Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.04 09:22 Alder: 17 år

2004, Årsberetning for renovation, kloakker, rotter og webspeed

 

Renovation, kloakker, rotter og webspeed

Renovation
Pr. 1. marts 2004 vedtog Københavns Miljø- og forsyningsudvalg at alle villaer og rækkehuse skal forsynes med papircontainere. Dette spørgsmål har været drøftet på flere bestyrelsesmøder, vor opfattelse er at vi har mere end nok af én affaldsbeholder,

- vi har simpelthen ikke plads til en beholder mere i vore små forhaver. Vi har kontaktet R98, der har henvist til Kommunens Miljø-udvalg, som er myndigheden og har kompetence til en evt. dispensation. Vi har dog ikke pt. kunne få en skriftlig dispensation. Bestyrelsen har ikke for indeværende taget stilling til evt. opstilling og placering af større fælles papircontainere. Erfaringer med dette fra Husejerforeningen ”Kartoffelrækkerne” har ikke været gode. - Hvor skal de i givet fald placeres?

Kloakker
Jeg har i løbet af året haft henvendelser fra i alt 9 ældre beboere som efterlyste en oprensning samt bortkørsel af slam fra deres tagnedløb samt husets kloaksystem. Alle udtrykte glæde ved den ordning som blev tilbudt alle husejerne sidste år. Alle ville gerne betale for at være fritaget for den årlige oprensning af kloakkerne.

Jeg kunne meddele at huskloakerne kun blev renset hvert andet år, hvilket disse beboere ikke forstod, da de selv plejede ar gøre dette stykke arbejde en gang om året. Jeg kunne blot henvise til generalforsamlingens og størstedelen af bestyrelsens beslutning. Det er selvfølgeligt svært at kontrollere om alle kloaker er blevet renset, men det må bero på en form for tillid mellem og Albertslund Kloakservice. Jeg kan i den forbindelse nævne at det ikke har været muligt at rense hos de husejere som ikke har gjort forarbejdet, bl.a. rydning af buskads omkring tagnedløbene. Efter aftale med Albertslund Kloakservice stå en forårsrensning til at blive udført ca. i uge 16 i dette år.

Rotter
Rottesituationen har trods mange advarsler i medierne ikke belastet vort kvarter mere end de øvrige år. Det ny er dog, at en del rotter er iagttaget i forhaverne og sågar på vejene.

Men alle beboerne, som har gjort disse ubehagelige opdagelser, har af sig selv ringet til
Københavns Kommunes Miljøkontrol, fået en rottefænger ud, og i øvrigt truffet de fornødne foranstaltninger.

Bestyrelsens rottemand siger tak for indsatsen.
Generelt et meget travlt år.
De fleste husejerhenvendelse har været positive og, mener jeg selv, rimeligt frugtbare. Jeg vil dog minde nogle enkelte husejere om, at det ikke er en viceværtstilling, jeg har,
men blot en ulønnet bestyrelsespost- her hentyder jeg til nogle enkelte, som har ringet til mig kl. 6.30. om morgenen, og nærmest følt sig forurettede, fordi jeg desværre ikke havde muligheder, for at komme og tømme deres kælder for vand fordi en ble med indhold havde sat sig fast i deres kloaksystem.

Webspeed
Generalforsamlingen besluttede jo sidste år at vi ikke skulle arbejde videre med en "selvejer"-webløsning med eget fiber/lysleder/bredbåndsnet til anslået 7-8 mio kroner.

Vi venter med andre ord stadig på et tilbud fra en tele/tv/net-udbyder, der kan give os nogle gode priser, men ingen har lyst til at gå videre med sagen, når de hører, at det er TDC, der ejer vores kabeltvnet, og at vi ikke bor i en samlet blok. TDC selv har ikke ville give et tilbud til os, før de får en opdateret liste med beboernavne fordelt på husstande, der er koblet på kabeltvnettet. Kontrakten fra 1982 (KTAS) beskriver, at de skal give tv-signaler til 393 husstande, men nu siger de meget fiffigt (han hedder søren), at der jo er nogle huse, hvor der bor mere end en husstand. Bestyrelsen kan frygte, at vores abonnenemt på ca. 200.000 kr pr år for TV får et kraftigt hug opad, hvis de mener, at de skal have penge for flere husstande end 393. Søren kunne jo finde på at sige, aha - i er 450 husstande - altså skal prisen stige med 25.000 om året. Nå, men det kigger webgruppen videre på, når generalforsamlingen har taget stilling til, om vi skal give sådan en liste til TDC, eller om vi skal afvente den teknologiske og trådløse eller el-ledningsudvikling. Et lille lyspunkt var dog da TDC kom til at kludre en smule i det, da deres webspeeddivison i oktober fastholdt deres nej til at give os internet, mens deres on-cable division installerede på livet løs. Webspeed-mændene har dog i december sat en stopper for on-cables installationer, og som man kan læse i et indlæg andetsteds i bladet, så er de ikke til at forhandle med. Hvad synes du - skal TDC have oplysninger om antal af husstande?


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk