Bestyrelsen

Ved foreningens generalforsamling 23/2-2021 blev bestyrelsens medlemmer valgt/genvalgt (se referat fra GF).  

Kontakt og nyheder

Sagsbehandling samt referater længere nede på denne side.

Mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Mail til de enkelte opgaveansvarlige: Se nedenfor.

Velkommen til nye beboere 

Velkomstbrev

 

Arbejdsgrupper

Disse grupper fungerer for det meste uafhængigt af bestyrelsen.

Udvalgte arbejdsgrupper:

Web-redaktionen
Kilden
Affaldsgruppen
Hjertestarteren
Materielkælderen
Samlet oversigt over arbejdsgrupper

Fordeling af bestyrelsens opgaver

På det konstituerende bestyrelsesmøde 3/3 valgtes formand og næstformand.
På bestyrelsesmødet 7/4 fordeltes opgaverne:

 • Formand: Dines Boertmann
 • Næstformand: Peter Faurhøj
 • Facader og tag: Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj og Dines Boertmann
 • Haver, hegn, fortov, veje, grafitti: Tommas Kisbye
 • YouSee, El- og forsyningsselskaber: Jakob  Bjerre og Peter Faurhøj
 • Arrangementer: Ane Stenbak
 • Kommunikation: Dines Boertmann
 • Affald: Christel Teglers (kontaktperson)
 • Materielkælder: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Bogansvarlig ("Husene er kun til låns"); Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Christel Teglers
 • Kontakt til andre foreninger: Christel Teglers og Jacob Ingvartsen

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer, medlemsregistrering: Lars Bjerregaard
 

Formand
Dines Boertmann
H.C.Lumbyesgade 50
Mobil: 2421 4542
dinesboertmann@gmail.com

 

Næstformand

Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
Mobil: 2926 7827
mail@hottentot.dk

Bestyrelsesmedlem
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
Mobil: 2142 1188
jacob@ingvartsen.eu 

 

Bestyrelsesmedlem
Tommas Kisbye
Weysesgade 56
Mobil: 2659 9635
tkisbye@gmail.com

 

 

Bestyrelsesmedlem
Jakob Bjerre
Weysesgade 23
Mobil : 2671 1602
jakob.bjerre@hotmail.com

 

 

 

-

 

Suppleant
Christel Teglers
Kuhlausgade 37
Mobil: 6161 3034
cteglers@gmail.com 

 

Suppleant
Ane Stenbak
Berggreensgade 13
Mobil:  3195 2425
kontakt@anestenbak.dk

 

Uden for bestyrelsen

   

Kasserer
Lars Bjerregaard
Niels W Gades Gade 44
Tlf. 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com  

  

Revisorer: Morten Rand Jensen og Johan Alsøe.
Revisorsuppleant: Jan Væver

Foreningens medier:

 

Mødeindkaldelse, referat, sagsbehandling mm

Bestyrelsesmøder 2021. Orientering til medlemmer

Oprettet af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Kalender

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Næste bestyrelsesmøde 1/12-2021, dagsorden:

Generalforsamling:
Den snarlige generalforsamling, den…

Liste over huse med anmærkninger

Oprettet af Dines Boertmann | |   Bestyrelsen

Sager om overtrædelse af foreningens regulativer om facader og haver kan blive vanskelige og belastende for husejere, bestyrelse og foreningen som…

Bogpræsentation, GF og nytårsaften; nyt fra Bestyrelsen

Oprettet af Dines Boertmann | |   Bestyrelsen

Coronaen har ramt kvarterets normale fællesaktiviteter gennem det meste af 2020, og bestyrelsen forudser at også generalforsamlingen i februar næste…

Julehilsen fra bestyrelsen

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Julemarked  

Nu går året for alvor på hæld og i morgen, den 8. december, løber et af de sidste af årets arrangementer af stablen, nemlig julemarkedet…

Oppudsning af foreningens obelisk og mindeplader

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsesformand | |   Bestyrelsen

Udsættelse - opfriskning af mindeplader og obelisk.

Mindepladerne på Østerbrogade 155 og Heisesgade 33 samt obelisken på torvets anlæg skulle pudses…

Bestyrelsen har konstitueret sig på mødet den 12.3.2019

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Benditte: Formand 
Peter: Næstformand 

Ansvarsområder er fordelt således: 

 • Facader og graffiti: Peter Faurhøj og Jacob Ingvartsen 
 • Haver og hegn…

Nyt fra bestyrelsen efter generalforsamlingen 2018

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen havde sit første møde den 20.3. 2018, og konstituerede sig på følgende vis: 

Formand: Benditte Skyhøj Olsen 
Næstformand: Peter Faurhøj 

Nyt fra bestyrelsen 10/3 efter GF-2017 (Affaldssagen og bestyrelsens arbejdsdeling)

Oprettet af Benditte Skyhøj, bestyrelsesformand | |   Bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen og nyt om affaldssortering.  

Konstituering af bestyrelsen og fordeling af ansvarsområder

Vi havde vores 1. møde efter…

Møde med Københavns Kommune om deres overtagelse af de private fællesveje hos os

Oprettet af Louise Garde Wibroe, bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne give folk adgang til det fulde referat fra mødet med Københavns Kommune om kommunens overtagelse af de private fællesveje hos…

Havevandring lørdag 27/8 2016

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Lørdag den 27. august 2016 har vi havevandring.  Bestyrelsen begynder kl. 9.00 i Berggreensgade. Da det er samme dag som loppemarkedet, skulle der…

Nyt fra bestyrelsen 22/8-2016

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde med kommunen den 5. september 2016 om overtagelse af vejene pr. 1. januar 2017. (Se om parkeringsforholdene her).

Lørdag den…

Bestyrelsesmøde 23. november 2015

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 23. november.

Bestyrelsen forbereder generalforsamling og årsberetning samt følger op på løbende sager.

Beboere…

Nyt fra bestyrelsen pr 15/11-2015

Oprettet af Webadministratoren | |   Bestyrelsen

Bestyrelsens formand Benditte Skyhøj Olsen har den 15. november 2015 fortalt webadministratoren Søren Borch følgende om bestyrelsens aktuelle…

Bestyrelsesmøde 18. august 2015

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 18. august, hvor vi blandt andet skal færdiggøre arbejdet med tekster og tegninger til facaderegulativet, som blev…

Bestyrelsesmøde 8. juni 2015

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 8. juni, hvor blandt andet havevandringen forberedes. Beboere kan som altid kontakte bestyrelsen, hvis der er…

Bestyrelsesmøde 12. august 2014

Oprettet af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Bestyrelsen

Næste bestyrelsesmøde: 12.8. 2014

Bestyrelsesmøde 25. juni 2014: Gader, kloakker, vagtordning mm

Oprettet af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Arbejdsgruppe vedr. revidering af facaderegulativ og lokalplan.

Der har indtil nu været 2 møder, se også Kilden juni, 2014.…

Ordinært bestyrelsesøde 29 januar 2014

Oprettet af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde d. 29/1 og skal planlægge generalforsamlingen d. 25/2.

Referat af bestyrelsesmøde 6/1 2014

Oprettet af Claus Engelsen H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

Yousee

Bestyrelsen anser nu Yousee arbejdet for færdigt, men vi skal have opdateret med yousee's liste, hvem, der skal betale for flere husstande i…

Ordinært bestyrelsesmøde 6 januar 2014

Oprettet af Claus Engelsen, H.C.L. 61 | |   Bestyrelsen

På bestyrelsesmødet vil vi bl.a. tale om indkøb af en cykelanhænger, Yousee, velkomstbrev til nye husejere, facader og generalforsamlingen 25/2.