Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
24.02.15 19:30 Alder: 6 år

2015, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling

Af: Webadministratoren

Tid: Tirsdag d. 24. febr. 2015 kl 19.30.

Sted: Svanemøllen Kaserne (se vejviser-vejledning nedenfor).

Hovedpunkter

På generalforsamlingen skal der træffes beslutning om:

  • et nyt facaderegulativ 
  • ændret praksis om husejernes pligt til vedligeholdelse af kloakker.

Vi håber derfor at se så mange som muligt til generalforsamlingen.  Vh bestyrelsen.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse og beretning kan donwloades her i pdf-format.
Den vil desuden blive uddelt i papirformat til alle huse senest 14 dage før generalforsamlingen.

Den rigtige udgave af Kildens beretning ligger her (desværre er bestyrelsen kommet til at trykke Kildens beretning fra sidste år).

Vejviser til mødelokale

Generalforsamlingen finder sted i det store auditorium i Bygning 75, Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, 2100 København Ø.
For GPS brugere er koordinaterne 55 deg. 43 min 11.31 sec N 12 deg 34 min 16.59 sec E (ifølge Google Earth). 
Bygningen 75 ligger på vejen langs jernbanen ca. 300 m NNØ for Kasernens hovedindgang ved broen over jernbanen. Der er parkeringsmuligheder umiddelbart før indgangen til bygningen.

Supplerende bemærkninger

  • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
  • Send evt. forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24. januar).
  • Få gode naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen.
    (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal...).
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF" www.strandvejskvarteret.dk/288/.

Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk