Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.03 08:57 Alder: 18 år

2003, Årsberetning for Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer

 

Webspeed, forsyning, Kilden og arrangementer

Webspeed
Internetgruppen består af to, tre og nogle gange re entusiastiske med-
lemmer, der har formået, at få det i dagsordenen beskrevne prisoverslag
udformet. Gruppen har også foretaget en undersøgelse, der skulle kortlægge
husejernes udgifter til web-TV-telefon.33 svarede og gennemsnitsudgiften
pr. husstand varierer fra 200 kroner (kun telefon) til 4000 kroner (inklusive
ADSL, mobiludgift, licens og leje af fjernsyn) pr.måned.
Der har været ganske mange kontakter til web-kontakperson Thomas Harder
om tidsplan for netværket, men est fra husejere, der har bedt om råd
om valg af udbyder.TDC har trods gentagne henvendelser om muligheden
for webspeed ikke reageret. Gruppen forelægger derfor projekt netværk til
generalforsamlingen.

El og vandstikledninger
Der var i år ingen problemer med elektriciteten.

Kilden
Kilden yder støt og roligt, og selvom der i årets løb er udkommet ét nummer
mindre end normalt, har kvaliteten af de øvrige udgaver rigeligt opvejet det
manglende nummer. Det er naturligvis de historiske artikler fra Ohmsens
hånd, der har fået bladet til at bruse, og med et læserbidrag om en levende
begravet fornem frue, slog redaktionen alle rekorder i appetitvækkende for-
sider.
Der har ikke været nogle konkurrencer i år, der har været 15 indlæg fra
beboere (plus ét fra ham,der havde glemt sin rygsæk til en fest i ét af
husene) og så har 33 husejere været så venlige, at bidrage til web-TV-telefon-
forbrugerundersøgelsen.
Til sidst en lille bøn: Hvis I bor i et hus med ere husstande, så sæt en lille
mærkat eller skilt på døren. Så slipper I for at hente ekstranumre helt ovre
hos mig i Hornemansgade.

Arrangementer
Husejerforeningen har igen i år været omkring diverse arrangementer for
kvarterets beboere.
De este arrangementer har en lang tradition bag sig. Det gælder fastelavns-
festen i Berggrensgade i februar, sommerens loppemarked, den efterfølgende
fællesspisning og endelig nytårsfyrværkeriet på Torvet. De sidste år har
bestyrelsen desuden stået for en havetur, hvor gartner Stig Rose deler ud
af sin erfaring til betrængte eller entusiastiske haveejere, mens Nytårskuren
med gadevandring og fællessang ligge i trygge hænder hos Knud & co.
Desværre blev fyrværkeriet lidt mere beskedent i år, end det plejer at være.
En nøgle havde forputtet sig, og det lykkedes ikke at få alt krudtet ud fra de
sikre depoter, inden det gik løs klokken 1.45. Forhåbentlig nder vi en festlig
lejlighed, hvor kvarterets beboere kan få glæde af de sidste raketter.
Bestyrelsen takker for beboernes aktive indsats i forbindelse med Fastelavn
og Nytårskur.
Det er generelt bestyrelsen, der indhenter de fornødne tilladelser og indsky-
der de nødvendige økonomiske midler. Men derudover ligger ansvaret for
afholdelsen af arrangementerne hos interesserede beboere og deltagerne.
Eller sagt på en anden måde:Forudsætningen for, at arrangementerne kan
løbe af stablen er, at andre end bestyrelsens medlemmer træder til og hjælper
med planlægning og praktiske forhold, herunder oprydning.

Arrangement Dato Behov for hjælp?

Fastelavnsfest.Arrangører søges! Søndag den 22.februar kl.14.00 i Berg-
greensgade. Arrangementet bliver kun holdt, hvis frivillige melder sig til
indkøb, praktiske gøremål, styring af løjerne, underholdning m.m.Ginna
koordinerer, og frivillige kan melde sig på ncw(at)vip.cybercity.dk eller på
telefon 3918 3148

Havetur med Stig Rose. En søndag i maj.Bestyrelsen laver aftalen med
Stig og køber lidt kølig hvidvin til at starte turen op på. Tilmelding til Ginna
nødvendig (tilmeldingsfrist vil fremgå af hjemmeside og plakater).

Loppemarked og sommerfest. August kl.14.00 (loppemarked) og kl.
18.00 (fællesspisning) i Berggreensgade.Bestyrelsen sørger for tilladelser
og beskiltning. Den enkelte skal selv medbringe borde, stole, loppeeffekter,
mad, drikkevarer m.m.+ rydde op! Frivillige med musiske talenter må meget
gerne melde sig til at stå for evt.fællessang eller dans.Henvendelse til Ginna.

Nytårsfyrværkeri på Torvet. Nytårsaften kl.00.45. Nils Wang og Jan Væver
står for fyrværkeriet. Andre frivillige fyrværkere er meget velkomne, men det
forudsætter, at man er villig til at holde sig ædru,indtil krudtet er fyret af af
hensyn til sikkerheden (og forsikringen).

Nytårskur. Vi krydser ngre for, at Knud & co er villige til endnu en rundtur
1. januar kl.14.00


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk