Affaldssortering, husholdningsaffald, storskrald, haveaffald, brøndaffald mm

Gældende affaldsordning

Ved GF-2017 blev det besluttet at udskyde evt. nedgravning af centrale conatinere på torvet. Vi har altså "individuel ordning", som indebærer, at vi i hver forhave skal have restaffaldsspand og papirspand, og at vi nok snart også skal have den obligatoriske plast/metal-spand.

Afhentning foran dit hus

For at finde ud af, hvornår dagrenovation, storskrald, haveaffald, papir og træ mm afhentes, skal du blot gå ind på denne adresse: www.kk.dk/affald.
Derefter:

  • Gå til NEM Affaldsservice og Find din ejendom
  • Der er så Overblik, Kalender mm
  • Hvis du vil have en SMS dagen før hver afhentning, så tilmeld dig [SMS-service]
  • Du kan også lave specielle Bestillinger, se Ændringer og din Økonomi.

 

Hvad er pap, plast, papir osv

Reglerne for 'Affaldssortering i København' fortæller, hvor du lægger pap fra tomaterne, mælkekartoner, flamingoplader osv. Brug det som en naboquiz :-)

Andre oplysninger

Debat, udvikling og fremtidige ordninger  

Se Din Forening/Affaldsgruppen


Nyheder om affald

Den Røde boks til farligt og giftigt affald

Oprettet af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affald og skrald

Den røde boks er til farligt og giftigt affald. 
Boksen har en størrelse, som nemt kan placeres i kælderen. 

Tømning af boksen

Boksen tømmes 4 gange…

Affald: Kontakt til kommunen via klyngerepræsentanten

Oprettet af Jørgen Frederiksen, KVG9 | |   Affald og skrald

De nye affaldsbeholdere  

Den nye affaldsordning er sat i gang. Der har været gjort små justeringer for enkelte husejere, men det har fået en god…

Fælles kildesortering af affald. Klynger.

Oprettet af Webadministratoren | |   Affald og skrald

Det er nu fra foråret 2019 obligatorisk at indgå i en fælles ordning med kildesortering af affald i nabogrupper.

Nye affaldsbeholdere modtaget…

Affaldsbeholdere, typer primo 2019

|   Affald og skrald

Se en pdf-fil med fotos, mål og forklaring til alle de typer affaldsbeholdere, som er aktuelle for vores huse i forhaven.

Sortering af plast. Info fra et besøg på ARC

Oprettet af Søren Borch | |   Affald og skrald

Jeg har besøgt Københavns Kommunes testanlæg for sortering af plastaffald. Det var spændende.

Jeg noterede mig forskelligt, som vi beboere ofte…

Ny beholder til bio-affald. Frist for deling mm er september!

Oprettet af Søren Borch, webadministrator | |   Affald og skrald

Vi får nye, valgfrie bio-beholdere i november-december. Vi kan dele dem mellem flere naboer. 

Bæredygtigt kvarter med kildesortering.

Vi vil snart…

Nye regler fra kommunen om at sortere affald og dele affaldsbeholdere

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Affald og skrald

Her er seneste orientering fra bestyrelsen om affaldssortering (25/8-2017). 
Meget fin og interessant.  

Webadministratorens korte resumé:

Vi får…

Reminder vedr affaldssortering. Nye spande til forhaven

Oprettet af Affaldsgruppen | |   Affald og skrald

Fra november 2017 vil vi alle få leveret én beholder til bioaffald og én beholder til metal/plast. Samtidig vil man få mulighed for at få én beholder…

Blød og hård plast kan nu afleveres sammen

Oprettet af Søren Borch, webadministrator | |   Affald og skrald

"Plast ja tak - blød som hård

Du har sikker opdaget, hvor meget plast du har i din husholdning, og undret dig over, hvorfor du må aflevere…

Sorter affald rigtig (Quiz). Skab mindre affald. Kan det betale sig?

Oprettet af Søren Borch, Energigruppen | |   Affald og skrald

Sorter affald rigtigt. QUIZ !! 

Reglerne for 'Affaldssortering i København' fortæller, hvor du lægger pap fra tomaterne, mælkekartoner,…

Sortering af affald i køkkenet

Oprettet af Søren Borch, webadm | |   Affald og skrald

Københavns kommune har politisk besluttet, at vi skal kildesortere vores affald i en lang række segmenter. Se kommunens vejledning.

Det kræver rent…

Andres hundeposer i din skraldespand?

Oprettet af Søren Borch, Bgg50 | |   Affald og skrald

Hvis du vil tillade hundeluftere at smide hundeposen med hundelort i din skraldespand, så kan du sætte denne klæbemærkat på din skraldespand (den…

En tredje affaldsbeholder i haven i 2015, og yderligere frivillige spande

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen og Søren Borch | |   Affald og skrald

Kommunen har i en folder ultimo dec 2014 orienteret alle husejere om, at vi i løbet af 2015 får en affaldsbeholder til Metal/hård plast. I forvejen…

Haveaffald, vi skal selv købe papirposer

Oprettet af Søren Borch, Bgg50 | |   Affald og skrald

Hvilke poser kan vi bruge

Hvis du benytter sække til haveaffaldet, skal de være af papir.
Der må ikke anvendes plastsække, sække med plastindlæg…

Affaldssortering

Oprettet af Søren, Bgg50 | |   Affald og skrald

Der er detaljeret vejledning til de forskellige måder at sortere affald på via www.kk.dk/affald.  

Vi er her ultimo 2015 i en overgangsfase i…

Affald fra brøndrensning

Oprettet af Søren, Bgg 50 | |   Affald og skrald

Affaldet fra sandfangsbrønden og tagrendebrøndene i vores for- og baghaver kan bortskaffes i dagrenovationen, dvs i vores almindelige skraldespand.

S…

Genbrugsstation på Østerbro

Oprettet af Søren, Bgg 50 | |   Affald og skrald

Onsdag den 2. juni 2010 åbnede Østerbros første genbrugsstation på Borgervænget 29. Borgervænget Genbrugsstation er etableret med lavenergi…