Til forsiden af strandvejskvarteret
 
 
 
25.02.20 19:30 Alder: -34 dage

2020, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 25. februar (Uformelt forvarsel)

Af: Webadministrator

Forhåndsannoncering fra webadministratorens hånd af ordinær generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. 
Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Tid: Tirsdag d. 25. febr. 2020 kl 19.30.  
Sted: Oplyses senere.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Orientering om:
    a. xxx
    b. xxx
    c. xxx

4. Foreningens regnskab 2019 (bilag senere)

5. Forslag til beslutning:
    a. Forslag om xxxx.
    b. Forslag om xxxx.

6. Budgetforslag 2020 (der henvises til bilag til dagsordens punkt 4 xxx).

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
    På valg: 
    Bestyrelsesmedlemmer:
    Suppleanter:  

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
    xxxx.

9. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget kan på et tidspunkt hentes her.
Indkaldelsen forventes uddelt primo februar.

  

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

  • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar.
  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
  • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
  • Send evt. forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar. Send til bestyrelsen(at)strandvejskvarteret.dk
  • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal).
  • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF" www.strandvejskvarteret.dk/288/.

 

Log: Forvarsel lagt op ca 3.dec. 2019


Kommentarer

Ingen kommentarer til denne nyhed
Fandt ingen kommentarer

Skriv din kommentar

Kommentar *
Navn *
Adresse *
Email *
Udfyld disse *
 

 

2006 copyright strandvejskvarteret.dk Email: hjemmeside(at)strandvejskvarteret.dk