Nyheder fra Strandvejskvarteret

10. januar 2014

 

Generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling er tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19:30 i Auditoriet i bygning 75 paa Svanemøllens Kaserne.

Indkaldelsen med årsberetning mm uddeles på papirform fra bestyrelsen til hvert hus, senest den 11. februar.

Husejeres forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 24. januar.

Tre medlemmer er på valg. Der er brug for, at nye melder sig. Derfor: har du lyst, eller kender du nogen, der har, så henvend dig til bestyrelsen for at høre nærmere om, hvad det går ud på. Husk, det er ikke kun arbejde at være i bestyrelsen, det er også en unik mulighed for at lære kvarteret og beboerne at kende.

Mere information: Indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på foreningens webside http://www.strandvejskvarteret.dk/288/.

 Kvarterets informationskilder

 

Websitet (Hjemmesiden)

Løbende nyheder på forsiden af www.strandvejskvarteret.dk:
Foreningens vigtigste nyheder i midterste søjle, og beboernes individuelle nyheder i højre søjle.
Arrangementer og møder: Se kalenderen på www.strandvejskvarteret.dk/201/.
Websitet administreres af webadministratoren Søren Borch, som kan kontaktes på hjemmeside@strandvejskvarteret.dk. 

 

Nyhedsbrevet

Det elektroniske nyhedsbrev udgives fra websitet. Det sker, når der er en passende mængde nyheder eller et aktuelt behov.
Nyhedsbrevet administreres af strandvejskvarteret.dk's webadministrator, som kan kontaktes på hjemmeside@strandvejskvarteret.dk. Tidligere nyhedsbreve kan læses på www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/.

 

Facebook-gruppen

For at komme til kvarterets Facebook-gruppe kan du klikke her.
Hvis du ikke allerede er tilmeldt vores Facebook-gruppe, så skal du dog gøre det først.
Siden administreres af Anton Greiffenberg, greiffenberg@gmail.com. 

 

Kilden

Næste nummer af foreningens blad Kilden kommer i marts, og deadline for indlæg er 10. marts
Kilden udkommer i papirform fire gange om året til samtlige huse i kvarteret.
Deadline, redaktion og tidligere udgaver kan læses på www.strandvejskvarteret.dk/258/. 

 
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev.
Hvis du ønsker at framelde dig, så gå til www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/.
Vælg "...ændre din profil..." og oplys derefter den email-adresse, som skal frameldes.

Mange hilsner,
Søren Borch
Webadministrator på www.strandvejskvarteret.dk
Mail hjemmeside@strandvejskvarteret.dk