Parkering, Gader og Træer

Strandvejskvarteret omfatter følgende gader og boligblokke:

Parkering

Vi ligger i Københavns kommunes gule P-zone.
Der er ofte mangel på ledige P-pladser, da vi kun har 270 P-pladser til de 393 huse, hvoraf nogle med flere husstande.

Med hensyn til parkering af biler i vores gader gælder følgende regler:

  • I tværgader og i Berggreensgade kun i den ene side af gaden (se hvor de andre biler parkerer).
  • Ikke nærmere end 10 m fra tværgående vej (alm. færdselsregler; ofte er der en lille gul trekant på fortovet som angiver 10 m grænsen).
  • Ikke i områder afmærket som "legegader" eller "stillegader".
  • Gæstebetaling: I automaten eller via app : Kl 08-23: 11 kr/t, Kl 23-08: 3 kr/t, Lørdag kl 17 til mandag kl 08: Gratis.
  • Beboerbetaling: Som gæster eller med en beboerlicens for et år ad gangen.

Andet om Gader, Træer og Parkering: Se nedenfor.
Giv et praj til kommunen, hvis der er problemer med gaderne.
Find den ansvarlige kontaktperson i bestyrelsen her.
Se også 'Offentlige regler, Lokalplan og Off. data i BBR og OIS' under 'Dit hus'.


Artikler om gader og parkering

Skurvogns-tilladelserne i gaden

Revideret af Søren Borch | |   Parkering, Gader og Træer

Du kan selv følge med i, hvem der har tilladelse til at stille materiale, skruvogne o.l. i gaden – og hvor længe.
Evt filmoptagelser i vores smukke…

P-information for beboere og gæster

Revideret af Bente Elkjær, webadministrator | |   Parkering, Gader og Træer

Strandvejskvarteret er i gul parkeringszone

Fra 1. januar 2017 har kommunen overtaget vores private fællesveje (læs andetsteds), og fra 1. marts 2017…

Materiel på gader og fortov

|   Parkering, Gader og Træer

null

Kvarterets huse kræver vedligeholdelse, og derfor er her nærmest konstant håndværkere på job. En del af opgaverne er mere krævende, både i tid og…

Træer/gadetræskummerne og cykelparkering

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Parkering, Gader og Træer

Ingen cykler op ad træerne i gaden 

Der må ikke parkeres eller henstilles ting i gadetræskummerne eller fastgøres elementer til de offentlige…

Hold gader og fortove fri for genstande

Revideret af Christel Teglers, Bestyrelsen | |   Parkering, Gader og Træer

Opfordring til at holde gader og fortove fri for genstande

Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at vores gader og legegader indimellem er blokeret af…

Landskronagade, asfaltarbejde 21.-29. juni 2018

Revideret af Johan Alsøe, bestyrelsen | |   Parkering, Gader og Træer

Nu kommer det nye toplag med asfalt på Landskronagade efter fjernvarmearbejderne og skybrudssikringen.

Landskronagade vil være lukket i to etaper,…

Gader og træer. Vores kontaktperson i kommunen

Revideret af Benditte, bestyrelsesformand | |   Parkering, Gader og Træer

Kommunen har, som de fleste måske ved, overtaget ansvaret for vores veje og træer, og i den forbindelse har vi fået en kontaktperson i kommunen, som…

Husk at rydde sne!

Revideret af Claus NWGG32 | |   Parkering, Gader og Træer

Kære alle beboere i Strandvejskvarteret.

Nu er den glade sne-tid over os, og det betyder udover kulde og smukke hvide gader også at der skal skovles…

Hvad er 'private fællesveje'?

Revideret af Webadministrator | |   Parkering, Gader og Træer

Jan Væver fra Bestyrelsen har sendt webredaktionen følgende "Vejledning om private fællesveje": www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/201…

Bestyrelsen holder møde med kommunen den 5. september 2016 om overtagelse af vejene pr. 1. januar 2017

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, formand | |   Parkering, Gader og Træer

Se referatet fra bestyrelsens webside.

Ny P-zone fra 2017: Bestyrelsens høringssvar og kommunens gensvar

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsens formand | |   Parkering, Gader og Træer

Kommunens svar til foreningen om overtagelse af veje   

Svaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen, 30/5-2016, til bestyrelsens høringssvar, som ses…

Ny parkering i gul zone med offentlige veje, fra 2017. Høringsfrist 30/5 2016

Revideret af Webadministrator | |   Parkering, Gader og Træer

Vi har formodentlig alle den 9/5 fået brev i vores e-boks med en titel a la "VARSEL: Berggreensgade (eller anden gade) ligger i ny, gul p-zone og…