Bestyrelsen

Ved foreningens generalforsamling 1/3-2023 blev bestyrelsens medlemmer valgt/genvalgt (se referat fra GF).

Kontakt og nyheder

Sagsbehandling samt referater længere nede på denne side.

Mail til hele bestyrelsen: bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
Mail til de enkelte opgaveansvarlige: Se nedenfor.

Velkommen til nye beboere 

Velkomstbrev

 

Arbejdsgrupper

Disse grupper fungerer for det meste uafhængigt af bestyrelsen.

Udvalgte arbejdsgrupper:

Web-redaktionen
Kilden
Affaldsgruppen
Hjertestarteren
Materielkælderen
Samlet oversigt over arbejdsgrupper

Fordeling af bestyrelsens opgaver

Pr 8/3-2023 har bestyrelsen fordelt opgaverne således:

 • Formand: Dines Boertmann
 • Næstformand: Peter Faurhøj
 • Facader og tag: Jacob Ingvartsen, Peter Faurhøj
 • Haver, hegn, fortov, veje, grafitti: - 
 • YouSee, El- og forsyningsselskaber: Jakob Bjerre og Peter Faurhøj
 • Arrangementer: -
 • Kommunikation: Dines Boertmann
 • Affald: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Materielkælder: Jakob Bjerre (kontaktperson)
 • Velkomstansvarlig (bl.a. omdeling af "Husene er kun til låns" til nye beboere): Jan Væver og Susanne Ploug Sørensen
 • Kontakt til Teknik og Miljø Forvaltningen: Dines Boertmann og Jacob Ingvartsen
 • Kontakt til kommunen vedr. gadetræer: Jakob Bjerre og Susanne Ploug Sørensen  
 • Kontakt til andre foreninger: Jacob Ingvartsen
 • Forsyning: Jakob B, Dines, Peter

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer, medlemsregistrering: Lars Bjerregaard
 

Formand
Dines Boertmann
H.C.Lumbyesgade 50
Mobil: 2421 4542
dinesboertmann@gmail.com

 

Næstformand

Peter Faurhøj
Berggreensgade 12
Mobil: 2926 7827
mail@hottentot.dk

Bestyrelsesmedlem
Jacob Ingvartsen
Hornemansgade 29
Mobil: 2142 1188
jacob@ingvartsen.eu 

 

FOTO

Bestyrelsesmedlem
Xxxxx
xxxgade xx
Mobil:  xxxx xxxx
 

 

 

Bestyrelsesmedlem
Jakob Bjerre
Weysesgade 23
Mobil : 2671 1602
jakob.bjerre@hotmail.com

 

 

 

-

 

null[Billede]

Suppleant
Susanne Ploug Sørensen
H.C.Lumbyesgade 49
Mobil: 2752 9242
sps@g-o-d.dk

 

null

Suppleant
Jan Væver
Kildevældsgade 13
Mobil: 2579 3333
jan.vaever@gmail.com

 

Uden for bestyrelsen

   

Kasserer
Lars Bjerregaard
Niels W Gades Gade 44
Tlf. 2613 2600
lars.bjerregaard@hotmail.com  

  

Revisorer: Morten Rand Jensen og Johan Alsøe.
Revisorsuppleant: Lars Aagaard.

Foreningens medier:

 

Mødeindkaldelse, referat, sagsbehandling mm

Bestyrelsesmøder 2023 og orientering fra bestyrelsen til foreningens medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsens formand | |   Kalender

Resumeer fra og orientering om bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 6/12-2023

Bestyrelsen mødes med følgende punkter på menuen:

....

Der kræves godkendelse fra Husejerforeningen inden etablering af f.eks. elbil-ladestandere

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsesformand | |   TV, Post, El, Vand, Varme, Gas, Bredbånd, YouSee

Bestyrelsen har den 22. februar 2023 vedtaget nedenstående:

Baggrund

nullHusejerforeningen har ansvaret for vedligehold og reparation af sikringerne og…

Nytårskur 1.1.2023

Revideret af Dines Boertmann | |   Kalender

NYTÅRSKUREN I 2023 BLIVER AFHOLDT!

Dato: 1. januar 2023, kl. 14.00.

Sted: Berggreensgade fra øst mod vest.

Vi går ad Berggreensgade og synger sange…

Bestyrelsesmoeder 2022 og orienteringer til medlemmer fra bestyrelsen

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Kalender

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Årets sidste bestyrelsesmøde blev afholdt 5/12-2022

Faste mødedatoer:

Bestyrelsen mødtes normalt…

God jul og godt nytår fra bestyrelsen

Revideret af Bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Kære alle i kvarteret!

Trods den formodentlig lidt nedslående melding om, at vi må aflyse nytårsfyrværkeriet og nytårskuren pga corona, ønsker…

Bestyrelsesmøder 2021. Orientering til medlemmer

Revideret af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Referater og indkaldelser for bestyrelsens møder.

Årets sidste bestyrelsesmøde 1/12-2021. 

Gå evt. til næste års bestyrelsesmøder, 2022.

Faste…

Liste over huse med anmærkninger

Revideret af Dines Boertmann | |   Bestyrelsen

Sager om overtrædelse af foreningens regulativer om facader og haver kan blive vanskelige og belastende for husejere, bestyrelse og foreningen som…

Bogpræsentation, GF og nytårsaften; nyt fra Bestyrelsen

Revideret af Dines Boertmann | |   Bestyrelsen

Coronaen har ramt kvarterets normale fællesaktiviteter gennem det meste af 2020, og bestyrelsen forudser at også generalforsamlingen i februar næste…

Julehilsen fra bestyrelsen

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Julemarked  

Nu går året for alvor på hæld og i morgen, den 8. december, løber et af de sidste af årets arrangementer af stablen, nemlig julemarkedet…

Oppudsning af foreningens obelisk og mindeplader

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsesformand | |   Bestyrelsen

Udsættelse - opfriskning af mindeplader og obelisk.

Mindepladerne på Østerbrogade 155 og Heisesgade 33 samt obelisken på torvets anlæg skulle pudses…

Bestyrelsen har konstitueret sig på mødet den 12.3.2019

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Benditte: Formand 
Peter: Næstformand 

Ansvarsområder er fordelt således: 

 • Facader og graffiti: Peter Faurhøj og Jacob Ingvartsen 
 • Haver og hegn…

Nyt fra bestyrelsen efter generalforsamlingen 2018

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen havde sit første møde den 20.3. 2018, og konstituerede sig på følgende vis: 

Formand: Benditte Skyhøj Olsen 
Næstformand: Peter Faurhøj 

Nyt fra bestyrelsen 10/3 efter GF-2017 (Affaldssagen og bestyrelsens arbejdsdeling)

Revideret af Benditte Skyhøj, bestyrelsesformand | |   Bestyrelsen

Konstituering af bestyrelsen og nyt om affaldssortering.  

Konstituering af bestyrelsen og fordeling af ansvarsområder

Vi havde vores 1. møde efter…

Møde med Københavns Kommune om deres overtagelse af de private fællesveje hos os

Revideret af Louise Garde Wibroe, bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen vil gerne give folk adgang til det fulde referat fra mødet med Københavns Kommune om kommunens overtagelse af de private fællesveje hos…

Havevandring lørdag 27/8 2016

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Bestyrelsen

Lørdag den 27. august 2016 har vi havevandring.  Bestyrelsen begynder kl. 9.00 i Berggreensgade. Da det er samme dag som loppemarkedet, skulle der…

Nyt fra bestyrelsen 22/8-2016

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen holder møde med kommunen den 5. september 2016 om overtagelse af vejene pr. 1. januar 2017. (Se om parkeringsforholdene her).

Lørdag den…

Bestyrelsesmøde 23. november 2015

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 23. november.

Bestyrelsen forbereder generalforsamling og årsberetning samt følger op på løbende sager.

Beboere…

Nyt fra bestyrelsen pr 15/11-2015

Revideret af Webadministratoren | |   Bestyrelsen

Bestyrelsens formand Benditte Skyhøj Olsen har den 15. november 2015 fortalt webadministratoren Søren Borch følgende om bestyrelsens aktuelle…

Bestyrelsesmøde 18. august 2015

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 18. august, hvor vi blandt andet skal færdiggøre arbejdet med tekster og tegninger til facaderegulativet, som blev…

Bestyrelsesmøde 8. juni 2015

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Bestyrelsen

Bestyrelsen har sit næste møde den 8. juni, hvor blandt andet havevandringen forberedes. Beboere kan som altid kontakte bestyrelsen, hvis der er…