Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.05 15:33 Alder: 16 år

2005, Årsberetning om kloakker og forsyning

 

Vedligeholdelse og reparation af kloakker og forsyning.

Foreningen har i 2005 bestilt og fået udført en række reparations- og vedligeholdsopgaver på vand- og kloaknettet samt elforsyningen. Foreningen ejer dele af forsyningsnettet mellem den enkelte bolig og leverandørernes hovedforsyningsnet, og det er vi som forening forpligtet til at vedligeholde.

I efteråret 2005 skrev bestyrelsen en artikel. Den hedder ”Det underjordiske” og beskriver de forpligtelser hver boligejer har og foreningens forpligtelser til at vedligeholde forsyningsnettet. Artiklen blev bragt i Kilden i efteråret 2005 og kan også læses på www.starndsvejskvarteret.dk

Herunder findes en oversigt med udførte opgaver.


Igangværende / uafsluttede opgaver opgaver i 2005-2006

Berggrensgade 16. Utæt brønd

H C Lundbyesgade 35. Hovedbly i elskab ved ejendommen skal skiftes

Kuhlausgade 29. Nedløbsbrønd ved Kildevældsgade skal repareres/udskiftes

Heisesgade 36. Kloakledninger skal repareres efter rotteangreb

 

Udførte / afsluttede opgaver i 2005, Opført tidskronologisk ud fra fakturadato

29.12.05 Kildevældsgade 1. Inspektion af brønde og afløbssystem (10.860 kr.)

12.12.05 Kildevældsgade 42. Rep af afløbsledning og udskiftning af brønd (14.509 kr.)

18.10.05 Kuhlausgade 33. Retablering af klinkebelægning efter kloakarbejde (3.762 kr)

09.09.05 Weysesgade35. Rep af afløbsledning og etablering af ny brønd (21.319 kr)

31.08.05 Berggrensgade 54. Inspektion af brønde (2.358 kr)

24.06.05 Landskronagade 34. Reparation af vandledning og belægning (55.480 kr)

12.05.05 Kuhlausgade 33. Opgravning og tilfyldning efter utæt vandledning (7.512 kr.)

20.04.05 H C Lumbyesgade 52. Inspektion og rens af kloakledning (10.205 kr.)

19.04.05 Kildevældsgade 49. Ophugning og tilfyldning efter sprængt vandledning (60.706 kr.)

18.03.05 H C Lundbyesgade 39. Eftersyn på hovedledning (457 kr.)

15.03.05 Kuhlausgade 33. Udskiftning af jordvandstik m.m. (10.154 kr.)

14.02.05 Kildevældsgade 49. Sporing af lækage på vandrør i gård (3.375 kr.)

 Udførte opgaver i 2005 for i alt 200.697 kr. inkl. moms

 

Udførte opgaver i 2004, betalt i 2005

31.12.04 Weysesgade 27. Inspektion for skade på afløbsledning (6.937 kr.)

31.12.04 Heisesgade 25. Rep af brønd efter rotteangreb (12.536 kr.)

28.12.04 Landskronagade 34. Opgravning til utæt vandledning i gården (2.756 kr.)

Udførte opgaver i 2004 og betalt i 2005, for i alt 22.229 kr. inkl. moms


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk