Affaldssortering, husholdningsaffald, storskrald, haveaffald, brøndaffald mm

Gældende affaldsordning

Ved GF-2017 blev det besluttet at udskyde evt. nedgravning af centrale affaldsconatinere på torvet. Vi har altså "individuel ordning", som indebærer, at vi i hver forhave skal have restaffaldsbeholder og papirbeholder, og at vi nok snart også skal have den obligatoriske plast/metal-beholder.

Afhentning foran dit hus

For at finde ud af, hvornår dagrenovation, storskrald, haveaffald, papir og træ mm afhentes, skal du blot gå ind på denne adresse: nemaffaldsservice.kk.dk/
Derefter:

  • Gå til NEM Affaldsservice og Find din ejendom
  • Der er så Overblik, Kalender mm
  • Hvis du vil have en SMS dagen før hver afhentning, så tilmeld dig [SMS-service]
  • Du kan også lave specielle Bestillinger, se Ændringer og din Økonomi.

 

Hvad er pap, plast, papir osv

Reglerne for 'Affaldssortering i København' fortæller, hvor du lægger pap fra tomaterne, mælkekartoner, flamingoplader osv. Brug det som en naboquiz :-)
Bladet Bolius redegør også udmærket for affaldssorteringens hvorfor og hvordan i Danmark.

Andre oplysninger

Debat, udvikling og fremtidige ordninger  

Se Din Forening/Affaldsgruppen


Nyheder om affald

Store affaldsbeholdere til fælles brug

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affald og skrald

Der er kommet nye store, nedgravede affaldsbeholdere i udkanten af vores kvarter. De er tættere på end genbrugsstationen.

Syd-vest: Hjørnet af…

Ny madaffaldsspand til køkkenet

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affald og skrald

Der er fremstillet en nye og bedre madaffaldsspand til brug i køkkenet.
Den kan afhentes på Genbrugsstationen.

Holderen - en ramme er bygget, så man…

Affaldstømning, parkering og nedgravning af fibernet

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affald og skrald

Besked fra Affaldsgruppen

De senere dages affaldstømning i vores husejerforening har budt på vanskeligheder.

Opgravning til TDC's lysledernet i hele…

Andres hundeposer i din skraldespand?

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Affald og skrald

Hvis du vil tillade hundeluftere at smide deres hundepose med hundelort i din skraldespand, så kan du sætte denne klæbemærkat på din skraldespand til…

Ud: Storskrald. Ind: Stort indbo og Indendørs træ

Revideret af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affald og skrald

 

Vi får ikke længere afhentet "Storskrald".
Derimod får vi afhentet:

null Stort indbo: Møbler, madrasser, kufferter mm, som ikke er egnet til genbrug.

Elektronikaffald afhentes hos os

Revideret af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affald og skrald

Elektronisk affald.

null

Vær opmærksom på det nye initiativ.
Onsdag d. 8.november 2023 bliver der afhentet elektronisk affald i vores kvarter.
Det…

Affaldsordningen 2023: Vores samarbejde om affaldsordningen med Kommunen

Revideret af Jørgen Fris Frederiksen | |   Affald og skrald

Østerbro er første område med nye affaldsbeholdere, og ordningen skal nu udbredes i det øvrige København. 2023 bliver derfor formodentlig et roligt år…

Fornyelser i vores affaldsordning

Revideret af Jørgen Fris Frederiksen <joergenff@gmail.com> | |   Affald og skrald

Det følgende handler om hvornår og hvordan vores affaldsordning og -beholdere vil ændre sig i 2022 og i 2023.

År 2022


I takt med generelle…

Affaldsgebyrer 2022

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affald og skrald

I år er der tilføjet en ny årlig afgift på madaffald i vores ejendomsskattebillet, og vi har alle fået et forklarende brev (via e-Boks) fra kommunen.…

Affaldsordning for husejerne i Strandvejskvarteret

Revideret af Jan Væver | |   Affald og skrald

Der er ikke andre husejere i København der bor så tæt, og som samtidig har en affaldsordning, hvor vi deler og bruger naboernes affaldsspand fordelt…

Den Røde boks til farligt og giftigt affald

Revideret af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affald og skrald

Den røde boks er til farligt og giftigt affald. 
Boksen har en størrelse, som nemt kan placeres i kælderen. 

Tømning af boksen

Boksen tømmes 4 gange…

Affald: Kontakt til kommunen via klyngerepræsentanten

Revideret af Jørgen Frederiksen, KVG9 | |   Affald og skrald

De nye affaldsbeholdere  

Den nye affaldsordning er sat i gang. Der har været gjort små justeringer for enkelte husejere, men det har fået en god…

Fælles kildesortering af affald. Klynger.

Revideret af Webadministratoren | |   Affald og skrald

Det er nu fra foråret 2019 obligatorisk at indgå i en fælles ordning med kildesortering af affald i nabogrupper.

Nye affaldsbeholdere modtaget…

Affaldsbeholdere, typer primo 2019

|   Affald og skrald

Se en pdf-fil med fotos, mål og forklaring til alle de typer affaldsbeholdere, som er aktuelle for vores huse i forhaven.

Sortering af plast. Info fra et besøg på ARC

Revideret af Søren Borch | |   Affald og skrald

Jeg har besøgt Københavns Kommunes testanlæg for sortering af plastaffald. Det var spændende.

Jeg noterede mig forskelligt, som vi beboere ofte…

Ny beholder til bio-affald. Frist for deling mm er september!

Revideret af Søren Borch, webadministrator | |   Affald og skrald

Vi får nye, valgfrie bio-beholdere i november-december. Vi kan dele dem mellem flere naboer. 

Bæredygtigt kvarter med kildesortering.

Vi vil snart…

Nye regler fra kommunen om at sortere affald og dele affaldsbeholdere

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Affald og skrald

Her er seneste orientering fra bestyrelsen om affaldssortering (25/8-2017). 
Meget fin og interessant.  

Webadministratorens korte resumé:

Vi får…

Reminder vedr affaldssortering. Nye spande til forhaven

Revideret af Affaldsgruppen | |   Affald og skrald

Fra november 2017 vil vi alle få leveret én beholder til bioaffald og én beholder til metal/plast. Samtidig vil man få mulighed for at få én beholder…

Blød og hård plast kan nu afleveres sammen

Revideret af Søren Borch, webadministrator | |   Affald og skrald

"Plast ja tak - blød som hård

Du har sikker opdaget, hvor meget plast du har i din husholdning, og undret dig over, hvorfor du må aflevere…

Sorter affald rigtig (Quiz). Skab mindre affald. Kan det betale sig?

Revideret af Søren Borch, Energigruppen | |   Affald og skrald

Sorter affald rigtigt. QUIZ !! 

Reglerne for 'Affaldssortering i København' fortæller, hvor du lægger pap fra tomaterne, mælkekartoner,…

Sortering af affald i køkkenet

Revideret af Søren Borch, webadm | |   Affald og skrald

Københavns kommune har politisk besluttet, at vi skal kildesortere vores affald i en lang række fraktioner. Se kommunens vejledning.

Det kræver rent…

En tredje affaldsbeholder i haven i 2015, og yderligere frivillige spande

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen og Søren Borch | |   Affald og skrald

Kommunen har i en folder ultimo dec 2014 orienteret alle husejere om, at vi i løbet af 2015 får en affaldsbeholder til Metal/hård plast. I forvejen…

Haveaffald, vi skal selv købe papirposer

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Affald og skrald

Hvilke poser kan vi bruge

Hvis du benytter sække til haveaffaldet, skal de være af papir.
Der må ikke anvendes plastsække, sække med plastindlæg…

Affaldssortering

Revideret af Søren, Bgg50 | |   Affald og skrald

Der er detaljeret vejledning til de forskellige måder at sortere affald på via www.kk.dk/affald.  

Vi er her ultimo 2015 i en overgangsfase i…

Affald fra brøndrensning

Revideret af Søren, Bgg 50 | |   Affald og skrald

Affaldet fra sandfangsbrønden og tagrendebrøndene i vores for- og baghaver kan bortskaffes i dagrenovationen, dvs i vores almindelige skraldespand.

S…

Genbrugsstation på Østerbro

Revideret af Søren, Bgg 50 | |   Affald og skrald

Onsdag den 2. juni 2010 åbnede Østerbros første genbrugsstation på Borgervænget 29. Borgervænget Genbrugsstation er etableret med lavenergi…