Nyheder fra Strandvejskvarteret.dk

 

Velkommen til Nyheder fra strandvejskvarteret.dk

 

Kære alle,

Hermed nyt ang. YouSee / Kabel TV i Strandvejskvarteret.

 

I sidste nummer af Kilden (marts 2011) skrev vi:

"I overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning, har bestyrelsen kontaktet YouSee for at få gang i dialogen igen. Der er nu aftalt nyt møde mellem bestyrelsen og YouSee den 31. marts, hvor vi håber at kunne nå et godt stykke videre.

Den største udfordring vi p.t. har, er, at YouSee jo har opsagt kontrakten med os. Som oplyst på generalforsamlingen har YouSee opsagt kontrakten til udgangen af april. Hvis vi ikke kan opnå enighed med YouSee om et fortsat samarbejde indenfor den ramme, som blev vedtaget på generalforsamlingen, så kan vi altså ende i en situation, hvor vi den 30. april ikke har noget kabel TV signal."

 

I sidste Nyhedsmail (9. april 2011) skrev vi så følgende:

"Som alle ved har vi brugt de sidste mange år på at vurdere / diskutere (både alene og med YouSee), hvorvidt vi stadig skulle have kabel TV via dem - det kan der læses meget mere om i bl.a. indkaldelsen til generalforsamlingen samt i referatet fra denne.

Som aftalt på generalforsamlingen gør bestyrelsen lige nu et sidste forsøg på at finde en løsning. Vi har derfor haft to møder med YouSee siden generalforsamlingen, hvor vi i fællesskab prøver at finde et fornuftigt kompromis.

Der arbejdes stadig med en løsning med en boks der opsættes foran de 48 gårde, mens der arbejdes på en fornuftig kabelføring i kabelbakker, som er pænere og markant billigere (for os) end den som YouSee startede ud med. Bl.a. arbejdes der på at en del af disse kabler graves ned i nogle af gårdene.

Samtidig har et par af kvarterets beboere set på muligheder for alternative løsninger, og bl.a. fået udarbejdet en spændende analyse fra et rådgiverfirma om hvilke muligheder man også kunne overveje."

 

Update den 28. april 2011:

Vi ligger stadig i forhandlinger med YouSee, bl.a. har vi haft en gård-vandring i kvarteret med YouSee og deres gravefirma. Lige nu afventer vi derfor et nyt tilbud på den løsning, vi mener kunne være et fornuftigt kompromis for både YouSee og kvarteret.

Som tidligere beskrevet har YouSee allerede sidst i 2010 opsagt deres kabel TV aftale med kvarteret, sådan at vi ville være uden kabel TV signal per den 30. april 2011. Da vi p.t. er i konstruktive forhandlinger med YouSee, har vi aftalt med dem, at så længe vi forhandler forlænges aftalen med en måned ad gangen. Det betyder, vi har kabel TV signal frem til den 31. maj 2011, hvorefter dette afbrydes med mindre vi bliver enige med YouSee om en aftale.

Vi informerer yderligere, når vi har nyt.

  

Hilsner

Bestyrelsen / Claus

claus@soelje.dk