Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 

Kontingent

Lars Bjerregaard, NWGG 44
lars.bjerregaard(at)hotmail.com

Det årlige bidrag til husejerforeningen, som består af et medlemskontingent inklusiv én grundpakke til YouSee (som kan fravælges), fastsættes af generalforsamlingen og fremgår bl.a. af referatet fra generalforsamlingen.

Du kan tilmelde dit kontingent til BetalingsService ved at klikke på Betalingsservice online tilmelding, hvor du skal angive:

  • CPR-nr. eller CVR-nr.   – enten 10-cifrede CPR-nr. eller 8-cifrede CVR-nr.
  • Reg.nr.  [?]                – Er din banks 4 cifrede registreringsnummer  
  • Kontonr.  [?]               – Angiv din bankkonto, hvor regningen skal trækkes fra. Kontonummeret er på maksimum 10 cifre.
  • Kundenr.  [?]              – Dit 6-cifrede kundenr./medlemsnr., hvoraf de første 3 cifre er 100…. Du finder dit kundenr. her i Oversigt over kundenr. i Strandvejskvarteret.
  • PBS-nr.                      – 04939107 (forudfyldt). Kommer automatisk i online-formularen.
  • Deb.grp.nr.                – 00001, som også fremgår af indbetalingskortet. Kommer automatisk i online-formularen.

Hvis du allerede har frameldt dit YouSee-kontingent, så bliver du kun opkrævet medlemskontingentet.

Hvis du vil framelde dit YouSee-kontingent nu, så skal du gøre det via foreningens regnskabsmand, jvf denne vejledning.

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk