Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Regulativer og servitutter for Strandvejskvarteret

Regulativer og servitutter er udtryk for vores egen regulering af vores kvarter. Noget som typisk er besluttet på generalforsamlinger.

Det er regler, som gælder for alle husejere i kvarteret, og som reguleres af foreningen, oftest via bestyrelsen.

Se også:
- Lokalplan og off. data (Off. regler)
- Håndbog mm (Egne vejledninger)

Forskel på Regulativer, servitutter, lokalplan og vejledninger.


Vores regulativer, servitutter mm:

Facaderegulativ, lokalplan, servitut, håndbog. Forskelle og baggrundshistorie

Baggrund for denne artikel  

Skal Facaderegulativet fjernes, nedtones, ændres eller håndteres anderledes?  Hvad er forskellen på Facaderegulativet og Lokalplanen?  Hvilken juridisk status har foreningens...

Kategori: Forside

Udadgående døre. Særtryk fra Kilden om sagen samt høringssvar fra bestyrelsen

Nye hoveddøre skal være som de oprindelige, hvilket iht. lokalplanen og facaderegulativet altid har været fortolket som indadgående døre.

Kommunen har nu truffet en afgørelse om, at udadgående døre kan tillades iht....

Kategori: Forside

Facaderegulativ 2015

Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer, tagets materialer og farver.

Det gældende facaderegulativet fra 2015 (opdateret med en tegning pr...

Kategori: Forside

Have- og gaderegulativ

Haveregulativet indeholder en række regler for hegn, haver og havernes benyttelse. Læg især mærke til at forhaverne tilhører Husejerforeningen, og at du som ejer er forpligtet til at renholde fortov, gade og...


Servitutter

På ejendommene er lyst en lang række servitutter. Disse servitutter kan studeres i originalskødet eller en tingbogsudskrift.


Cykeloverdækning til forhaven

Ønsker du en cykeloverdækning til forhaven, overholder denne overdækning Husejerforeningens regler og vedtægter for forhaverne. Se tegningen og specifikationer ang. overdækningen.


Parkeringsregulativ

Vær opmærksom på hvor du må parkere i kvarteret - det kan ellers koste dig dyrt i parkeringsbøder.


Facaderegulativ fra 1995 (det er nu forældet)

Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer, tagets materialer og farver.


Regulativer fra 1986 (det er nu forældet)

Dette lille hæfte samler alle de regulativer, som var gældende i Strandvejskvarteret pr 1986.  Det meste af det er siden hen blevet fornyet. Se senere artikler.

Hent regulativhæftet fra 1986 her.

 

Denne artikel er...


 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk