Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Litteratur og fagbøger om byggeforeningshuse

Af: Carsten Ohmsen

De huse, vi bor i, er bevaringsværdige. De er interessante på grund af filosofien bag deres skabelse - byggeforeningstanken. Og så har de arkitektoniske værdier ud over det sædvanlige. Det er derfor ikke unaturligt, at der i tidens løb er skrevet en del litteratur om byggeforeningshuse. Vi giver her en liste over noget af denne litteratur.

Bendtsen, P. H.: Byplanlægning (Akademisk Forlag 1966)

Benevolo, L.: Den moderna stadsplaneringens uppkomst (LT-pocket, Stockholm 1973)

Boldsen F. C.: Haveboliger for de mindrebemidlede samfundsklasser (G. E. C. Gad 1912)

Bydelsatlas: Østerbro (Miljøministeriet, Planstyrelsen 1992)

Danmarks arkitektur 1-6 (Gyldendal 1985)

Gehl, Jan: Livet mellem husene (Arkitektens forlag 1971)

Holm, Axel & Johansen, Kjeld: København 1840-1940 (1941)

Holst, U. J. m.fl.: En landsby på Østerbro - om Lyngbyvejskvarteret (Chr. Erichsens forlag 1990)

Københavns Gadenavne - og deres historie (Politikens Forlag 1972)

Københavns "Hvornår skete det" (Politikens Forlag 1979)

Lemberg Kai: Alli'vel så elsker vi byen (Arkitektens forlag 1985)

Madsen, H. H.: Brumlebys Historiebog (Nationalmuseet 1979)

Madsen, H. H.: København (Gyldendal 1987)

Madsen, H. H.: Østerbros herligheder (Nationalmuseet 1986)

Millech, Knud: Danske arkitekturstrømninger 1850-1950 (1951)

Nielsen, Margaret: Humleby 100 år - historien om et byggeforeningskvarter (1986)

Nissen, Nis: Den kroniske bolignød - og fremtidens boligpolitik (Forlaget Fremad 1971)

Rasmussen Steen Eiler: København (G. E. C. Gad 1969)

Raavad, A. J.: En arbejderforstad ved København (1887)

Schmidt, Holger: Arbejdernes Byggeforenings virksomhed i 75 år (1940)

Skriver, P. E. & Kaufmann E.: Byen - liv og form (Arkitektens forlag 1964)

Teisen, Torben: Billeder fra det nu forsvundne Østerbro (1984)

Ulrik, F. F.: Arbejderforeninger til gjensidig Hjælp (Gyldendalske Boghandel 1867)

Tidsskriftartikler

Architekten (1900-1901, side 26-31 og 1902, siderne 273-277, 281-287, 293-296, 303-305 og 310-313)

Historisk topografisk tidsskrift (1922, side 145-150)

Hornemann, Emil: Danske Arbejderboliger (I tidsskriftet Hygiejniske Meddelelser, ny række, 2-3, 1877, side 73-123)

Hornemann, Emil: Om de ubemidlede og arbejdende klassers boliger (I tidsskriftet Fædrelandet 12. og 15. maj 1853)

Industri-Tidenden (1869, spalte 209-212 og 1875, spalte 727-732)

Om boligproblemet - en analyse udarbejdet af afd. B. (Gyldendal 1971)

Ulrik, F. F.: Arbejdernes Byggeforening (I Illustreret Tidende 1866-67 side 175-176)

Ulrik, F. F.: Kan Peder Madsens Gang betragtes som et Sygdomsfokus ...? (I tidsskriftet Hygiejniske Meddelelser, ældre række 1-3, 1856-1858 side 1-30)

Årbog for arbejderbevægelsens historie 1984, tema: Arbejderen og boligen

Årsberetninger fra Arbejdernes Byggeforening (Især 1893 med vort bomærke på forsiden, 1931 og 1965)

Eksamensprojekter mv.

Bramsnæs, C. V. og Nielsen, Svend: Boligkommissionen af 1918, tillægsbetænkning til betænkning II, afsnittet Byggeforeningsbevægelsens udvikling i hovedstaden (1921)

Bredsdorff, Peter: Beretning fra Dansk Byplanlaboratorium, afsnittet Københavnske Haveboligkvarterer (1944)

Buntzen, Jan: Arbejdernes Byggeforeningshuse. Registrering af en udvikling (Eksamensprojekt, Byggeteknisk Højskole 1974)

Hansen, Inger Marie Kromann: Arbejdernes Byggeforening 1865 - 1901 (Speciale i historie, København 1976)

Nielsen, Birthe Møller: Byggeforeningsbevægelsen i København 1850 - 1880 (Speciale i kunsthistorie, Aarhus 1976)


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk