Nyheder fra Strandvejskvarteret

27. november 2015

Generalforsamling 23. februar

Tirsdag d. 23. febr. 2016 kl 19:30 på kasernen. Reservér aftenen. Mere følger i Kilden i december, i indkaldelsen ca 1. februar samt på foreningens webside  www.strandvejskvarteret.dk/288/.

  • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv
    (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 3 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal...).
  • Send eventuelle forslag til dagsordenen i god tid
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 24. januar).
  • Foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på foreningens webside  www.strandvejskvarteret.dk/288/.

Nytårsarrangementer

Bestyrelsen, seneste nyt

Se bestyrelsens seneste nyt i artiklen www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1405/279/,  som bl.a. handler om revideret facaderegulativ og Velkomstbrev til nye beboere. Der er også nyt i decembernummeret af Kilden.

Affaldsbeholdere i fremtiden

Vi er på vej mod at skulle - og få mulighed for - at sortere vores affald tæt på huset i hård plast, metal, glas, bio, papir, pap, haveaffald, storskrald, farligt affald og dagrenovation (restaffald). Det kan hurtigt føre til adskillige skraldespande i vores små haver. Læs om kommunens plan og alternative løsningsmuligheder i artiklen www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1414/71/. Følg også skraldesspandsdeledebatten på Facebook-gruppen:  www.facebook.com/groups/20474956824/10153117466171825/?comment_id=10153132835486825&notif_t=like.

Parkering i fremtiden

Der kommer betalingszone hos os fra 2017. Se Trafikgruppens oplysende artikel om det på www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1413/321/, og følg også debatten i vores Facebook-gruppe på www.facebook.com/groups/20474956824/10153139781871825/?notif_t=like.

Ny materielkælder

Vi har fået en ny materielkælder til foreningens udstyr På Hornemansgade 2. Se, hvordan du får adgang til de mange gode ting via materielgruppens webside.

Brøndrensning

Det er godt at få renset ejendommens brønde, nu hvor løvet fra træer og buske er faldet. Hvis du ikke nåede den fælles brøndrensedag den 15. november, så kan du få vejledning her: www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1213/201/.

 Kvarterets informationskilder

Hjemmesiden (Websitet): www.strandvejskvarteret.dk

Nyhedsbrevet: www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/

Facebook-gruppen: www.facebook.com/groups/20474956824/

Kilden: www.strandvejskvarteret.dk/258/ (næste deadline 5. marts 2016)

Aktivitetskalenderen: www.strandvejskvarteret.dk/201/.  

 
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev. Hvis du ønsker at framelde dig, så gå til www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/. Vælg "...ændre din profil..." og oplys derefter den email-adresse, som skal frameldes.

Mange hilsner, Søren Borch, Webadministrator på www.strandvejskvarteret.dk