Offentlige regler, Lokalplan og Offentlige data

Statslige og kommunale love og regler.

Lokalplanen er udtryk for en offentlig regulering af vores kvarter. Dette gælder også BBR-data mm.  

Det er regler, som gælder for alle husejere i kvarteret, og som reguleres af det offentlige udefra.

Se også:
- Regulativer og servitutter (vores egne regler)
- Håndbog mm (Egne vejledninger)

Forskel på Regulativer, servitutter, lokalplan og vejledninger.

Lokalplan, offentlige data mm

Skurvogns-tilladelserne i gaden

Oprettet af Dines Boertmann, bestyrelsen | |   Parkering, Gader og Træer

Du kan selv følge med i, hvem der har tilladelse til at stille materiale, skruvogne o.l. i gaden – og hvor længe.

null

Hvis ansvar er det

Der er altid…

Materiel på gader og fortov

|   Parkering, Gader og Træer

null

Kvarterets huse kræver vedligeholdelse, og derfor er her nærmest konstant håndværkere på job. En del af opgaverne er mere krævende, både i tid og…

Cykler; regler

Oprettet af Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Husejerens pligt til at holde fortorvet rent og fremkommeligt betyder også, at fortorvet ikke kan bruges som den normale plads for husstandens cykler…

Fortov, sne, hække og træer; regler

Oprettet af Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Regler for almindelig renholdelse mm:

Fortov

Husejeren er forpligtet til at holde fortov ud for ejendommen rent og fremkommeligt.

Renholdelsespligt…

Støj, diverse regler

Oprettet af Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Dette vedrører støj fra håndværkere, trommer mmm.

Bygge- og renoveringsaktivitet af enhver art er underlagt Bygge- og Anlægsforskriften i Københavns…

Lokalplan for kvarteret

Oprettet af Webadmin | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Vores kvarter er omfattet af en bevarende lokalplan fra 1993, Lokalplan nr. 221, som Københavns Kommune har udarbejdet i samråd med Husejerforeningen.…

Facadetegning ifm. lokalplan

Oprettet af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Denne tegning illustrerer mange vigtige aspekter:

Klik her for at downloade i et større format. 

 

 

Log: Oprettet 6-7-2014. Dato ændret til…

Rådgivning og tegninger for dit hus i kommunen

Oprettet af Webadministrator | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

I Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter i Njalsgade 13 kan du få hjælp til byggesager, arrangementer, miljøforhold og meget mere. 

For at du kan…

Vi er et Kulturmiljø i København

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Københavns kommune har udgivet en rapport om værdifulde kulturmiljøer i København, og Strandvejskvarteret (i rapporten kaldet Kildevældskvarteret) er…

Data om vores huse fra BBR og OIS

Oprettet af Søren Borch, Bgg50 | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

OIS

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database, der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne…

Skråfotos fra luften af dit hus

Oprettet af Søren Borch, Webadmin | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Se dit hus fra alle fire verdenshjørner fra websiden skraafoto.kortforsyningen.dk.  

Baggrundsoplysninger

Fotoene leveres af SDFE, Styrelsen for…