Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
03.05.19 15:35 Alder: 200 dage

Støj fra håndværkere, trommer mm

Af: Webadministrator

Støjgener kan bedst klares i mindelighed mellem naboerne. 
Københavns kommune har nogle retningslinjer.
Vores regulativer ol. angiver ikke støj som et problem, som bestyrelsen skal give sig af med.

I Københavns Kommune gælder følgende  

  • Støjende bygge- og anlægsarbejder med et støjniveauet på 70 dB(A) må foregå på hverdage kl. 07-19 samt lørdage kl. 08-17.
  • Særligt støjende aktiviteter er dog ikke tilladt om lørdagen.
  • Om natten i tidsrummet 22-07 må støjen ikke overstige 55 dB(A).
  • På alle øvrige tidspunkter er grænsen 40 dB(A).

Kilde: www.bolius.dk/hvor-meget-maa-naboen-larme-naar-han-bygger-om-og-til-1030/.
Boliusartiklen oplyser flere  detaljer, bl.a. om, hvor meget fx 40dB er.

Annoncer gerne arrangementer mv. på forhånd

Bestyrelsen får indimellem henvendelser fra beboere, der udtrykker frustration over larm fra bl.a. børneleg, arrangementer og byggeri. Bestyrelsens holdning er generelt, at kvarteret er velsignet med mange børn og kreative sjæle, og at langt de fleste er hensynsfulde overfor hinanden.

Med tanke på godt naboskab vil bestyrelsen dog gerne opfordre til, at man så vidt muligt annoncerer fester og udendørsarrangementer forinden overfor naboer og evt. på hjemmesiden/Facebook, og holder byggestøj til hverdage i tidsrummet 7-19.
 
 

Stikord (så artiklen lettere findes vha søgefunktionen): miljøregler, støjgener, nabostøj, håndværkerstøj, ombygningsgener, støj.

Log: Bemærkning om at annoncere arrangementer indlagt 3/5-2019. Oprettet 5/7-2015.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk