Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
19.03.16 16:06 Alder: 5 år

2016, Referat fra generalforsamling

Af: Webadministratoren

Referat fra husejerforeningens ordinære generalforsamling den 23. februar 2016 kl. 19.30-22:30 i Roklubben KVIKs lokaler.  

Fuldt referat

Det officielle og fulde referat kan hentes her som særtryk fra Kilden. Det er uddelt i papirform til alle huse den 19. marts i form af Kilden 2016/1 side 16-21.

Fra Kilden side 3 er også hentet "Nyt fra bestyrelsen" om affaldscontainere, skrevet efter generalforsamlingen. 

Kort uofficielt resumé af referatet 

  • Årsberetning 2016 for året 2015 godkendt  
  • Orientering fra arbejdsgrupper blev vel modtaget  
  • Regnskab 2016 for året 2015 godkendt  
  • Budget 2016 godkendt
  • Bestyrelsen: Benditte og Flemming blev genvalgt. Anton og Claus (suppleant) trådte ud. Nyvalg af Peter Faurhøj, Bgg12, og Louise Garde, Kuhlausgade 34 (suppleant)
  • Revisorer genvalgt
  • Forslag til central affaldssortering på torvet: Forslag vedtaget med ca 2/3 stemmer for og 1/3 stemmer imod, idet der dog var et mindre flertal for at udelade glascontaineren
  • Forslag om midler til haveklubbens arbejde: Forslaget vedtaget med de ændringer, at det første punkt om éngangsoprydning udgår, og at haveudvalget kan disponere over 25.000 kr til de tre andre punkter
  • Tak til bestyrelse m.fl. for deres gode arbejdsindsats i det forgangne år
  • 92 huse var repræsenteret.

Dagsorden, indkaldelse og beretning

Baggrundsmateriale til mødet kan hentes fra Indkaldelsen.


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk