Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Håndbog, vejledninger og tegninger for reparation og ombygning på dit hus

Vigtigt at vide, inden du foretager ombygninger/ændringer på dit hus

Bevarende lokalplan:
Kvarteret er omfattet af en bevarende lokalplan, Lokalplan nr. 221, som er vedtaget af Københavns Kommune. Reglerne betyder, at det ikke er tilladt at foretage nogen form for ændringer i facaderne, medmindre det klart fremgår af lokalplan og regulativer, at det er tilladt. Uanset om en ændring er tilladt efter lokalplan og regulativer, skal der altid indhentes en forhåndsgodkendelse hos Københavns Kommune.

Vær opmærksom på, at det forhold, at der på andre huse er foretaget ændringer i strid med den bevarende lokalplan, ikke berettiger andre husejere til at foretage samme ændringer: Ændringerne kan være:

  • foretaget før lokalplanens vedtagelse
  • omfattet af en aktuel lovliggørelsessag
  • ukendte for bestyrelsen
  • foretaget ulovligt, men indsigelsen være fortabt.

Se også før du køber et hus:

Bestyrelsen står til rådighed med råd og vejledning
– og spørg hellere én gang for meget end én gang for lidt.

Se lokalplan, tegning i tilknytning til lokalplan, regulativer samt Håndbog til Husejerne, som indeholder gode råd.

Bestyrelsen sender også denne korte vejledning til potentielle købere.


Vejledninger, tegninger mm

Håndbog for husejere

Strandvejskvarterets Håndbog 

Håndbog for husejere er en hjælp, når du skal flytte ind i kvarteret, skal bygge om, renovere - eller blot lære dit hus at kende. 

Vores huse i Strandvejskvarteret er over 100...


Arbejdstegninger og udbudsmateriale for tag, brandkam og skorsten

Husejerforeningen har fået udarbejdet arbejdstegninger til: Etablering af tag, brandkamme og skorsten. Alle disse tre tegninger vil fremover kunne bruges af husejerne og håndværkere i forbindelse med indhentning af tilbud på...

Kategori: Forside

Vi skal ikke betale byggesagsgebyrer

Bestyrelsen oplyser følgende om byggesagsgebyr:

Husejere i vores kvarter skal ikke betale byggesagsgebyr, når der iht. lokalplanens regler søges om tilladelse til eksempelvis at etablere en fransk altan. Her giver kommunen...

Kategori: Forside

Udbudsmateriale til at få lagt nyt tag. Må bestyrelsen trække på dit tag?

I forlængelse af vedtagelsen af vores facaderegulativ 2015 vil bestyrelsen få udarbejdet arbejdstegninger til brug for husejere, som skal have skiftet tag.

Tegningerne vil angive præcise anvisninger på, hvordan nyt tag skal se...

Kategori: Forside

Facadetegning ifm. lokalplan

Denne tegning illustrerer mange vigtige aspekter:


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk