Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
21.09.04 14:32 Alder: 17 år

2004, referat fra ekstraordinær Generalforsamling om landskronagadeprojekt

 

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 21. september 2004.

232.000 kroner til Landskronagadeprojektet

35 husejere med mange fuldmagter var mødt op til den ekstraordinære generalforsamling i Husejereforeningen d. 21.september i Presentas lokaler i Borgervænget/Østerbrogade.

Efter 1 time og tre kvarters orientering og debat blev trafikgruppens projektforslag vedtaget, og trafikgruppen blev bemyndiget til at bruge op til 232.000 kroner til at gøre Landskronagade grønnere og fredeligere isamarbejde med andre boligforeninger, ejerforeninger og husejere i Landskronagade.

Jan Væver bød velkommen, Peter Lambert blev valgt til dirigent og konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Adriaan Schelling gennemgik derefter sammen med Torkil Groving de forskellige tekniske og økonomiske detaljer.

Den løsning, generalforsamlingen blev præsenteret for, består af tre bump med tilhørende vejbaneindsnævring - smalle, hævede vejflader. Et bump i hver ende af Landskronagade plus et lang bump på midten. Desuden bliver der et antal plantekummer, som vi kender dem fra Kildevældsgade.

Projektet koster anslået 1.2 mio. kroner. Kommunen har sagt ja til at betale 75 procent (op til 825.000 kroner), hvis foreningerne i Landskronagade betaler 25 procent. Nogle foreninger har sagt nej til at betale, og Magistrenes Pensionskasse, der ejer den bygning hvor Arbejdstilsynet tidligere boede, har sagt nej til at betale deres andel på 67.000 kroner, og vil kun betale 10.000. Andre foreninger har givet tilsagn på ialt 117.000 kroner og nogle foreninger har endnu ikke svaret.

Der var spørgsmål om det lange bump midt i Landskrona var for langt til, at to bilister, der kommer kørende i hver sin retning, kunne se hinanden. Det mente Adriaan godt, og at den lange afstand under alle omstændigheder ville betyde, at alle bilister ville blive tvunget til at sætte farten ned (som vi ønsker).

Der var spørgsmål om, hvorvidt cyklister ville være mere eller mindre sikre, og hvorfor der dog ikke var projekteret en cykelsti. Adrian svarede, at cykelstier på veje med mange tværgående veje ikke er så sikre igen, og at den løsning, vi nu går videre med, betyder, at bilernes fart bliver så lav, at cykler får det meget sikrere.

Der var spørgsmål om fordelingen af udgifter imellem de forskellige foreninger i Landskronagade, med udgangspunkt i Torkils besked om, at vi - hvis de andre foreninger ikke bevilger nok - skal betale op til kr. 232.000 (ca. 100.000 kr. mere end det beløb vi ellers skulle betale efter fordelingsprincipperne)af de forventede 350.000 kroner, som foreningerne i alt skal betale. Adriaan og Torkil svarede, at det var udregnet på baggrund af, at mange beboere i vores kvarter ville få glæde af fredeliggørelsen, og at projektet muligvis ville falde til jorden, hvis vi ikke var parat til at betale.

Mange beboere udtrykte deres store glæde over, at trafikgruppen er nået så langt og ovenikøbet har fået andre foreninger og kommunen med på ideen.

Klokken 21.17 - en time og tre kvarter efter mødestart - sagde en beboer, at han gerne ville stemme for, men at han skulle gå, så hvis ikke nogle havde afgørende nyt til debatten, så foreslog han, at vi stemte om forslaget.

Forslaget - projekttegningerne og en økonomisk ramme på op til 232.000 til forslagets gennemførelse - blev vedtaget med overvældende majoritet - kun én undlod at stemme.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 21.25.


Thomas Harder


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk