HÅNDBOG, VEJLEDNINGER OG TEGNINGER FOR REPARATION OG OMBYGNING PÅ DIT HUS

Håndbog og vejledninger er udtryk for vores egne, vejledende regler, som skal hjælpe husejeren med fornuftige fortolkninger af de bindende regler i lokalplan, regulativer og servitutter. Noget som typisk er besluttet på generalforsamlinger.

Se også:

samt flere gode råd:

 


Forskellige regler:
Der er forskel på Regulativer, servitutter, lokalplan og vejledninger.

Før du køber et hus:
Orientér dig i artiklen 'Før du køber hus', og på siden 'Velkommen'.

Før du foretager ombygninger/ændringer på dit hus:
Orienter dig i lokalplan, regulativer og håndbog mm.

VEJLEDNINGER, TEGNINGER MM

Regler for udluftningskanaler over vores tag

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Spørgsmålet er, hvordan man sikrer udluftning fra faldstammen (toiletter og afløb), køkkenets udsugning og badeværelsets udluftning, uden at luftgener…

Hvilke regler gælder ved ændringer af huset?

Revideret af Søren Borch, Bgg 50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Vedlagte artikel er tænkt som en hjælp til husejere og håndværkere, som skal gennemføre ændringer på huse i Strandvejskvarteret.

Se artiklen i dette…

Byggetilladelse eller ej ved nyt tag?

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Vi skal normalt ikke have byggetilladelse til almindelig tagrenovering.

Jeg har fået mundtligt og skriftligt tilsagn fra kommunen om, at vi som…

Brandkamme mellem husene - hvem betaler hvad?

Revideret af Bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Der kan opstå tvivl mellem husejere om, hvem der skal betale hvad, når brandkammen mellem husene skal udskiftes eller repareres.  Med jævne mellemrum…

Håndbog for husejere

Revideret af Bestyrelsen | |   Genveje

Strandvejskvarterets Håndbog 

Vores huse i Strandvejskvarteret er over 100 år gamle. Husenes alder, kvalitet og det enestående miljø gør, at…

Udgravning af kælder kræver tilladelse fra Kommunen

Revideret af Christel Teglers, bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Kommunen har bedt os minde om, at udgravning af kælder kræver forudgående ansøgning til og tilladelse fra kommunen.

Husk derfor at få kommunen…

10 bud for et bevarende vedligehold af huset

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Byggnads-Vårdarens 10 budord

De 10 bud for vedligehold af gamle huse i Sverige kunne også gælde hos os:


Kilde: Danske Torpares blad febr. 2019,…

Før du køber hus

Revideret af Webadmin. | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

På siden Velkommen til nye beboere, købere m.fl. finder du en liste med links til de mest relevante ting for dig. 

Bestyrelsen står til rådighed med…

Arbejdstegninger og udbudsmateriale for tag, brandkam og skorsten

Revideret af Bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Husejerforeningen har fået udarbejdet arbejdstegninger til: Etablering af tag, brandkamme og skorsten.
Alle disse tre tegninger vil fremover kunne…

Vi skal ikke betale byggesagsgebyrer

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

Bestyrelsen oplyser følgende om byggesagsgebyr:

Husejere i vores kvarter skal ikke betale byggesagsgebyr, når der iht. lokalplanens regler søges om…

Udbudsmateriale til at få lagt nyt tag. Må bestyrelsen trække på dit tag?

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Håndbog, vejledninger, tegninger

I forlængelse af vedtagelsen af vores facaderegulativ 2015 vil bestyrelsen få udarbejdet arbejdstegninger til brug for husejere, som skal have skiftet…