Nyheder fra Strandvejskvarteret.dk

 

Velkommen til Nyheder fra strandvejskvarteret.dk

 

Ekstraordinær Generalforsamling i Strandvejskvarteret

Tirsdag den 30. august 2011

  

Kære alle,

En vigtig reminder: Husk, at der er ekstraordinær generalforsamling i Strandvejskvarteret tirsdag den 30. august 2011, kl. 19.30 på Svanemøllens Kaserne.

 

Der er to punkter på dagsordenen:

 

1. Kabel TV i Strandvejskvarteret fra YouSee

Generalforsamlingen skal tage endelig stilling til, hvorvidt vi ønsker at sige ja eller nej til YouSees nye tilbud/kontrakt. Kontraktens indhold vil i store træk blive gennemgået (herunder priser, omkostninger til kvarteret, opsætning af bokse, kabler, m.v.). YouSee vil ligeledes være til stede og svare på spørgsmål.

Dette er den absolut sidste chance til at diskutere "YouSee sagen", som nu har kørt i over 3 år. Hvis vi siger ja til kontrakten, skal der opstilles en boks foran 48 gårde, trækkes nye kabler og foreningen skal betale en sum penge her og nu. Hvis vi siger nej til kontrakten, har vi i kvarteret ikke noget TV signal fra den 1. september 2011.

 

2. Ny postlov som kræver postkasser ud til vejen

Generalforsamlingen besluttede på den ordinære generalforsamling i februar 2011, at bestyrelsen skulle undersøge, hvad den nye postlov betyder for kvarteret. Det har bestyrelsen gjort, og vi vil fremsætte et forslag til diskussion og afstemning, om hvordan denne postlov kan iværksættes i vores kvarter.

 

Som du kan se er dette en vigtig ekstraordinær generalforsamling, hvor to større emner for kvarteret er på dagsordenen. Det er derfor meget vigtigt, at alle dukker op og giver deres mening til kende… dagen efter er det for sent.

 

Officiel indkaldelse og materiale omdeles til alle huse 14 dage før generalforsamlingen.

 

Mvh

Bestyrelsen

www.strandvejskvarteret.dk