Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.04 09:12 Alder: 17 år

2004, Årsberetning for facader og lokalplan

 

Den lave rente sætter fortsat sit præg på byggeaktiviteten i kvarteret. Der renoveres og udskiftes døre og vinduer, franske altaner og tagvinduer er blevet sat i, brandkamme og tage sat i stand, og skorstene og tagrender har også flere steder fået sig en tur.

Det er dejligt at se, at langt de fleste er opmærksomme på ”Håndbog for husejere”, som indeholder det regelsæt, som gælder for vores huse ved istandsættelse og vedligehold. Reglerne er vedtaget for at sikre, at vores kvarter kan fortsætte med at fremstå som en bevaringsværdig, samlet bebyggelse.

Som sædvanlig er vi i bestyrelsen glade for at få henvendelser, hvad enten det drejer sig om hjælp til at finde rundt i håndbogen, eller det drejer sig om ønsker om ændringer, som ikke figurerer i hverken lokalplan eller facaderegulativ. Den nuværende bestyrelse er enige om, at de vedtagne regler skal overholdes. Hvis en husejer ønsker at ændre udover det tilladte, må vi henvise den pågældende til at søge dispensation i Københavns Kommune (Plan og Arkitektur), som forvalter lokalplanen og tilhørende regulativer. Bestyrelsen har påtaleret ved dispensationsansøgninger.

Bestyrelsen vil opfordre alle, der går i bygge- eller renoveringstanker at orientere sig grundigt i Håndbogen, inden de åbner værktøjskassen, køber materiale eller bestiller håndværkere. Kontakt gerne bestyrelsen, hvis der er tvivl om noget. Det er for surt efterfølgende at skulle tilbageføre eller udbedre evt. fejl. Dét kan nemlig være en risiko. Og husk i den forbindelse ikke at kigge på ændringer på din nabos hus – en evt. ændring kan være foretaget, før lokalplanen blev vedtaget. I givet fald betragtes det som lovligt, selvom den er i strid med de nuværende regler.

Husk fx, at brandkamme ikke må pudses, hvis disse skal renoveres efter stormene.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk