Nyheder fra Strandvejskvarteret.dk

 

Velkommen til Nyheder fra strandvejskvarteret.dk

 

Kære alle beboere i Strandvejskvarteret,

Sneen vælter ned... og det betyder udover kulde og smukke hvide gader også at der skal skovles sne.

Vi har mange i kvarteret (børn, folk med barnevogne, ældre, m.v.) som skal bruge snefrie og ikke-glatte fortove for at kunne komme rundt.

Derfor er det meget vigtigt, at du husker at rydde fortovet foran dit hus og sørge for at de holdes rene sådan det er muligt at gå/bevæge sig på disse i tryghed.

Det bør nævnes, at det både gælder fortove på vores private veje, men også fortove på Kildevældsgade, torvet og Landskronasgade.

 

Der henvises også til vore gaderegulativ (og derudover normal dansk lov):

"Fortov og gade: Det påhviler husejeren at renholde fortov, rendesten og gade (til gademidte). Ved snerydning bunkes sneen enten i haven eller i den parkeringsfri side af gaden, således at den ikke er til gene for trafikken."

 

Med ønsket om en god jul til alle Smiley

Bestyrelsen / Claus

www.strandvejskvarteret.dk