Håndbogen, arbejdsgruppe til opdatering efter GF 2019

Håndbogen

Håndbog for husejere er en hjælp, når du skal flytte ind i kvarteret, skal bygge om, renovere - eller blot lære dit hus at kende. 

Versionen fra 1996 er delvis forældet. Derfor besluttede generalforsamlingen i 2019 at håndbogen skulle revideres.

Dette arbejde er så småt gået i gang. Bestyrelsen har dog i september 2019 foretaget en foreløbig tilretning af Håndbogen, hvor forkerte, forældede eller tilsvarende regler og henvisninger er fjernet/rettet. Håndbogen i denne tilrettede version fra september 2019 kan du derfor bruge, når du skal til at bygge om.

Du kan finde håndbogen via artiklen om håndbogen

Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen består indtil videre af Peter Faurhøj og Jacob Ingvartsen; men bestyrelsen opfordrer interesserede til at melde sig til at gå ind i arbejdet.

Vi har brug for flere deltagere.
Interesserede er velkomne til at henvende sig til Jacob Ingvartsen  på 21421188 eller jacob@ingvartsen.eu.


Nyheder fra arbejdsgruppen for opdatering af Håndbogen efter GF 2019

Deltagere til arbejdsgruppe for opdatering af Håndbog for Husejere

Revideret af Jacob Ingvartsen | |   Håndbogen, arb.grp.

På generelforsamlingen i februar 2019 blev det besluttet at revidere Håndbog for Husejere.

Vi skal derfor have nedsat en arbejdsgruppe, der skal…