Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.04.16 00:07 Alder: 5 år

Diagram for fjernvarmeanlæg. Plus lidt om fejlfinding.

Af: Søren Borch, Bgg50

Vi ligger i København og dermed i HOFORs fjernvarmedistrikt.
HOFOR stiller bestemte (fornuftige) krav til vores anlægs opbygning, så dit anlæg er sikkert opbygget efter HOFORs standard-diagram, jvf følgende beskrivelse.

Simpelt diagram over dit fjernvarmeanlæg

I "Guide til dit fjernvarmeanlæg" er der et fint illustreret diagram (selv om det er delt på to sider) samt en del gode råd. Heri er også gode råd om "Forstyrrelser og fejlfinding".

Videoen er også god at lære af.

Supplerende noter om enkelte komponenter

I det simple diagram fra HOFOR er de fleste komponenter navngivet og enten forklaret eller nogenlunde selvforklarende.
Nogle komponenter er ikke uddybet og giver ofte problemer i forståelsen. Så vidt Energigruppen har forstået, kan man sige:

4. Returventil=Shuntventil er en termostatstyret ventil, der giver ekstra sikkerhed for afkøling, idet den bremser fjernvarmevandet, hvis andre ventiler står af. Stil den på mindst muligt, ca 2½, men dog således, at du stadig får varme i huset :-). I princippet er den indstillet af installatøren og skal aldrig justeres.

5. Nåleventilen=Omløbsventilen lukkes næsten helt, men efterlades en lille smule åben. I princippet er den indstillet af installatøren og skal aldrig justeres.

11. Differenstrykventil: Den sikrer, at der er en god fordeling af fjernvarmevandstrykket mellem de to varmevekslere, dvs mod radiatorvandssystemet og mod brugsvandssystemet. Usdædvanligt overtryk eller undertryk kan bevirke, at termostatventilerne ikke kan fungere. Differenstrykventilen er indstillet af installatøren og skal aldrig justeres.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk