Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
10.09.20 11:22 Alder: 127 dage

Støj, diverse regler

Af: Bestyrelsen, Dines Boertmann

Dette vedrører støj fra håndværkere, trommer mmm.

Bygge- og renoveringsaktivitet af enhver art er underlagt Bygge- og Anlægsforskriften i Københavns kommune af 2016.

https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/2005_a62b0adc61c5.pdf

Tid på døgnet  

Tidsrammerne er sat således:

"§ 6 Støjende og støvende bygge- og anlægsarbejder må kun foregå på hverdage man-dag til fredag mellem kl. 07.00 og 19.00 og lørdage mellem kl. 08.00 og 17.00.

§ 7 Uanset støjgrænserne i bilag A må følgende aktiviteter kun finde sted på hverdage mandag til fredag kl. 07.00 - 19.00 og lørdage kl. 08.00 til 17.00.

  • Anvendelse af elektriske bore- og skæremaskiner eller lignende værktøjer.
  • Anvendelse af tårnkran og lignende.
  • Anvendelse af elektriske lifte og lignende.
  • Anvendelse af trykluftsværktøj.
  • Opstilling og nedtagning af stillads.
  • Af- og pålæsning af byggematerialer og affald.
  • Tilsvarende støjende aktiviteter."

Bestemmelserne gælder uanset hvem der udfører arbejdet - m.a.o. de gælder såvel håndværkere som beboere.

Støjniveauer

Kommunen definerer grænseværdierne for støj således i førnævnte Bilag A:

Bygge- og anlægsarbejder med et støjniveau, målt udendørs, op til 70 dB(A) må foregå på hverdage kl. 07-19, lørdage kl. 08-17.

I tidsrummet 22-07 må støj ikke overstige 55 dB(A).

På alle øvrige tidspunkter er grænsen 40 dB(A).

Særligt støjende aktivitet, som f.eks. nedbrydning af beton, må kun finde sted på hverdage mellem 8 og 17.00.

Kommunen kan give dispensation fra ovenstående regler.

Se også www.bolius.dk/hvor-meget-maa-naboen-larme-naar-han-bygger-om-og-til-1030/. Boliusartiklen oplyser flere detaljer, bl.a. om, hvor meget fx 40 dB er.

Havearbejde

Havearbejde er ikke omfattet af forskriften, og er kun reguleret af almindelig hensynsfuldhed og godt naboskab; det opfattes almindeligvis som, at man ikke støjer omkring spisetider og i weekenderne lægger eventuelt støjende havearbejde mellem kl 10 formiddag og spisetid aften.

Fest og selskab

Regel nummer 1: Fester af enhver art, både de regulære fester og det hyggelige lille selskab i baghaven, der trækker ud på natten og måske ledsages af lidt musik for åbne vinduer:

Varsko naboerne, når der er tale om en planlagt fest, der forventes at støje ud over almin-deligt hverdagsniveau.

Jo senere det er på aftenen, jo mere skal man være opmærksom på, om åbne vinduer/terrassedøre slipper høj musik og festlarm ud i baggårdenes klangkasse.

Der kommer et tidspunkt efter midnat, hvor det må anses for at være hensynsløst at spille høj musik for åbne vinduer, holde selskab i baghaven med højrøstede deltagere, osv.

Københavns kommunes støjpolitik sætter ikke præcise rammer for borgernes aktiviteter i og omkring boligen, men der er generelle bestemmelser, som i konkrete situationer kan få politiet til at dukke op.

Det undgår man ved at udvise godt naboskab - være hensynsfuld og opmærksom på naboernes interesser, uanset om festen er planlagt eller improviseret.

Bolius har lavet et overblik: https://www.bolius.dk/hvor-meget-maa-din-nabo-stoeje-i-haven-15637

 


Log: Artiklen er gennemrevideret og flyttet til andet menupunkt 10/9-2020. Bemærkning om at annoncere arrangementer indlagt 3/5-2019. Oprettet 5/7-2015.

Stikord (så artiklen lettere findes vha søgefunktionen): miljøregler, støjgener, nabostøj, håndværker-støj, ombygningsgener, støj.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk