Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.02.02 21:26 Alder: 19 år

2002, Årsberetning for Arrangementer

 

Husejerforeningen har også i 2002 holdt diverse arrangementer for kvarterets små og store indvånere. Nogle af arrangementerne har bestyrelsen ansvaret for, mens andre bliver til på initiativ af eller med hjælp fra beboere.

De fleste arrangementer har en lang tradition bag sig.

Det gælder fastelavnsfesten i Berggreensgade, sommerens loppemarked, den efterfølgende fællesspisning og endelig nytårsfyrværkeriet på Torvet.De sidste tre år har bestyrelsen desuden arrangeret en havetur, hvor gartner Stig Rose deler ud af sin erfaring til betrængte eller entusiastiske haveejere.

Og forrige år så et nyt arrangement dagens lys: Nytårskuren med gadevandring og fællessang (kvarterets komponister). Dette arrangementet blev til på initiativ af en række beboere, og Husejerforeningen sponsorer blot champagnen til Champagnegaloppen.

Bestyrelsen håber, at de pågældende også næste år har lyst til at lokke alle af huse på årets første dag.Det er generelt bestyrelsen, der indhenter de fornødne tilladelser og indskyder de nødvendige økonomiske midler. Men derudover ligger ansvaret for afholdelsen af arrangementerne også hos interesserede beboere og deltagerne. Eller sagt på en anden måde: Forudsætningen for, at visse af arrangementerne kan løbe af stablen er, at andre end bestyrelsens medlemmer træder til og hjælper med planlægning og praktiske forhold, herunder oprydning.

I 2003 er der følgende arrangementer i støbeskeen:

Fastelavnsfest: Søndag den 2. marts kl. 14.00 i Berggreensgade. Arrangementet bliver kun holdt, hvis frivillige melder sig til indkøb, praktiske gøremål, styring af løjerne, underholdning m.m. Ginna koordinerer, og frivillige kan melde sig på ncw@vip.cybercity.dk eller på telefon 3918148

Havetur: Stig Rose tager os med på havetur i kvarteret Søndag den 11. maj kl. 15.00 (datoen er foreløbig) Bestyrelsen laver aftalen med Stig og køber lidt kølig hvidvin til at starte turen op på. Tilmelding til Ginna nødvendig (tilmeldingsfrist vil fremgå af hjemmeside og plakater).

Loppemarked og sommerfest: Lørdag den 23. august kl. 14.00 (loppemarked) og kl. 18.00 (fællesspisning) i Berggreensgade. Bestyrelsen sørger for tilladelser og beskiltning. Den enkelte skal selv medbringe borde, stole , loppeeffekter, mad, drikkevarer m.m. + rydde op! Frivillige med musiske talenter må meget gerne melde sig til at stå for evt. fællessang eller dans. Henvendelse til Ginna.

Nytårsfyrværkeri på Torvet: Nytårsaften kl. 00.45 Nils Wang og Jan Væver står for fyrværkeriet. Andre frivillige fyrværkere er meget velkomne, men det forudsætter, at man er villig til at holde sig ædru, indtil krudtet er fyret af af hensyn til sikkerheden (og forsikringen).

Nytårskur: Vi krydser fingre for, at Knud og Per er villige til endnu en rundtur 1. januar kl. 14.00

Ginna Sørensen


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk