Parkering, Gader og Træer

Strandvejskvarteret omfatter følgende gader og boligblokke:

 

Parkering

null Reglerne i vores P-zone, herunder priser og tidspunkter på døgnet.

De overordnede P-regler i vores kvarter

Vi ligger i Københavns kommunes gule P-zone.
Der er ofte mangel på ledige P-pladser, da vi kun har 270 P-pladser til de 393 huse, hvoraf nogle med flere husstande.

Med hensyn til parkering af biler i vores gader gælder følgende regler:

  • I tværgader og i Berggreensgade kun i den ene side af gaden (se hvor de andre biler parkerer).
  • Ikke nærmere end 10 m fra tværgående vej (alm. færdselsregler; ofte er der en lille gul trekant på fortovet som angiver 10 m grænsen).
  • Ikke i områder afmærket som "legegader" eller "stillegader".
  • Gratis delvist i weekenderne og i udvalgte helligdage.
  • Gæstebetaling: I automaten, via P-app eller med Periodekort..
  • Beboerbetaling: Som gæster eller med en beboerlicens for et år ad gangen.

Andet om Gader, Træer, Parkering mm

Se artikler nedenfor.
Giv et praj til kommunen, hvis der er problemer med gaderne.
Find den ansvarlige kontaktperson i bestyrelsen her.
Se også 'Offentlige regler, Lokalplan og Off. data i BBR og OIS' under 'Dit hus'.
Se også P-regulativer under 'Dit hus' > 'Regulativer og servitutter for Strandvejskvarteret'.


Artikler om parkering, gader og træer

Affaldstømning, parkering og nedgravning af fibernet

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affald og skrald

Besked fra Affaldsgruppen

De senere dages affaldstømning i vores husejerforening har budt på vanskeligheder.

Opgravning til TDC's lysledernet i hele…

Husk at rydde sne!

Revideret af Peter Faurhøj, næstformand | |   Parkering, Gader og Træer

Kære alle beboere i Strandvejskvarteret.

Nu er den glade sne-tid over os, og det betyder udover kulde og smukke hvide gader, men også at der skal…

Hvor må du parkere din cykel?

Revideret af Søren, webadministrator | |   Parkering, Gader og Træer

Vores kvarter savner i høj grad plads til at parkere biler, cykler, plantekasser, bænke og legetøj.
Det vil altid være et problem.

Traditionelt har…

Du skal stadig holde kantsten og fortov rene foran dit hus

Revideret af Dines Boertmann, formand for bestyrelsen | |   Parkering, Gader og Træer

Fra bestyrelsens referat af ders møde 6/9-2023 citeres her:

Punktet om havevandringen understregede et behov for en påmindelse og opfordring:
Det er…

Skurvogns-tilladelserne i gaden

Revideret af Søren Borch | |   Parkering, Gader og Træer

Du kan selv følge med i, hvem der har tilladelse til at stille materiale, skruvogne o.l. i gaden – og hvor længe.
Evt filmoptagelser i vores smukke…

P-information for beboere og gæster

Revideret af Bente Elkjær, webadministrator | |   Parkering, Gader og Træer

Strandvejskvarteret er i gul parkeringszone

Fra 1. januar 2017 har kommunen overtaget vores private fællesveje (læs andetsteds), og fra 1. marts 2017…

Materiel på gader og fortov

|   Parkering, Gader og Træer

null

Kvarterets huse kræver vedligeholdelse, og derfor er her nærmest konstant håndværkere på job. En del af opgaverne er mere krævende, både i tid og…

Træer/gadetræskummerne og cykelparkering

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Parkering, Gader og Træer

Ingen cykler op ad træerne i gaden 

Der må ikke parkeres eller henstilles ting i gadetræskummerne eller fastgøres elementer til de offentlige…

Hold gader og fortove fri for genstande

Revideret af Christel Teglers, Bestyrelsen | |   Parkering, Gader og Træer

Opfordring til at holde gader og fortove fri for genstande

Bestyrelsen er gjort opmærksom på, at vores gader og legegader indimellem er blokeret af…

Landskronagade, asfaltarbejde 21.-29. juni 2018

Revideret af Johan Alsøe, bestyrelsen | |   Parkering, Gader og Træer

Nu kommer det nye toplag med asfalt på Landskronagade efter fjernvarmearbejderne og skybrudssikringen.

Landskronagade vil være lukket i to etaper,…

Gader og træer. Vores kontaktperson i kommunen

Revideret af Benditte, bestyrelsesformand | |   Parkering, Gader og Træer

Kommunen har, som de fleste måske ved, overtaget ansvaret for vores veje og træer, og i den forbindelse har vi fået en kontaktperson i kommunen, som…

Hvad er 'private fællesveje'?

Revideret af Webadministrator | |   Parkering, Gader og Træer

Jan Væver fra Bestyrelsen har sendt webredaktionen følgende "Vejledning om private fællesveje": www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk/wp-content/uploads/201…

Bestyrelsen holder møde med kommunen den 5. september 2016 om overtagelse af vejene pr. 1. januar 2017

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, formand | |   Parkering, Gader og Træer

Se referatet fra bestyrelsens webside.

Ny P-zone fra 2017: Bestyrelsens høringssvar og kommunens gensvar

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsens formand | |   Parkering, Gader og Træer

Kommunens svar til foreningen om overtagelse af veje   

Svaret fra Teknik- og Miljøforvaltningen, 30/5-2016, til bestyrelsens høringssvar, som ses…

Ny parkering i gul zone med offentlige veje, fra 2017. Høringsfrist 30/5 2016

Revideret af Webadministrator | |   Parkering, Gader og Træer

Vi har formodentlig alle den 9/5 fået brev i vores e-boks med en titel a la "VARSEL: Berggreensgade (eller anden gade) ligger i ny, gul p-zone og…