Håndbog, Vejledninger og Tegninger for reparation og ombygning på dit hus

Håndbogen for husejere pr 2023

Håndbog (kap. 0-6 plus appendix) omfatter foreningens generalforsamlingsbesluttede regler, kommunale regler samt vejledende regler godkendt af bestyrelsen mm.
Formålet er bl.a. at hjælpe husejeren med have kendskab til samt fornuftige fortolkninger af de bindende regler i lokalplan, regulativer og servitutter.

0. Forord og Indholdsfortegnelse.

1. Strandvejskvarteret bevaringsværdier.

2. Når du skal bygge om.

3. Lokalplan og regulativer for kvarteret. Se også Lokalplan og off. data samt Servitutter og Regulativer.

4. Husejerforeningens vedtægter. Se også artiklen med foreningens vedtægter inkl tidligere vedtægter og love.

5. Restaurering og vedligehold.
Se også diverse håndbogsagtige artikler her nedenfor. Der er bl.a. mere om taget i artiklen "Arbejdstegninger og udbudsmateriale for tag, brandkam og skorsten".

6. Råd og vink. Se også websiden "Råd og inspiration ...."

Appendix. Tegninger - beskrivelser: Teksten henh. Tegningerne hentes separat.

Samlet håndbog, hvis du foretrækker det.

Gamle håndbøger

De gamle håndbøger er 'arkiv-materiale', som er medtaget her aht historikken.
Det er den nyeste Håndbog (ovenfor), som er den eneste valide.

  • 2019-Håndbogen (Filnavn 2010-09-09, revideret 2019-09-09)
  • 2006-Håndbogen (Filnavn 2006-09-24, revideret 2006-11-27)
  • Ældre versioner er endnu ikke scannet.

Den forældede Håndbog fra 2006 svarer i høj grad til versionen fra 2019, blot indeholdt den gamle version også forældede regulativer og servitutter, som i de følgende versioner kun fandtes i særskilte artikler uden for Håndbogen. Fra 2023 er flere af disse elementer genindført i håndbogen.


Se også

Bemærk, at der er forskel på Lokalplan, Servitutter, Regulativer, Vejledninger og Håndbog.

Flere gode råd på hjemmesiden:

Før du køber et hus:
Orientér dig i artiklen 'Før du køber hus', og på siden 'Velkommen'.

Før du foretager ombygninger/ændringer på dit hus:
Orienter dig i lokalplan, regulativer og håndbog mm.

VEJLEDNINGER, TEGNINGER MM

Havetrappe på gårdsiden

Revideret af Søren Borch | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Dette er en vejledning om at lave trappe ned til baghaven/gården fra stueetagen.

Vejledningen omfatter:

  • Kommunens udtalelse til en beboer
  • Princip…

Ny Håndbog for husejere

Revideret af Bestyrelsen | |   Genveje

Strandvejskvarterets Håndbog

Håndbog for husejere er hjælp og vejledning, når du skal flytte ind i kvarteret, skal bygge om, renovere - eller blot…

Regler for udluftningskanaler over vores tag

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Spørgsmålet er, hvordan man sikrer udluftning fra faldstammen (toiletter og afløb), køkkenets udsugning og badeværelsets udluftning, uden at luftgener…

Hvilke regler gælder ved ændringer af huset?

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Vedlagte artikel er tænkt som en hjælp til husejere og håndværkere, som skal gennemføre ændringer på huse i Strandvejskvarteret.

Se artiklen i dette…

Byggetilladelse eller ej ved nyt tag?

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Vi skal normalt ikke have byggetilladelse til almindelig tagrenovering.

Jeg har fået mundtligt og skriftligt tilsagn fra kommunen om, at vi som…

Brandkamme mellem husene - hvem betaler hvad?

Revideret af Bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Der kan opstå tvivl mellem husejere om, hvem der skal betale hvad, når brandkammen mellem husene skal udskiftes eller repareres.  Med jævne mellemrum…

Udgravning af kælder kræver tilladelse fra Kommunen

Revideret af Christel Teglers, bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Kommunen har bedt os minde om, at udgravning af kælder kræver forudgående ansøgning til og tilladelse fra kommunen.

Husk derfor at få kommunen…

10 bud for et bevarende vedligehold af huset

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Byggnads-Vårdarens 10 budord

De 10 bud for vedligehold af gamle huse i Sverige kunne også gælde hos os:


Kilde: Danske Torpares blad febr. 2019,…

Før du køber hus

Revideret af Webadmin. | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

På siden Velkommen til nye beboere, købere m.fl. finder du en liste med links til de mest relevante ting for dig. 

Bestyrelsen står til rådighed med…

Arbejdstegninger og udbudsmateriale for tag, brandkam og skorsten

Revideret af Bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Husejerforeningen har fået udarbejdet arbejdstegninger til: Etablering af tag, brandkamme og skorsten.
Alle disse tre tegninger vil fremover kunne…

Vi skal ikke betale byggesagsgebyrer

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Bestyrelsen oplyser følgende om byggesagsgebyr:

Husejere i vores kvarter skal ikke betale byggesagsgebyr, når der iht. lokalplanens regler søges om…

Udbudsmateriale til at få lagt nyt tag. Må bestyrelsen trække på dit tag?

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

I forlængelse af vedtagelsen af vores facaderegulativ 2015 vil bestyrelsen få udarbejdet arbejdstegninger til brug for husejere, som skal have skiftet…