Nyheder fra Strandvejskvarteret

7. januar 2018  

Godt nytår til jer alle!

 Generalforsamling 27. februar 2018

Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar. Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.
Dagsorden vil bl.a. indeholde beslutning om TV-antennekabling og affaldscontainere.
Der skal (gen-)vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer og 1-2 suppleanter samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Find ud af, om du eller en af dine naboer har lyst til og vil være god til en af disse opgaver.
Sidste frist for at komme med dagsordensforslag er 24. januar 2018.
Se detaljerne i forhåndsannonceringen på Din forening > Husejerforeningen og GF.
  

    TV-antenne-gruppen anbefaler fortsat youSee

Vi indstiller til generalforsamlingen, at vi indgår en ny og forbedret foreningsaftale om kabel-TV med youSee. Se artiklen i Kildens decembernummer eller se særtryk fra Kilden direkte på TV-gruppens webside.  
NB: Hvis du ønsker en væsentlig anden løsning, fx nye fiberkabler, skal du tænke på at fremsætte et dagsordensforslag derom til GF'en. Deadline for dagsordenspunkter er 24. januar 2018 til bestyrelsen.
   

   Vi får ikke nedgravede containere på torvet

Se affaldsgruppens anbefaling på gruppens webside, dels særtryk af artikel i Kildens decembernummer 2017, dels referat fra møde med kommunen om sagen. Kommunen kan ikke tillade nedgravning på torvet.
Gruppen kommer altså ikke med et dagsordensforslag til GF om at gå videre med nedgravede containere. Der kommer selvfølgelig en redegørelse om gruppens undersøgelser.
NB: Hvis du ønsker en væsentlig anden beslutning, fx en anden form for nedgravning eller en aktiv foreningsindsats for gode ordninger med kommunen om deleordninger for vores individuelle skraldespande, så skal du tænke på at komme med et dagsordensforslag derom til GF'en. Deadline for dagsordenspunkter er 24. januar 2018 til bestyrelsen.
  

    Fastelavn 11. februar.

Det er en gammel tradition i kvarteret med tøndeslagning for børn i flere aldersgrupper.
Og som altid hænger det på, om der er frivillige, som træder i karakter!!   Se mere her.
 

  Repræsentant i Østerbro Lokaludvalg

I slutningen af februar 2018 skal lokale foreninger vælge repræsentanter til Østerbro Lokaludvalg. Bestyrelsen indstiller Elisabeth Steiner fra Weysesgade i vores kvarter. Læse mere her.
  

    Nye elmålere

Vi får nye elmålere med automatisk aflæsning og lavere priser uden for spidsbelastningstimerne.
De skulle komme i 4. kvartal af 2018. Se mere her.
  

   Gader og træer. Vores kontaktperson

Kommunen har, som de fleste måske ved, overtaget ansvaret for vores veje og træer, og i den forbindelse har vi fået en kontaktperson i kommunen, som kan være behjælpelig. Se mere her.
    Kvarterets informationskilder

Hjemmesiden (Websitet): www.strandvejskvarteret.dk

Nyhedsbreve: www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/

Facebook-gruppen: Du kan linke dertil via menuen til venstre på hjemmesiden 

Kilden: www.strandvejskvarteret.dk/258/ (næste deadline 4. marts 2018)

Kalender med arrangementer: www.strandvejskvarteret.dk/201/.  Du modtager denne mail, fordi du har tilmeldt dig Strandvejskvarterets nyhedsbrev. Hvis du ønsker at framelde dig, så gå til www.strandvejskvarteret.dk/tilmeld/. Vælg "...ændre din profil..." og oplys derefter den email-adresse, som skal frameldes.

Mange hilsner, Søren Borch, Webadministrator på www.strandvejskvarteret.dk