TV-gruppen: Projekt 2017-18 om arbejdet med TV-antenne, bredbånd mm

          

Gruppens historie (nu nedlagt)

På generalforsamlingen den 27. februar 2018 blev gruppens indstilling énstemmigt vedtaget.
Vi får altså en ny foreningsaftale med YouSee. 
Gruppen opløses herefter.

På generalforsamlingen den 28. februar 2017 blev gruppen besluttet oprettet. Baggrunden var, at bindingen på vores aftale med YouSee udløb, således at den - hvis vi ønskede det - kunne opsiges med 9 måneders varsel til tidligst virkning fra 1. juli 2018.

Gruppens medlemmer 

 
 

Drift: Aktuel TV-ordning med YouSee

Løbende spørgsmål, tekniske problemer, tilkøb af TV-pakker, internetforbindelse via youSee-kablerne mm skal afklares direkte mellem den enkelte husstand og youSee.

TV-grundpakken betales via foreningen. Foreningens kontaktperson til YouSee kan ses på bestyrelsens side.

Diverse oplysninger om de gældende regler for TV, kommunikation med YouSee, mulighederne for ekstra kanaler mm kan ses på siden "Dit kvarter"/"TV, Post, El, ......".

Projekt: Debat, analyse og alternativer

TV-antenne-gruppen beskæftigede sig fra primo 2017 til primo 2018 med et udviklingsprojektet for vores fremtidige løsning mht fælles TV- og antenneforhold.   

TV-gruppen beskæftigede sig ikke med den aktuelle drift af TV i kvarteret.

Her nedenfor samles præsentation af alternative løsninger, analyser, beboerdebat mm samt af de oprindelige forhandlinger med YouSee. 

Listen omfatter også artikler fra folk uden for TV-gruppen og fra tidligere TV-gruppers arbejde.


Nyheder fra TV-gruppen

YouSee’s tilbud til Strandvejskvarteret 2018

Revideret af Søren Borch, TV-gruppen | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

Det er følgende tilbud om kabel-TV fra YouSee til vores husejerforening, som vi skal tage stilling til på generalforsamlingen den 27. februar 2018.

TV-gruppens præsentation på GF 27/2-2018

Revideret af Søren Borch, TV-gruppen | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

På generalforsamlingen præsenterede Søren Borch TV-antennegruppens indstilling om ny foreningsaftale med YouSee.

Dette indgik i GF's dagsorden for…

TV-antenne-gruppe anbefaler youSee. Kilden dec. 2017

Revideret af Søren Borch, TV-grp. | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

TV-gruppen er nu nået til, at den bedste TV-antenneløsning for kvarteret er at fortsætte med youSee via de eksisterende coax-kabler med en ny aftale,…

TV-gruppens møder

Revideret af Søren Borch, TV-gruppen | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

TV-gruppens tolvte møde 9/1-2018 

Artikel i Kilden i december med indstillingen samt fordele og ulemper har ikke givet ret mange kommentarer og slet…

TV og bredbånd. Alternativer, lovgivning. Kilden, sept. 2017

Revideret af Søren Borch, TV-grp. | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

Ny fiber, ny YouSee-aftale eller individuelle løsninger. Kilden juni 2017

Revideret af TV-grp, Søren Borch | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

I Kilden fra juni 2017 er der på side 7-8 en opsummering af problemstillingen omkring en ny TV-antenne-foreningsaftale.  

Artiklen gennemgår:

  • Bagg…

Spørgeskema om dine behov ifm. fællesantenneanlægget

Revideret af John Fabienke, TV-gruppen | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

Udfyld spørgeskemaet

SVAR HER: da.surveymonkey.com/r/QYFZ278   
Udfyld kun én gang for hver husstand !
Der er 11 spørgsmål, og de kan besvares på ca…

TV-antennegruppens kommissorium

Revideret af Søren Borch, TV-gruppen | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

På generalforsamlingen den 28. februar 2017 nedsattes en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

Klippet fra mødeindkaldelsen:

5B Forslag til…

En ny løsning på TV-modtagelse? Forslag om udvalg på GF-2017.

Revideret af Søren Borch, Webadministrator | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

Måske er TV-verdenen så ændret, at vi skal have et helt nyt "antenne-system" fra 2018, når vores aftale med YouSee udløber.  
Hvem af os kan bidrage…

TV, YouSee

|   TV-antenne-gruppe, arkiv

Kære alle,
YouSee føljetonen har kørt i vores kvarter i mange år. Det har været diskuteret, hvorvidt vi skulle fortsætte med YouSee som kabel TV…

Webspeed til 149 kr. - bredbånd eller sytråd?

Revideret af Adm-Søren | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

Umiddelbart kan bredbånd til 149 kroner pr. måned lyde besnærende, men hvad er det for et produkt og hvad for alternativer er der? En nærmere…

Bredbånd: Forundersøgelse igang

Revideret af mike | |   TV-antenne-gruppe, arkiv

Efter en periode med stilstand er der kommet gang i projekteringen af et bredbåndsnet i Strandvejskvarteret.