Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Husejerforeningen Strandvejskvarteret

Husejerforeningen

Alle 393 huse i Strandvejskvarteret skal være medlemmer af husejerforeningen Strandvejskvarteret (tinglyst).

Generalforsamlinger

Ordinære generalforsamlinger afholdes årligt den sidste tirsdag i februar.

Indkaldelse med dagsorden, beslutningspunkter, årsberetning, regnskab og foreslået budget uddeles normalt direkte til husene på papir i vedtægtsbestemt tid inden generalforsamlingen.

Referatet kommer normalt i det førstfølgende nummer af Kilden efter generalforsamlingen.

Indkaldelse, årsberetning, regnskab, budget og referat mm kan findes nedenfor her på websiden

Kontingent

Opens internal link in current windowTryk her for at se detaljer om foreningens kontingentforhold.

Vedtægter

Opens internal link in current windowTryk her for at se foreningens vedtægter.

Regnskaber og budgetter

Årsregnskab og budget kan downloades fra årets generalforsamlings mødeindkaldelse her på siden.
Alle huse får uddelt regnskab og budget sammen med årsberetningen og mødeindkaldelsen forud for generalforsamlingen.
Husejerforeningen Strandvejskvarterets medlemmer kan få detaljerede regnskaber ved at kontakte foreningens kasserer.

Til nye købere og ejendomsmæglere

Du finder det meste af, hvad du har brug for, her rundt om på foreningens hjemmeside.
En detaljerede forespøgsel om et specifikt hus sendes til kassereren (se bestyrelsens side).


Generalforsamling, indkaldelse, referat, årsberetning, budget, ...

2018, Referat fra generalforsamling

mandag den 26 marts 2018

Tid: Tirsdag d. 27. febr. 2018 kl 19.30-ca 23:30.  

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø.

Referatet fra generalforsamlingen 

  Det fulde og officielle referat som et særtryk...


2018, indkaldelse, ordinær generalforsamling 27. februar

tirsdag den 27 februar 2018

Tid: Tirsdag d. 27. febr. 2018 kl 19.30.  

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. Alle...


2018, GF: 5D Forslag om indkøb og opsætning af reetablering af lamper på torvet. Supplerende materiale

torsdag den 22 februar 2018

Vedr: Forslag 5D Forslag om indkøb og opsætning af reetablering af lamper på torvet.

Supplerende information fra bestyrelsen til forslaget. Udtalelse fra kommunen, prisestimat mm.

Fra Bestyrelsen v/ Benditte Skyhøj Olsen og...


2017, Referat fra generalforsamling

fredag den 24 marts 2017

Tid: Tirsdag d. 28. febr. 2017 kl 19.30-ca 23:30.  

Sted: Svanemøllen Kaserne.  

Referatet fra generalforsamlingen 

  Det fulde og officielle referat kan downloades her i pdf-format. Det er et særtryk fra...


2017, Indkaldelse, ordinær generalforsamling 28/2

tirsdag den 28 februar 2017

Tid: Tirsdag d. 28. febr. 2017 kl 19.30.  

Sted: Svanemøllen Kaserne.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  2. Bestyrelsens beretning  3. Orientering om      a.Affaldshåndtering -...


2016, Referat fra generalforsamling

lørdag den 19 marts 2016

Referat fra husejerforeningens ordinære generalforsamling den 23. februar 2016 kl. 19.30-22:30 i Roklubben KVIKs lokaler.  

Fuldt referat

Det officielle og fulde referat kan hentes her som særtryk fra Kilden....


2016, Indkaldelse, ordinær generalforsamling

tirsdag den 23 februar 2016

Tid: Tirsdag d. 23. febr. 2016 kl 19.30.

Sted: Roklubben KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø

Dagsorden

1. Valg af dirigent   2. Bestyrelsens beretning   3. Orientering om      ...


2015, Referat fra generalforsamling

mandag den 16 marts 2015

Referatet fra den ordinære generalforsamling den 24/2 2015 kl. 19.30 på Svanemøllen Kaserne kan hentes her.

I korte træk:

Årsberetning 2015 for året 2014 godkendtRegnskab 2015 for året 2014 godkendtBudget 2015...


2015, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling

tirsdag den 24 februar 2015

Tid: Tirsdag d. 24. febr. 2015 kl 19.30.

Sted: Svanemøllen Kaserne (se vejviser-vejledning nedenfor).

Hovedpunkter

På generalforsamlingen skal der træffes beslutning om:

et nyt facaderegulativ  ændret praksis om...


2014, Referat fra Generalforsamling

mandag den 17 marts 2014

Nu er referatet fra generalforsamlingen d. 25/2 2014 kl. 19.30 på Svanemøllen Kaserne klar.

Læs det her :

Hent referat i pdf-version.

eller læs det i "Kilden". 


2014, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling. Materiale er klar

tirsdag den 25 februar 2014

Tid: Tirsdag d. 25. febr. 2014 kl 19.30.

Sted: Auditoriet i bygning 75 paa Svanemøllens Kaserne.


2014, GF, nyt punkt om affaldsbeholder til organisk affald

lørdag den 22 februar 2014

Karin Storgaard var så venlig at henlede bestyrelsens opmærksomhed på, at Teknik- og Miljøudvalget på et møde den 24. februar 2014 skal træffe beslutning om affaldshåndtering af organisk affald fra villaer.

Jeg vedlægger et link...


2013, Referat fra Generalforsamling

tirsdag den 26 februar 2013

Referat fra ordinær generalforsamling i Husejerforeningen Strandvejskvarteret 26. februar 2013 klokken 19.30 på Svanemøllens Kaserne

Referat i PDF


2013, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling

tirsdag den 05 februar 2013

Læs indkaldelsen her


2012, referat af generalforsamling

tirsdag den 28 februar 2012

Referat fra ordinær generalforsamling i Husejerforeningen Strandvejskvarteret 28. februar 2012 klokken 19.30 på Svanemøllens Kaserne .

referat i pdf


2012, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling

tirsdag den 14 februar 2012

Materiale til generalforsamlingen 2012 tryk her


2011, Referat, Ekstraordinær generalforsamling august (YouSee og Postkasser)

søndag den 25 september 2011

Ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2011

Læs referat, der udkom i Kilden.

Hent referatet i pdf-format (ligger inde i Kilden september 2011).


2011, Indkaldelse, Ekstraordinær generalforsamling august (YouSee og Postkasser)

mandag den 01 august 2011

Materiale til den ekstraordinære generalforsamling august 2011 - YouSee og Postkasser TRYK HER

Ekstern analyse af ÅF ang. opbygning af eget netværk i Strandvejskvarteret plus (kort) evaluering af flere andre mulige...


2011, Referat fra Ordinær Generalforsamling

fredag den 01 juli 2011

Referat fra GF 2011 febr.

Referatet indgår også i Kilden 2011 nr 1.


2011, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling

tirsdag den 25 januar 2011

Generalforsamling den 22. februar 2011

Læs indkaldelsen, der udkom som særnummer i Kilden, 2011 nr 0.

Hent indkaldelsen i pdf-format.

Der kom også et rettelsesblad.


2010, Referat fra Generalforsamling

onsdag den 31 marts 2010

Referat


2009, Referat fra Generalforsamling

tirsdag den 31 marts 2009

Referat


2008, Referat fra Generalforsamling

torsdag den 27 marts 2008

Referat


2007, Referat fra Generalforsamling

søndag den 20 maj 2007

1. Valg af dirigent:

Formand Flemming bød velkommen og foreslog Peter Lambert til dirigent. Han blev valgt, og indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovlig, fordi der var indkaldt i behørig tid, og gav derefter...


2006, Referat fra Generalforsamlingen

onsdag den 01 november 2006

Referat fra den ordinære generalforsamling den 28. februar 2006.


2006, Årsberetning fra Trafikgruppen

onsdag den 04 oktober 2006

Den 4. oktober 2006 fik vi langt om længe kommunens tilladelse til at gå i gang med at udføre projektet til forskønnelse og fartdæmpning af Landskronagade. Godkendelsen indeholdt en 3 sider lang liste med vilkår, der skulle...


2005, referat fra Generalforsamlingen

tirsdag den 22 februar 2005

Referat fra den ordinære generalforsamling den 22. februar 2005


2005, Årsberetning fra Trafikgruppen

torsdag den 03 februar 2005

Trafikgruppens beretning til generalforsamlingen i 2006


2005, Årsberetning om kloakker og forsyning

torsdag den 03 februar 2005

Vedligeholdelse og reparation af kloakker og forsyning.


2005, Årsberetning om renovation og papir

torsdag den 03 februar 2005

Genbrugsstation på Borgervænget er på vej og sandsynligvis i drift til sommer. R98 samarbejder hjælpsomt, når det kommer til en løsning på genbrug af vore gamle aviser. Vi har imidlertid brug for yderligere hjælp fra en...


2005, Årsberetning for facader, lokalplan mmm (kopi 1)

torsdag den 03 februar 2005

Facader og Lokalplan, haver, gadevedligeholdelse, Håndbog for husejere, hjemmesiden, webspeed og Kilden.


2004, referat fra ekstraordinær Generalforsamling om landskronagadeprojekt

tirsdag den 21 september 2004

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 21. september 2004.


2004, referat fra Generalforsamlingen

tirsdag den 24 februar 2004

Referat fra den ordinære generalforsamling den 24. februar 2004.


2004, Årsberetning for renovation, kloakker, rotter og webspeed

tirsdag den 03 februar 2004

Renovation, kloakker, rotter og webspeed


2004, Årsberetning for Kilden, gader, haver etc (kopi 1)

tirsdag den 03 februar 2004

Kilden, gadevedligehold, el- og vandstikledninger, arrangementer og haver.


2004, Årsberetning for facader og lokalplan

tirsdag den 03 februar 2004

Den lave rente sætter fortsat sit præg på byggeaktiviteten i kvarteret. Der renoveres og udskiftes døre og vinduer, franske altaner og tagvinduer er blevet sat i, brandkamme og tage sat i stand, og skorstene og tagrender har også...


2004, Årsberetning for Trafikgruppen

tirsdag den 03 februar 2004

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen altovervejende beskæftiget sig med trafiksaneringsprojektet for Landskronagade.


2004, Årsberetning for hjemmesiden

mandag den 26 januar 2004

v/ Søren Borch, webadministrator. Rev. 26. jan 2005.


2003, referat fra Generalforsamling

tirsdag den 25 februar 2003

Referat fra den ordinære generalforsamling den 25. februar 2003.


2003, Årsberetning fra Trafikgruppen

mandag den 03 februar 2003

Siden sidste generalforsamling har trafikgruppen beskæftiget sig med følgende emner: Trafik- og Bymiljøplan for hele Østerbro, Trafikdæmpende foranstaltninger i Landskronagade og forskellige beboerhenvendelser omkring lokale...


2003, Årsberetning for Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer

mandag den 03 februar 2003

Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer


2002, referat fra generalforsamlingen

onsdag den 06 november 2002

Referat fra den ordinære Generalforsamling den 26. februar 2002.


2002, Årsberetning for Facader og Lokalplan

søndag den 03 februar 2002

Aktiviteten i vores kvarter med hensyn til vedligehold og istandsættelse er fortsat stor. Der renoveres eller udskiftes døre og vinduer, tage og brandkamme, skorstene, tagrender m.m.


2002, Årsberetning for Arrangementer

søndag den 03 februar 2002

Husejerforeningen har også i 2002 holdt diverse arrangementer for kvarterets små og store indvånere. Nogle af arrangementerne har bestyrelsen ansvaret for, mens andre bliver til på initiativ af eller med hjælp fra beboere.


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk