Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
27.02.18 19:30 Alder: -36 dage

2018, ordinær generalforsamling 27/2 (Forhåndsannoncering)

Af: Webadministratoren

Tid: Tirsdag d. 27. febr. 2018 kl 19.30.  

Sted: I nabolaget ...?.  

Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar. Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Dagsorden 

Sandsynligvis får vi en dagsorden à la dette:

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Orientering om 
    a......
4. Foreningens regnskab 2017
5. Forslag til beslutning
    - Forslag om affaldshåndtering ...? 
    - Forslag om TV- og bredbåndsløsning...?
    - Forslag om ....?
6. Budgetforslag 2018 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
9. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse udsendes senest 13. februar.
Medlemmers forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 24. januar. 

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information.

Vores nuværende revisor Søren Friis og revisorsuppleant Jørgen Vestergaard genopstiller ikke. Efter tidligere annoncering har foreningen fundet en kandidat til revisorposten (Morten Rand Jensen fra Kuhlausgade 21), men vi mangler en kandidat til suppleantposten. Kontakt evt. Lars Bjerregaard, hvis du overvejer at stille op - lars.bjerregaard(at)hotmail.com.

Supplerende bemærkninger

  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
  • Send evt. forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24. januar).
  • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal).
  • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF" www.strandvejskvarteret.dk/288/.

Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk