Bestyrelsesmøder 2022. Orientering til medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Kalender

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Næste bestyrelsesmøde 26/1-2022. 

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødes normalt den første onsdag i måneden.
Har du emner til bestyrelsen, så skriv til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk, eller kontakt et bestyrelsesmedlem.

Referater: 

Reelt er der ikke tale om referater, men om sammenfatninger eller orienteringer fra bestyrelsen. Formelle referater føres af bestyrelsen i interne arkiver og er ikke til fri cirkulation, bl.a. fordi nogle sager skal håndteres fortroligt pga persondata af forskellig art.

Bestyrelsesreferater fra 2021.

Forhåndsorientering mhp GF, 25/1-2022

Forslag til generalforsamlingen
Tre beboer-forslag til den forestående generalforsamling var afleveret da tidsfristen udløb mandag,  og de bliver tilgængelige i deres helhed, når indkaldelse og det samlede materiale til generalforsamlingen snart omdeles til alle husejere.
I korthed drejer forslagene sig om følgende:
1.
Ladestander-gruppen ønsker at foreningen går aktivt ind og opstiller lade-standere til el-køretøjer. Det skal ske via en aftale med en driftsoperatør, men foreningen skal styre el-prisen i standerne, og dermed sikre tilbagebetaling af et lån, der finansierer etableringen.
2.
Fælles-arealgruppen stiller med forslag, der kan behandles som tre enkelt-elementer: bemaling af asfalten i legeområder med blandt andet hinkeruder - opholdsmøbler i alle stille/lege-områder i kvarteret - etablering af trafikdæmpede zoner i de nordlige gader, svarende til zonerne i syd.
3.
Tre beboere med erfaring som formænd i foreningen ønsker at behandling og opfølgning på overtrædelser af foreningens regulativer bliver mere konsekvent og hurtig. Derfor foreslår de at en fast post i budgettet betaler for at overtrædelsessager, der ikke umiddelbart kan løses af bestyrelsen, overdrages til professionel ekstern hjælp.

Alle tre forslag er naturligvis vedhæftet en pris-seddel  ……

Bestyrelsen samles onsdag, 26.1., for at færdiggøre indkaldelse, beretning, regnskab, forslag  m.m.
Bestyrelsen vil også vende flere løbende sager; har du emner eller spørgsmål du ønsker drøftet, kan du kontakte et bestyrelsesmedlem eller skrive en mail til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk

Bestyrelsesmøde 5/1-2022

Julemarked:
Tre af de bærende kræfter bag Julemarkedet - Julie, Charlotte og Susanne - evaluerede i går, sammen med bestyrelsen årets julemarked i Weysesgade.
Både gruppen og bestyrelsen mener at årets JM fungerede godt og at der var fin tilslutning. Gruppen satser på øge tilslutning fra resten af kvarteret og få mere mangfoldighed i udbud. Det er et arrangement for kvarterets beboere, og gruppen ønsker at fortsætte med et omfang som i 2021.
Bestyrelsen er enig i at det er en vellykket arrangement der bidrager positivt til kvarteret, og som  skal prioriteres som sådan i kvarterets budget.

Lokaludvalg:
Tanveer Sharif, Kildevældsgade 14, har meldt sig som mulig kandidat til Østerbro Lokaludvalg og bestyrelsen har talt med ham om ideer og forventninger i fald han kan blive valgt. (Foreninger i bydelen kan opstille kandidater og stemme). Både Tanveer og bestyrelsen er helt på det rene med, at en plads i lokaludvalget først og fremmest handler om at skabe mere kontakt til hvad der i øvrigt foregår i bydelen. Bestyrelsen har besluttet at støtte Tanveers kandidatur. Kvarteret har også tidligere haft en repræsentant i lokaludvalget.

Generalforsamlingen:
Det er bestyrelsens forventning (forhåbning) at det er muligt at afholde generalforsamlingen den 22. februar på helt normal vis i Charlottehavens lokaler - det vil også sige at vi ikke regner med at der skal være mulighed for deltagelse via nettet.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 24. januar. og bestyrelsen holder et ekstraordinært møde den 26. januar for at færdiggøre beretning, regnskab og budget - og vurdere eventuelle stillede forslag.
Der er i år tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og revisorer på valg. Opstilling kan ske helt frem til punktet valg under selve generalforsamlingen.
 

Log: Rev løbende for hvert bestyrelsesmøde. Oprettet 20/12-2021.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet