Kloakker, brønde, rotter, vand i kælderen

Vores afløbssystemer

Her lægges artikler, der redegør for kvarterets og foreningens aftaler og systemer til sikring af afløb af spildevand og regnvand:

 • Sandfangsbrønde
 • Samlebrønde
 • Tagrender og nedløbsrør
 • Afløb i hus
 • Vandlås, højvandslukke
 • Kloak fra gade til hus
 • Gadekloakker og -brønde
 • Afledningsafgift
 • Forsikringspræmie
 • Klimasikring
 • Rottesikring.
 

Andre oplysninger

Afhentning af skrald mm søges under Affald.

Find den ansvarlige kontaktperson for kloakker mm i bestyrelsen her.

Brøndrensningsdage koordineres fra 2017 af Astrid og Susi, jvf referat i Kildens decembernummer 2016. De sidste to år 2015-16 tog Esben Wolstrup ansvar for koordineringen. Tidligere stod Energigruppen for arrangementet i en række år.

HOFOR har en Vision 2060 for vandafledning.


Aktuelle sager

Rens brønde, tagrender og nedløbsrør. Vejledning, video og referat fra fælles brøndrensningsdag 11. nov. 2012

Revideret af Jørgen Frederiksen og Ole Munck, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Undgå tilstoppede kloakker, brønde, tagrender og nedløbsrør. Hjælp til selvhjælp.

Brøndrensedag, søndag den 5. november 2023

Revideret af Susi Hjorth Bærentzen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Tid: Søndag den 5. november 2023 kl.10-13.  
Sted: Kildevældsgade 1   
Tilmelding: Senest d. 2. november på susibaerentzen@gmail.com

Efteråret er…

Hvilke kældre oversvømmes mest ifm skybrud?

Revideret af Søren, Bgg50 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Vi havde et stort skybrud 2. juli 2011 . Rigtigt mange kældre var oversvømmet.
Det var den første oversvømmelse af vore kældre, i hvert fald efter…

Kommer havvand, grundvand eller regnvand først i vores kælder?

Revideret af Søren Borch, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Trussel fra havvandet

Laveste del af vores kvarter ligger pt. ca 6 m.o.h., og den høje ende ligger ca 10 m.o.h.
Men hvordan vil det se ud om 50 eller…

Brøndrensedag, søndag den 7. november 2021

Revideret af Susi Hjorth Bærentzen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Efteråret er over os, bladene rasler af træerne og det er tid til at rense brøndene omkring huset for at undgå rør- og fugtskader. 
Der er mange nye…

Brøndrensning hver november

Revideret af Søren Borch, webadministrator | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Visne efterårsblade, støv, smulder, sand, skidt og møg lægger sig i bunden af vores brønde i forhaver og baghaver samt i vores tagrender. Det skal væk…

Brøndrensning: Tømme sandfanget mm (vejledning)

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Her får du lige links til de sider på vores website, hvor vi har redegjort for rensning af nedløbsbrønde og samlebrønde i vores haver. 

Rotter

Revideret af Claus NWGG32 og Søren Borch Bgg50 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

I vores gamle kloaksystem i København er det svært at undgå rotter. Se her hvad du skal gøre.

Brøndrensedag, søndag den 28. oktober 2018

Revideret af Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1, 1. sal | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Få renset dine brønde på den fælles brøndrensedag, og benyt muligheden for et par hyggelige timer med dine naboer :0) 

Tid: Søndag den 28. oktober…

Brøndrensedag, søndag den 29. oktober 2017

Revideret af Susi Hjorth Bærentzen, Kildevældsgade 1, 1. sal | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Få renset dine brønde på den fælles brøndrensedag, og benyt muligheden for et par hyggelige timer med dine naboer :0) 

Tid: Søndag den 29. oktober…

Højvandslukke, installation og vedligehold

Revideret af Michael Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Et højvandslukke forhindrer, at vandet stiger op gennem afløbet i kældergulvet, når der pga. styrtregn er overtryk i kloakrørene i gaden.  

Installat…

Brøndrensedag 13. november 2016

Revideret af Esben Wolstrup | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde på den fælles brøndrensedag.

Tid: Søndag den 13. november kl.10-13. 
Sted: Hos Esben…

Brøndrensedag 15. november 2015

Revideret af Jørgen Frederiksen, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Dato: Søndag 15. nov. 2015 10.00-13.00.

REFERAT 

Se Kristian Jul Houmanns referat i vores blad Kilden, fra Kilden-redaktionens arkiv.

VEJLEDNING  

Østerbro skybrudssikres med ny tunnel

Revideret af Jan Væver, Bestyrelsen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Arbejdet med en tunnel, der skal sikre Ydre Østerbro mod skybrud, er begyndt.

København er i gang med sikre sig mod fremtidige skybrud.

Entreprenøre…

Husejere skal selv vedligeholde kloakker

Revideret af Bestyrelsen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

En vigtig beslutning, som generalforsamlingen tog den 24/2-2015, var, at husejerforeningen ikke medvirker til dækning af udgifter, som er knyttet til…

Referat fra Brøndrensingsdag 9/11 samt Rensning af en gadebrønd

Revideret af Esben, H.C.Lumbyesgade 2 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Tak til Søren og Ole, med frue, for flot og hyggeligt arrangement den 9. nov., som udover at være lærerigt for flere også gav en rigtig god social…

Brøndrensedag 9. november 2014

Revideret af Ole Munck, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Dato: Søndag 9. nov.2014 10.00-13.00.

Sted: Niels W. Gades gade 1

Vær med til at rense dine tagrender, nedløbsrør og brønde på en fælles…

Håndtering af Affald fra brøndrensning

Revideret af Søren, Bgg 50 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Affaldet fra sandfangsbrønden og tagrendebrøndene i vores for- og baghaver kan bortskaffes i dagrenovationen, dvs i vores almindelige skraldespand.…

Fælles brøndrensningsdag 10. nov. 2013

Revideret af Ole Munck og Jørgen Frederiksen, Energigruppen | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Dato: Søndag 10. nov.2013 10.00-13.00.

Sted: Kildevældsgade 9

Vand i kælderen, Naturstyrelsens 'vand-wizard'

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Afløb: Kloak, brønde, rotter, oversvømmelse

Vand i kælderen? Ja, det vil ske igen hos os.

Klip fra artikel i Politiken 12.5.2012.