Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
01.11.06 00:14 Alder: 15 år

2006, Referat fra Generalforsamlingen

 

Referat fra den ordinære generalforsamling den 28. februar 2006.

Generalforsamlingen indledtes ca. 19.40 med et punkt uden for dagsordenen, ”Den bevarende lokalplan for byggeforeningshusene ved Kildevældsgade og dens betydning”. Kim Brodersen og Birgitte von Lindstow tydeliggjorde lokalplanen og hvad grundejerne har at rette sig efter. Omtrent en time senere efter en livlig debat, tog vi hul på pkt. 1, valg af dirigent.

Pkt. 1 Valg af dirigent
Traditionen tro valgtes advokat Peter Lambert fra advokatfirmaet Lassen & Ricard. Peter Lambert er selv grundejer og bor i Heisesgade. Peter Lambert valgtes med akklamation og uden modkandidater.

Indledningsvis konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, lovlig og beslutningsdygtig. Dette blev ikke modsagt og generalforsamlingen tog pkt. 2, bestyrelsens beretning til behandling. 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning
Foreningens formand, Flemming Larsen, henviste til den fyldestgørende beretning i Kilden og spurgte forsamlingen, om det ikke var rigeligt, at beretningen var trykt og omdelt til alle huse.

Dog måtte vi især behandle to pkt. nemlig papiraffaldsdeponier og trafikgruppens arbejde. Mht. papirdeponier søger vi at undgå Vestegnsmodellen med en arbejdsgruppe nedsat til formålet bestående af Pia Mana Nielsen Man og Jørgen Frederiksen med samt bestyrelsens repræsentant på området. Det var Jørgen Frederiksens udtrykte ambition, at arbejdsgruppens byrde kunne løftes i løbet af tre møder. Der blev også lagt vægt på Søren Borchs indsats på www-siden. I hans fravær takkede generalforsamlingen Per Munch for tilsagnet om, at iføre sig webdegnens dragt igen, og surfe derudaf. Per Munck var flittig i debatten om, hvorvidt vi har det rigtige CMS (content management System) til vor hjemmeside. Der er i budgettet taget højde for, at systemet evt. skal gøres mere brugervenligt, nu hvor teknologien har gjort fremskridt siden anskaffelsen af vort nuværende system.

Der var få opklarende spørgsmål vedr. kloakrensning, som bestyrelsen svarede fyldestgørende på.

Trafikgruppen afholdt et længere indlæg om brugen af vore ressourcer til trafikregulerende foranstaltninger på Landskronagade. Arbejdet skal være afsluttet senest med udgangen af juni 2006, og der ligger ikke pt. forslag klar efter de seneste afviste forslag. Planen om placering af bænke og borde overfor et i Landskronagade beliggende pizzeria blev også diskuteret indgående. Trafikgruppen ved Thorkild Gråbøl lovede en beboer at høre hendes indsigelse mod at få placeret bord og bænke umiddelbart ude foran hendes hus. Beboerens bekymring gik på rod og på druk foran hendes hus.

Rita påpegede endvidere, at de legeområder, der er indrettet på visse vejstykker gav børn den vrangforestilling, at man trygt kan lege på vejen.

Thorkild Groving bad om generalforsamlingens opbakning til at han fortsatte sit hverv i Ryvang Lokalråd, hvor han repræsenterer foreningen og fik den.

Pkt. 3 og 5 Regnskab og budget
Regnskabet blev vedtaget efter få opklarende spørgsmål, og kassererens redegørelse bifaldtes med akklamation ligesom budgettet. Kontingentet fastsattes til kr. 2.000 (og 1.800 kr. for Østerbrogade).

Pkt. 4 Forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Pkt. 6 Bestyrelse
Følgende valgtes til bestyrelsen: Karen Schou, Lars Bjerregaard  Jensen og Thomas Harder.

Som suppleanter valgtes Hans Halvorsen og Pia Mana Nielsen Man.

Pkt. 7 revision
Genvalg af revisor Søren Friis Mikkelsen og af revisorsuppleant Gitte Vincent.

Pkt. 8 Evt.
Thorkild Groving fra trafikgruppen inviterede til, at interesserede kunne deltage i arbejdet. Per Munch foreslog, at vi overvejede at etablere Strandvejskvarterets idrætsdag i B93s lokaler. Den lokale sportsklub har nemlig tidligere tilbudt samarbejde på favorable vilkår. Generalforsamlingen mumlede en vis interesse, og alt tyder på, at der bliver arbejdet videre med initiativet.

Formanden takkede Per Golbert og Dorthe Raaschou for deres indsats for foreningen, hvorpå dirigenten takkede for god ro og orden kl. 22:03

Referat Knud Palsbro


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk