Nyheder fra Strandvejskvarteret

6. maj 2019
 

Dette nyhedsbrev indeholder en række meddelelser fra bestyrelsen.
Nederst er der også oplysninger fra 'Kommunikationsgruppen'.
 

Deltagere til arbejdsgruppe for opdatering  af Håndbog for Husejere

På generelforsamlingen blev det besluttet at revidere Håndbog for Husejere. Vi skal derfor have nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at der udarbejdes en opdateret håndbog. Arbejdsgruppen består indtil videre af Peter Faurhøj og Jacob Ingvartsen, men vi har brug for flere deltagere. Interesserede er velkomne til at henvende sig til Jacob Ingvartsen på 21421188 eller jacob@ingvartsen.eu. Se arbejdsgruppens webside.
   

Børnenes dag 1. juni 2019

Børnenes Dag 2019 er lørdag d. 1. juni kl 13-17.
Følg og tilmeld dig til at hjælpe via vores Facebook-gruppe.
Majbritt Sundstrøm og Cecilie Walberg Andersen koordinerer.
 

Loppemarked og sommerfest den 31. august 2019

Den årlige sommerfest afvikles vanen tro den sidste lørdag i august, i år den 31. august 2019. Hvis nogen har tid og lyst til at hjælpe med at arrangere sommerfesten (f.eks. kommunikation, teltleje, eller musik), er de meget velkomne til at skrive til Ginna Sørensen på gsoe@ma-kasse.dk. Se annonceringen på hjemmesiden.
 

Meddelelse fra kommunen: Intet må bindes fast til træerne

Bestyrelsen får stadig henvendelser fra Københavns Kommune om, at der er cykler fastlåst til træerne i gadetræskummerne visse steder. Bestyrelsen skal gentage kommunens henstilling om, at man ikke parkerer eller stiller ting i gadetræskummerne eller fastgør elementer til de offentlige gadetræer. Se også artiklen om sagen.
 

Hold gader og fortove fri for genstande

Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at vores gader og legegader indimellem er blokeret af genstande i timevis og nogle gange natten over, således at køretøjer ikke kan køre igennem.
Husk at flytte/fjerne genstande på gaderne efter brug, så gader (og lege- og opholdsgader) også kan afvikle trafik, og ikke spærrer for beboere, skraldebiler, ambulancer mv.
Vær samtidig opmærksom på at holde fortovet frit (f.eks. for bænke og cykler), så det ikke er en udfordring for forbipasserende at komme forbi. 
 

Annoncér gerne arrangementer mv. på forhånd

Bestyrelsen får indimellem henvendelser fra beboere, der udtrykker frustration over larm fra bl.a. børneleg, arrangementer og byggeri. Bestyrelsens holdning er generelt, at kvarteret er velsignet med mange børn og kreative sjæle, og at langt de fleste er hensynsfulde overfor hinanden. Med tanke på godt naboskab vil bestyrelsen dog gerne opfordre til, at man så vidt muligt annoncerer fester og udendørsarrangementer forinden overfor naboer og evt. på hjemmesiden/Facebook. Og i øvrigt bør byggestøj holdes til hverdage i tidsrummet 7-19. Se mere i artiklen om støj i kvarteret.
   

  Affaldsgruppen fokuserer nu på implementering

Affaldsgruppens fortsætter nu med at bidrage til en god implementering af vores ordning for deling af affaldsspande. Ordningen blev besluttet på GF i februar 2019.
Se de gældende ordninger på siden Dit kvarter > Affald og skrald. Og følg løbende orientering fra arbejdsgruppen på dens side Din forening > Affaldsgruppen.
  

Referat fra Generalforsamling tirsdag d. 26. febr. 2019.

Se referatet under Din forening > Husejerforening og generalforsamling.
Se også bestyrelsens konstituering under Din forening > Bestyrelsen.
 
 

Kommunikationsgruppen

Har du flair for at skrive, lyst til at engagere dig i kvarteret, eller kribler det for at lave fede digitale løsninger? Alt sammen på fritidsplan og lokalt. Så vil vi rigtig gerne høre fra dig. 
Kommunikationsgruppen består indtil videre af webadministratoren og Kildens redaktion. Se mere her.
   

Billedkollage fra kvarteret

Jeg har som webadministratoren påbegyndt en side med billeder fra kvarteret. Se version 1 her.
Men jeg har ikke de rette kompetencer til det. Der må være en af jer andre, der er mere kreative, og som kan hjælpe med at forbedre kollagen. Kontakt webadministratoren.
 Kvarterets informationskilder:

Hjemmesiden (Websitet): www.strandvejskvarteret.dk

Nyhedsbreve: www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/

Kilden: www.strandvejskvarteret.dk/258/

Facebook-gruppen: www.facebook.com/groups/20474956824/ 

Sociale medier: www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1372/20/

Kalender med arrangementer: www.strandvejskvarteret.dk/201/.  
 Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev. Hvis du ønsker at framelde dig, så gå til www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/. Vælg "...ændre din profil..." og oplys derefter den email-adresse, som skal frameldes.

Mange hilsner, Søren Borch, Webadministrator på
www.strandvejskvarteret.dk, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk