Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
26.02.19 19:30 Alder: -71 dage

2019, forhåndsannoncering af ordinær generalforsamling 26. februar

Af: Webadministratoren

Tid: Tirsdag d. 26. febr. 2019 kl 19.30.  

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø. 
Hermed forhåndsannoncerer webadministratoren den ordinære generalforsamling 2019 i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret.
Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Dagsorden (formodet)

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Orientering om 

 • a.
 • b.
 • c.

4. Foreningens regnskab 2018 (bilag fremkommer før mødet)

5. Forslag til beslutning:

Man kan forvente forslag i forlængelse af sidste års generalforsamling.
Forslag fra husejere til dagsordenen skal sendes i god tid og senest den 24. januar til bestyrelsen.

 • 5A ...
 • 5B ....

6. Budgetforslag 2019 (der henvises til bilag til dagsordens punkt 4)

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen
    På valg:

 • Bestyrelsesmedlemmer: ??? 
 • Suppleanter: ???

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 • xxx??.

9. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget vil blive indlagt her, når vi kommer nærmere på mødet.
Dette skal uddeles senest 14 dage før GF, dvs senest den 12. februar.

  

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

 • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar.
 • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
 • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
 • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
 • Send evt. forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
  (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24. januar).
 • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal).
 • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
 • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF" www.strandvejskvarteret.dk/288/.

Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk