Nyheder fra Strandvejskvarteret

12. december 2016 

  Nytårsfyrværkeri på torvet

Vores nytårsfyrværkeriet begynder traditionen tro nytårsnat kl. 00:45.
Der skal være nogle frivillige. Har du lyst til at være med til planlægning og affyring? Så kontakt Henrik Bruus, NWGG 4, bruus(at)fysik.dtu.dkSe mere på hjemmesiden.

  Nytårskur 1. januar kl 14:00 for os alle 

Vi går ad Berggreensgade og synger sange komponeret af komponisterne, der har givet navn til vores gader. Afslutning ved H. C. Lumbyesgade med champagne og galop. Se mere på hjemmesiden

  Mange data om dit hus og naboområde på internettet

Hjemmesiden DinGeo samler alle mulige data fra alskens offentlige databaser om dit hus og om det nærmeste område. Fx om oversvømmelsesrisici, lokalplaner, drikkevandets kvalitet osv.
Find det på hjemmesidens artikel om emnet på siden "Salg af huse".

Kommunen overtager vores veje den 1. januar

Bestyrelsen fortæller: Kommunens overtagelse af vores private fællesveje vil ingen effekt have på hverken forhavers eller legegaders status. Ansvaret for den fortsatte vedligeholdelse af både beplantning, kloakering og vejenes tilstand vil overgå til kommunen - bemærk dog, at for kloakering er ansvaret kun kommunens indtil skel, samt at vi fortsat selv er ansvarlige for snerydning og saltning af fortovene. For parkering og skiltning er de præcise planer endnu ikke lagt, men forventes at få minimal indflydelse på kvarterets udseende.
Se det fulde referat fra bestyrelsens møde med kommunen på hjemmesiden.
Her findes også tidligere artikler om betydningen for parkering i gaderne.

  Fastelavn søndag 26. februar

Forhåbentlig får vi også fastelavnsarrangement for børn og alle andre i 2017.
Det afhænger af, om nogen tager initiativ.
Men reservér datoen i kalenderen, og kontakt gerne arrangementsgruppen for at tilbyde dit bidrag.
Følg detaljerne på hjemmesiden og i vores Facebook-gruppe.

Generalforsamling tirsdag den 28. februar

Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar. Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.
Send evt. forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar.
Der skal som sædvanlig vælges nye nye medlemmer til bestyrelsen, så få egnede naboer til at stille op - eller stil selv op.
Se detaljerne her.

   Kilden er udkommet med sit decembernummer

.... og er uddelt til alle huse. Find det også på hjemmesiden.
Næste nummer kommer i marts med deadline 5. marts 2017.Kvarterets informationskilder

Hjemmesiden (Websitet): www.strandvejskvarteret.dk

Nyhedsbreve: www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/

Facebook-gruppen: www.facebook.com/groups/20474956824/

Kilden: www.strandvejskvarteret.dk/258/ (næste deadline 5. marts 2017)

Kalender med arrangementer: www.strandvejskvarteret.dk/201/.  Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev. Hvis du ønsker at framelde dig, så gå til www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/. Vælg "...ændre din profil..." og oplys derefter den email-adresse, som skal frameldes.

Mange hilsner, Søren Borch, Webadministrator på www.strandvejskvarteret.dk