Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

TV-gruppen: Aktuelt om arbejdet med TV-antenne, bredbånd mm

          

Nyt fra gruppen

På generalforsamlingen den 28. februar 2017 blev gruppen besluttet oprettet. Baggrunden er, at bindingen på vores aftale med YouSee udløber, således at den - hvis vi ønsker det - kan opsiges med 9 måneders varsel til tidligst virkning fra 1. juli 2018.

Gruppens medlemmer

Kontakt gerne gruppen med ideer:

Vi har brug for dig til enkelte udvalgte opgaver

Vi har brug for dig med støtte til et par juridiske spørgsmål og for dig med erfaring i indkøbsforhandlinger. Vi er allerede ret godt dækket mht viden om brugerbehov og tekniske krav og muligheder.

Du kan kontakte os via Søren.

 

Projekt: Debat, analyse og alternativer

TV-antenne-gruppen beskæftiger sig med udviklingsprojektet for vores fremtidige løsning mht fælles TV- og antenneforhold.

Her nedenfor samles præsentation af alternative løsninger, analyser, beboerdebat mm samt af de oprindelige forhandlinger med YouSee. 

Listen omfatter også artikler fra folk uden for TV-gruppen og fra tidligere TV-gruppers arbejde.

Drift: Aktuel TV-ordning med YouSee

TV-gruppen beskæftiger sig ikke med den aktuelle drift af TV i kvarteret.

Løbende spørgsmål, tekniske problemer, tilkøb af TV-pakker, internetforbindelse via youSee-kablerne mm skal afklares direkte mellem den enkelte husstand og youSee.

TV-grundpakken betales af foreningen. Foreningens kontaktperson til youSee kan ses på bestyrelsens side.

Diverse oplysninger om de gældende regler for TV, kommunikation med YouSee, mulighederne for ekstra kanaler mm kan ses på siden "Dit kvarter"/"TV, Post, El, ......".  


Nyheder fra TV-gruppen

YouSee’s tilbud til Strandvejskvarteret 2018

lørdag den 20 januar 2018

Det er følgende tilbud om kabel-TV fra YouSee til vores husejerforening, som vi skal tage stilling til på generalforsamlingen den 27. februar 2018.Aftalen indeholder, som det ses, fordele på andre YouSee-produkter end TV, fordele...


TV-gruppens møder

tirsdag den 09 januar 2018

TV-gruppens tolvte møde 9/1-2018 

Artikel i Kilden i december med indstillingen samt fordele og ulemper har ikke givet ret mange kommentarer og slet ingen negative kommentarer.Vi er enige om, hvad vi vil indstille. Så vi...


TV-antenne-gruppe anbefaler youSee. Kilden dec. 2017

lørdag den 06 januar 2018

TV-gruppen er nu nået til, at den bedste TV-antenneløsning for kvarteret er at fortsætte med youSee via de eksisterende coax-kabler med en ny aftale, der ikke længere binder husstandene til at betale for TV-grundpakken, samtidigt...


TV og bredbånd. Alternativer, lovgivning. Kilden, sept. 2017

torsdag den 14 september 2017

Her er et særtryk af den artikel, som TV-antenne-gruppen har bragt i Kilden i september 2017.  

Vi uddyber fremtidens alternativer for foreningsaftaler om TV og bredbånd, siger lidt om ny lovgivning, refererer lidt om andre...


Ny fiber, ny YouSee-aftale eller individuelle løsninger. Kilden juni 2017

lørdag den 24 juni 2017

I Kilden fra juni 2017 er der på side 7-8 en opsummering af problemstillingen omkring en ny TV-antenne-foreningsaftale.  

Artiklen gennemgår:

Baggrund med at vores nuværende aftale snart udløber.  Hvordan verden har...


Spørgeskema om dine behov ifm. fællesantenneanlægget

onsdag den 29 marts 2017

Udfyld spørgeskemaet

SVAR HER: da.surveymonkey.com/r/QYFZ278    Udfyld kun én gang for hver husstand !Der er 11 spørgsmål, og de kan besvares på ca 3 minutter.

Når du har besvaret, kan du straks se det samlede...


TV-antennegruppens kommissorium

onsdag den 01 marts 2017

På generalforsamlingen den 28. februar 2017 nedsattes en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

Klippet fra mødeindkaldelsen:

5B Forslag til beslutning om nedsættelse af arbejdsgruppe med henblik på at undersøge alternative...


En ny løsning på TV-modtagelse? Forslag om udvalg på GF-2017.

mandag den 13 februar 2017

Måske er TV-verdenen så ændret, at vi skal have et helt nyt "antenne-system" fra 2018, når vores aftale med YouSee udløber.  Hvem af os kan bidrage til at finde den rigtige tekniske og økonomiske løsning?

Aftalen...


TV, YouSee

fredag den 23 juli 2010

Kære alle,YouSee føljetonen har kørt i vores kvarter i mange år. Det har været diskuteret, hvorvidt vi skulle fortsætte med YouSee som kabel TV leverandør eller vi skulle få anden leverandør (eller gøre valget af TV kanaler...


Webspeed til 149 kr. - bredbånd eller sytråd?

onsdag den 16 februar 2005

Umiddelbart kan bredbånd til 149 kroner pr. måned lyde besnærende, men hvad er det for et produkt og hvad for alternativer er der? En nærmere undersøgelse viser at der reelt ikke er så meget at vinde. Indlæg ved Michael Zedeler.


Bredbånd: Forundersøgelse igang

mandag den 12 januar 2004

Efter en periode med stilstand er der kommet gang i projekteringen af et bredbåndsnet i Strandvejskvarteret.


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk