Nyheder fra Strandvejskvarteret

16. januar 2015

Generalforsamling 2015

Tirsdag d. 24. febr. 2015 kl 19:30 på Svanemøllekasernen. Reservér aftenen.
Indkaldelsen (ajourføres løbende) til GF ligger på websitets Forenings- og GF-side: www.strandvejskvarteret.dk/288/, hvor også diverse information, herunder foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læse.

  • Officiel indkaldelsen udkommer i papirform til alle huse ca 1. februar samt på vores website
  • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar
  • Få gode naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlinge.

Nyt fra bestyrelsen

En tredje affaldsbeholder i haven:
Kommunen har i en folder ultimo dec 2014 orienteret alle husejere om, at vi i løbet af 2015 får en affaldsbeholder til metal og hård plast. Foreningens arbejdsgruppe vedrørende affaldsbeholdere har et andet møde med kommunen den 20.1.2015, og vi vil her også spørge nærmere om dette.

SMS-varsling dagen før storskrald og haveaffald

Kommunens website om afhentning af affald er blevet stærkt forbedret. Man kan nu fx få en SMS dagen før hver afhentning af haveaffald, storskrald etc (dog heldigvis ikke før hver alm. ugeafhentning). Tilmeld dig, og se mere via www.strandvejskvarteret.dk/71/.     

Håndværkere i kvarteret. Anbefalinger og gode råd

Der er begyndt at komme erfaringer med håndværkere i kvarteret på håndværkersiden www.strandvejskvarteret.dk/75/.
Erfaringerne er samlet systematisk på lister for malere, VVS'ere, tømrere m.fl.

Ny webside om Kloakker, brønde, rotter, oversvømmelse

Påvores hjemmeside har vi nu samlet alt om kloakker mm på www.strandvejskvarteret.dk/313/
Vi håber, at beboere med erfaring om højvandslukke-ventiler vil skrive om det til hjemmeside@strandvejskvarteret.dk. Det vil så blive lagt på siden til gavn for alle i kvarteret.

Vinduer, tage og isolering. Møde med Raadvad Centeret, 10. marts

Energigruppen afholder et møde for alle beboere om vinduer, tage og isolering. Vi har fået en ekspert fra Center for Bygningsbevaring / Raadvad Centeret til at komme. Tirsdag d. 10. marts 2015 kl 19, Vennemindevej 39, stuen. Detaljer på www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1300/201/.Kvarterets informationskilder

Websitet (Hjemmesiden), www.strandvejskvarteret.dk

Nyhedsbrevet, www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/

Facebook-gruppe, www.facebook.com/groups/20474956824/

Kilden, www.strandvejskvarteret.dk/258/. 

 
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev. Hvis du ønsker at framelde dig, så gå til www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/. Vælg "...ændre din profil..." og oplys derefter den email-adresse, som skal frameldes.

Mange hilsner, Søren Borch, Webadministrator på www.strandvejskvarteret.dk