Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.05 15:23 Alder: 16 år

2005, Årsberetning om renovation og papir

 

Genbrugsstation på Borgervænget er på vej og sandsynligvis i drift til sommer. R98 samarbejder hjælpsomt, når det kommer til en løsning på genbrug af vore gamle aviser. Vi har imidlertid brug for yderligere hjælp fra en arbejdsgruppe til at skabe en fin og holdbar løsning.

Genbrugsstationen på Borgervænget var til debat på borgermøde den 26. oktober, hvor de omkringboende stillede spørgsmålstegne den øgede trafik i området. Bestyrelsen har imidlertid ikke deltaget i dette arbejde, da Ryvang Lokalråd her er repræsenteret (se beretning fra Ryvang Lokalråd ang. genbrugsstationen).

Status på problemet med vores papiraffald er, at ingen løsning endnu er fundet. Følgende muligheder for kvarteret er imidlertid drøftet med R98:

Nedgravede beholdere:
- Løsningen er økonomisk uholdbar for foreningen
- R98 kan pt. ikke tømme dem
- Københavns Kommune vil ikke nødvendigvis godkende brugen af denne løsning i det offentlige rum

Skraldesug:
- Hverken mulig service fra R98s side eller økonomisk realistisk for kvarteret

Aflevering af papiraffald i separate poser sammen med storskrald:
- Ikke en mulig service hos R98

Opsætning af små papiraffaldscontainere rundt i kvarteret (som i Kartoffelrækkerne):
- Arbejdstilsynet accepterer ikke denne løsning
- Det er endvidere en løsning, der vil forsvinde i fremtiden, derfor kan de ikke bruges i vores kvarter

Opsætning af 600 L containere rundt om i kvarteret:
- Mulig. Kan indhegnes og beplantes*

Opsætning af R98s Vestegnsmodel:
- Mulig, dog er tidshorisonten uklar. Containerne kan ikke beplantes, da den skal tømmes med kran

Individuelle containere i forhaverne:
- Mulig og alle huse skal have den, hvis denne løsning vælges

Dispensation:
- Er kun midlertidig

* For kvarterets ca. 500 husstande og tømning hver 14.dag vil det betyde mellem 10 og 12 opstillede 600 L containere. De kan eventuelt hegnes ind, beplantes etc. - så længe der tages hensyn til skraldemændenes adgangs- og arbejdsforhold. Der vil være udgifter for foreningen til eventuel beplantning og indhegning.

Papircontainerne kan ifølge Vej & Park ikke opstilles på Kildevældsgade omkring de allerede beplantede bede, da de hindrer udsyn for bilister etc.

Vestegnsmodellen
R98 har en såkaldt ’Vestegnsmodel’, der er en fritstående container (se tegning). På nuværende tidspunkt er der dog en del uklarheder omkring disse beholdere (bl.a. omkring tømningsfrekvens, antal etc.). Denne container må dog indhegnes eller lign., da den skal tømmes med kran. Hvis foreningen vælger denne løsning, vil vi være nødsaget til at opstille de traditionelle 600 L containere indtil R98 kan levere ’Vestegnsmodellen’.

Dispensationen er midlertidig
Dispensationen fra Miljøkontrollen og Københavns Kommune er absolut midlertidig. Hvis vi i kvarteret ikke finder et bedre alternativ til de enkelte containere i vores forhaver, vil det være denne løsning, der bliver os påkrævet.

Meld dig til arbejdsgruppen!
På baggrund af ovenstående er det nødvendigt, at der til generalforsamlingen den 28. februar nedsættes en arbejdsgruppe af beboere, der fremskaffer det nødvendige grundlag for en fremtidig beslutning om papircontaineres udseende og placeringer i kvarteret.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk