Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
06.07.14 12:45 Alder: 5 år

Bestyrelsesmøde 25. juni 2014: Gader, kloakker, vagtordning mm

Af: Benditte Skyhøj, Hmg 22

Nyt fra bestyrelsen

Arbejdsgruppe vedr. revidering af facaderegulativ og lokalplan.

Der har indtil nu været 2 møder, se også Kilden juni, 2014. Gruppen ser også på Håndbogen. Næste møde er 4.9.2014.

Arbejdsgruppe om affaldshåndtering.

Arbejdsgruppen har haft sit første møde den 26.6.

Børnefestival

Arrangementet var en stor succes og der har været mange positive tilkendegivelser. Besluttet at vi vil forlægge forslag på generalforsamlingen, at det bliver gentaget.

Gader

Bestyrelsen vil udarbejde en ny, langsigtet vedligeholdelsesplan for gaderne

Scheller og Hougaard gennemgår kvarteret i løbet af juli måned kvarteret og tager billeder.  Bestyrelsen har herefter møde i august, hvor udkast til en plan vil blive drøftet.

Kloakker

Der er enkelte gadebrønde, som er stoppede. Bestyrelsen har spurgt på FB, om der er andre stoppede brønde og alle anmeldte brønde vil blive suget

Havevandring

Den foregik den 14. juni 2014 og det var en hyggelig dag, hvor bestyrelsen nød de mange smukke haver og snakke med dem, som var hjemme.

Vagtordning

På baggrund af tyverier, men særligt de mange, som ”lusker rundt” i kvarteret, har en beboer foreslået bestyrelsen, om vi skal have en aftale med et vagtfirma. Det kunne være en fast rundering, aftale om særlige tidsrum eller hvor den enkelte husejer kan tilmelde sig.

Aftale om en vagtordning vil forudsætte en GF beslutning, så alene derfor kan bestyrelsen ikke lave sådan en ordning. Bestyrelsen bryder sig heller ikke om tanken om, at vi bor i et område med vagter. Husejere kan selv vælge at indgå aftale med et vagtværn, om at de tilser huset i eks. ferieperioder. Bestyrelsen vil indtil videre alene råde til, at vi indbyrdes aftaler, at vi ser til hinandens huse, når man er på ferie, fylder affald i container, flytter lidt rundt på cykler og i det hele taget får det til at se ud som om, at man ikke er bortrejst.

Og husk: Ingen tyve kan lide, at man lægger mærke til dem. Spørg derfor alle, som ikke ser ud til at høre til gade, om der er noget man kan hjælpe med.

 

Næste bestyrelsesmøde: 12.8. 2014


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk