Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
10.09.20 11:58 Alder: 139 dage

Fortov, sne, hække og træer; regler

Af: Bestyrelsen, Dines Boertmann

Regler for almindelig renholdelse mm:

Fortov

Husejeren er forpligtet til at holde fortov ud for ejendommen rent og fremkommeligt.

Renholdelsespligten er ikke begrænset til at feje asfalt, brosten eller fliser. Husejeren skal også fjerne affald og andet, som kan genere færdslen, eller er særligt forurenende. Der skal renses for ukrudt, og rendesten, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender skal holdes fri for affald eller andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

https://www.kk.dk/artikel/dit-ansvar-som-grundejer

Det er det offentlige, altså kommunen, der pålægger husejeren at holde fortov rent og fremkommeligt, uanset at gaderne i kvarteret er offentlig vej.

Snerydning

Alle husejere er ved lov pålagt at rydde fortov og adgangsvej til huset for sne og is. Bliver der ikke ryddet og sikret mod fald, kan ejeren blive stillet over for erstatningskrav, i tilfælde af nogen falder og kommer til skade.

Mindre dramatisk, men temmelig upraktisk, kan renovationsfolkene, post og andre sevicefolk springe huset over.

Kommunens vejledning:

 • ”Ryd fortovet i hele sin bredde, ud for din ejendom (min. 1,5 m).
 • Strø med salt eller grus - pas dog på træer og planter.
 • Placér den ryddede sne, så fodgængere, cyklister, buspassagerer og andre kan komme til. Der skal også være fri bane til brandhaner, brandalarmskabe og installationer til trafikregulering mv.
 • Tænk på, at skraldemanden og postbuddet skal kunne komme frem.
 • Ryd en vej igennem snevolde, så fodgængere, cyklister og skraldemænd kan komme igennem. Det gælder også selvom snevolden er skabt af kommunens sneryddere.
 • Dit fortov skal i udgangspunktet være ryddet fra klokken 7.00 til 22.00 - også når du er bortrejst.
 • Som alternativ til vejsalt kan du bruge produkter, som er baseret på organiske salte, hvor hovedingrediensen enten er kalium eller calcium. De er mere miljøvenlige og har stadig en god tø-effekt.”

Se også https://www.bolius.dk/husk-dine-vinterpligter-som-boligejer-17778

Hække og træer

Klip og beskær al beplantning ved din skelgrænse ud til vejen, så fodgængere og kørende frit og uhindret kan komme forbi.

 • Klip og beskær al beplantning på hjørnegrunde, så trafikanterne har gode oversigtsforhold.
 • Træer og anden beplantning må ikke dække for vejskilte, postkasser, vejbelysning og brandhaner.
 • Klip træer og anden beplantning, så der er minimum 2,80 meter i frihøjde over fortov og cykelsti og minimum 4,20 meter i frihøjde over kørebanen.
 • Fjern ukrudt på og langs med fortovet.

 https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/pdf/1833_486dbeaa1ea2.pdf

 

Log: Gennemrevideret 10/9-2020. Oprettet 10/7-2010
Se også:
- Artikler under 'Dit kvarter' > 'Parkering, Gader og Træer'
- Håndbogen
- Artiklen 'Cykler; regler' under 'Offentlige regler....'


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk