Nyheder fra Strandvejskvarteret

3. februar 2015

Nyhedsbreve kommer nu igen frem til alle

Konsulenterne fra vores webhotel har afdækket, at masseudsendelser fra vores website i en periode er blevet opfattet som spam hos visse mailservere. Så nogle beboere i vores kvarter (måske ca halvdelen) har på det seneste ikke fået nyhedsbrevet, nemlig dem som får deres mail via pågældende mailservere.
Problemet skulle nu være løst. 
Problemet er afdækket ved, at et par årvågne beboere har fortalt mig, at de ikke fik nyhedsbrevet, hvorefter jeg lavede en systematisk stikprøvekontrol. 
Ak ja. Gad vide, hvor længe det har stået på :-)

Mindst tre affaldsbeholdere i forhaven

Bestyrelsen meddeler: Der vil fremover komme minimum 3 obligatoriske beholdere: dagrenovation, papir samt den nye plast/metal.
Derudover bliver der 2 frivillige spande, nemlig: Pap & Bio.
Hvordan det konkret skal gennemføres, er ikke endeligt afklaret. Kommunen er åben over for forskellige modeller, og det kan  måske betyde, at  beslutningen rykkes til august 2015.
Hør nærmere på generalforsamlingen den 24. februar 2015.

Haveaffald: Nu skal vi selv købe poser

Kommunen leverer ikke mere 10 poser om året til haveaffald. Vi må selv købe dem, eller bestille en 240 liter havebeholder efter 1. marts 2015. (Brev til den enkelte husejer fra kommunen 15-1-2015).

Generalforsamling 2015

Tirsdag d. 24. febr. 2015 kl 19:30 på Svanemøllekasernen. Reservér aftenen.
Indkaldelsen til GF ajourføres løbende og ligger på websitets Forenings- og GF-side: www.strandvejskvarteret.dk/288/, hvor også diverse information, herunder foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm kan læses.

  • Den officielle indkaldelse husstandsomdeles senest 14 dage før generalforsamlingen i papirform til alle huse samt ajourføres på vores website
  • Evt.forslag til dagsordenen havde deadline den 24. januar
  • Få gode naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen.

SMS-varsling dagen før storskrald og haveaffald

Kommunens website om afhentning af affald er blevet stærkt forbedret. Man kan nu fx få en SMS dagen før hver afhentning af haveaffald, storskrald etc (dog heldigvis ikke før hver alm. ugeafhentning). Tilmeld dig, og se mere via www.strandvejskvarteret.dk/71/.     

Håndværkere i kvarteret: Anbefalinger og gode råd

Der er begyndt at komme erfaringer med håndværkere i kvarteret på håndværkersiden www.strandvejskvarteret.dk/75/. Seneste om tagentreprenører og murere.
Erfaringerne er samlet systematisk på lister for malere, VVS'ere, tømrere osv.

Ny webside: Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

På vores hjemmeside har vi nu samlet alt om kloakker mm på www.strandvejskvarteret.dk/313/.  Fx har vi linket til kortet med oversvømmelser ifm skybrud.
Vi håber, at beboere med erfaring om højvandslukke-ventiler vil skrive om det til hjemmeside@strandvejskvarteret.dk. Det vil så blive lagt på siden til gavn for alle i kvarteret.

Vinduer, tage og isolering: Møde med Raadvad Centeret, 10. marts

Energigruppen afholder et møde for alle beboere om vinduer, tage og isolering. Vi har fået en ekspert fra Center for Bygningsbevaring / Raadvad Centeret til at komme. Tirsdag d. 10. marts 2015 kl 19, Vennemindevej 39, stuen. Detaljer på www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1300/201/.Kvarterets informationskilder

Websitet (Hjemmesiden), www.strandvejskvarteret.dk

Nyhedsbrevet, www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/

Facebook-gruppe, www.facebook.com/groups/20474956824/

Kilden, www.strandvejskvarteret.dk/258/. 

 
Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev. Hvis du ønsker at framelde dig, så gå til www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/. Vælg "...ændre din profil..." og oplys derefter den email-adresse, som skal frameldes.

Mange hilsner, Søren Borch, Webadministrator på www.strandvejskvarteret.dk