Nyheder fra Strandvejskvarteret.dk

 

Velkommen til Nyheder fra strandvejskvarteret.dk

Nytårsfyrværkeri/Nytårskur, Generalforsamling og Postkasser

 

Kære alle,

Glædelig jul!

 

Hermed lidt informationer fra Strandvejskvarteret:

 

Nytårsfyrværkeri og Nytårskur

Husk kvarterets flotte Nytårsfyrværkeri den 1. januar 2012 - kl. ca. 00.45 på Torvet. Det skal ses!  

Husk også den traditionelle og hyggelige Nytårskur den 1. januar 2012 - kl. 14.00.

Tryk her for at læse mere...

 

Generalforsamling i Strandvejskvarteret 2012 

Husk generalforsamlingen den 28. februar 2012 - kl. 19.30. Mere information følger...

  

Postkasser i Strandvejskvarteret - ny frist

Hermed en jule-update på postkassesituationen:

Bestyrelsen har i foråret 2011 anmodet Post Danmark om, at Strandvejskvarteret kunne få dispensation fra Postlovens regel om, at postkasserne skulle placeres ud til fortovet. Post Danmark gav afslag.

Herefter indbragte vi afgørelsen for Trafikstyrelsen i juni måned.

I august åbner Post Danmark op for, at kommunerne kan gå ind i sagerne om opsætning af postkasser i områder med bevarende lokalplan. Vi henvender os derfor til Københavns Kommune, Center for Design, og beder dem om at gå ind i sagen på vegne af husejerforeningen.

I august fremlægger vi forslag til ændringer i facaderegulativet på den ekstraordinære generalforsamling. Forslaget bliver vedtaget, således at der er nu er regler for dels postkassernes placering og deres udseende. 

I september afviser Københavns kommune at gå ind i sagen med henvisning til, at den bevarende lokalplan alene omfatter husene, og ikke nærmiljøet. Københavns kommune anser ikke spørgsmål om postkasser ved fortovet som et område, der falder ind under den bevarende lokalplan udover de tilfælde, hvor disse skal monteres direkte på facaden.

I september og igen i oktober rykker vi Trafikstyrelsen for svar. Herefter sender Trafikstyrelsen klagen tilbage til Post Danmark med anmodning om et høringssvar.

Post Danmark meddelte, at de først kunne afgive høringssvar fredag den 18. november. Imidlertid var der fredag den 11. november møde mellem Post Danmark og bestyrelsen, hvor man i fællesskab gennemgik kvarteret.

Den 23. december kom afvisningen så. Trafikstyrelsen stadfæstede Post Dammarks afgørelse om, at vi skal have opsat postkasser ud til gaden. Bor du i etageejendom (altså et hus, der er registreret med flere boliger), så kan du nøjes med at sætte postkasser op på facaden ved indgangen.

Der var i deres afgørelse ingen fristforlængelse, men efter en del korrespondance mellem bestyrelsen og Trafikstyrelsen her efter jul, har vi fået en fristforlængelse til den 1. marts 2012. Så der er stadig lidt tid.

Der er forresten nogen i kvarteret som arbejder på en fælles-indkøbs-løsning - se mere på vores facebook side her...

 

Mange jule-hilsner fra Bestyrelsen

 

Flere andre nyheder - besøg www.strandvejskvarteret.dk