Gruppen arbejder med fælles affaldsordning og kildesortering

 

På GF 2019 besluttedes det, at kvarteret skal være omfattet af en fælles affaldsordning. Arbejdsgruppen er derfor i løbende dialog med kommunen om at optimere denne beslutning.

Gruppens medlemmer

Pt består gruppen af:
• Jørgen Frederiksen Kildevældsgade 9
• Jan Væver, Kildevældsgade 13
• Christian Corfixen, Kildevældsgade 11.

Email: affaldsgruppen@strandvejskvarteret.dk

Aktuel affaldsordning

Diverse oplysninger om de for tiden gældende regler for affaldssortering, affaldstyper, genbrugspladsen mm: Se "Dit kvarter"/"Affald og skrald".

Affaldsgruppens historie

Her kan du se, hvem der har været i gruppen siden 2015.

Debat, analyse og alternativer

Her nedenfor samles præsentation af forhandlinger med kommunen, alternative løsninger, analyser, beboerdebat mm. 

Listen omfatter også artikler fra folk uden for aktuelle eller tidligere affaldsgruppers arbejde.

 


Nyheder fra Affaldsgruppen

Affaldstømning, parkering og nedgravning af fibernet

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affald og skrald

Besked fra Affaldsgruppen

De senere dages affaldstømning i vores husejerforening har budt på vanskeligheder.

Opgravning til TDC's lysledernet i hele…

Referat fra møde mellem Affaldsgruppen og Kommunen

Revideret af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affaldsgruppen

Referat fra møde mellem Affaldsgruppen og Kommunen, tirsdag d. 14.nov. kl. 16. Kildevældsgade 9.

Københavns Kommune

Kommunen arbejder aktivt på at…

Ud: Storskrald. Ind: Stort indbo og Indendørs træ

Revideret af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affald og skrald

 

Vi får ikke længere afhentet "Storskrald".
Derimod får vi afhentet:

null Stort indbo: Møbler, madrasser, kufferter mm, som ikke er egnet til genbrug.

Affaldsordningen pr 1. marts 2023

Revideret af Jørgen Frederiksen | |   Affaldsgruppen

På Generalforsamlingens den 1/3-2023 redegjorde Jørgen Frederiksen for den aktuelle status i Affaldsgruppen. 

Kort om status på den fælles…

Status ved Affaldsordningen

Revideret af Jørgen Fris Frederiksen | |   Affaldsgruppen

Alle ejendomme har fået den nye affaldsbeholder delt op til restaffald/madaffald.
I disse dage får vi alle nye beholdere, der som hidtil er til fælles…

Affaldsgruppens historie

Revideret af Søren Borch | |   Affaldsgruppen

Blot for at bevare kvarteret historik er her en oversigt over de seneste års affaldsgrupper.

Affaldsgruppen 2018-2019

I løbet af sommeren 2018 satte…

Vores affaldsordning er ideel

Revideret af jørgen fris frederiksen | |   Affaldsgruppen

Der er ikke andre husejere i København, der bor så tæt, og som samtidig har en affaldssordning, deler og bruger naboernes affaldsbeholdere fordelt…

Affaldsvisioner i Danmark, København og Strandvejskvarteret

Revideret af Jørgen F. Frederiksen | |   Affaldsgruppen

Affald på landsplan

Regeringens plan med fælles affaldssortering på landsplan (en vigtig del af den samlede Klimaplan) holder ikke tidsplanen. Den…

Status fra Affaldsgruppen februar 2021

Revideret af Affaldsgruppe, Jørgen Fr. Frederiksen | |   Affaldsgruppen

Affaldsgruppen 2020/2021.

Affaldsgruppen har i det forløbne år haft stabil kontakt med Elisabeth Flensmark/Kbh.Kom., og således været ført ajour med…

Orientering fra Affaldsgruppen

Revideret af Jørgen Frederiksen, Kvg 9 | |   Affaldsgruppen

Evaluering af vores affaldsordningen var tænkt planlagt her i efteråret.

Gruppen har kontaktet Københavns Kommune for at høre om perspektiverne for…

Affaldsbeholdere ombyttes torsdag og fredag den 19. og 20. september 2019

Revideret af Jørgen Frederiksen, Affaldsgruppen | |   Affaldsgruppen

Brev fra Kommunen 6/9-2019: 

Kære affaldsgruppe, kære klynge-repræsentanter, kære alle i Strandvejskvarteret! 

Nu sker der endeligt noget ...

… så…

Møde for klyngerepræsentanter den 29. april 2019

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Affaldsgruppen

Tilbagemelding fra kommunen efter mødet:   

Kort info fra informationsmødet for klyngerepræsentanter - afholdt den 29. april 2019. 

Der mødte ca. 50…

Fælles kildesortering og tilmelding til kommunen

Revideret af Benditte, Affaldsgruppen | |   Affaldsgruppen

Erindring vedrørende affaldsindsamling

Husk at returnere det udfyldte skema til Københavns kommune om affaldsbeholdernes placering samt navn på…

Indkaldelse til orienteringsmøde fra Affaldsgruppen om alternative delingsordninger 9.jan.

Revideret af Affaldsgruppen | |   Affaldsgruppen

Kommentarer og debat er velkommen her nedenunder denne artikel på hjemmesiden.

Orientering fra affaldsgruppen om deling af affaldsspande

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Affaldsgruppen

Kære komponister,

Som det fremgår af Kilden, er der fortsat interesse for at finde en skræddersyet løsning for kvarterets affaldssortering. De…

Åbent brev: Affaldssortering og nabodeling

Revideret af Søren Borch, Webadministrator | |   Affaldsgruppen

I referatet fra generalforsamlingen 2018 står der, at vi må droppe centrale, nedgravede affaldscontainere på torvet, og at "Bestyrelsen opfordrer…

Affaldscontainere på torvet: Kan ikke gennemføres; forslag genfremsættes ikke

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Affaldsgruppen

Affaldsgruppen kan nu konkludere, at det ikke kan lade sig gøre at få nedgravede affaldscontainere på torvet.  Kommunen vil ikke tillade det pga…

Dimensionen af affaldsnedkastet

Revideret af Jan Væver, Affaldsgruppen | |   Affaldsgruppen

Affaldsgruppen vil gerne illustrere, hvor stort (eller måske snarere småt) nedkastet er tænkt til de 5 nedgravede containere på torvet, som vil…

Affaldshåndtering, analyse af vores alternativer

Revideret af Søren Borch, Webadm. | |   Affaldsgruppen

Vil skal snart, dvs ved GF-2017 den 28/2, tage endelig stilling til, hvordan vi vil håndtere affaldssortering i Strandvejskvarteret.

Udgangspunktet…

Teknisk notat om centrale affaldscontainere på torvet

Revideret af Søren Borch, webadmin. | |   Affaldsgruppen

Ifm GF-2017 har vi modtaget notatet "Affaldshåndtering. Husejerforening i Strandvejskvarteret. - 2. udgave" fra AFM Rådgivende Ingeniører A/S. 

Notat…

Sortering af affald med nabodeling

Revideret af Søren Borch, webadministrator | |   Affaldsgruppen

Man kan have kildesortering med mange affaldssegmenter (-fraktioner, -typer) og alligevel nøjes med blot relativt få spande i hver have.
Det kan være…

Rådgiver til løsningen med affaldscontainere søges af bestyrelsens affaldsgruppe

Revideret af Flemming Toft, Bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

Pt. er gruppen i gang med at vælge rådgiver, bl.a. firmaer som har erfaring med tilsvarende projekter:

Rådgiver skal beskrive projektet, både mht…

Nyt fra bestyrelsen om affaldscontainere (efter generalforsamling febr 2016)

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen | |   Affaldsgruppen

Generalforsamlingen besluttede den 23. februar 2016, at der skal etableres en fælles affaldssortering i form af nedgravning af containere på…

Beslutning på GF-2016 om affaldshåndtering

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

Referat fra generalforsamling om affaldshåndtering:

5 A. Gruppen for affaldshåndtering præsenterede et forslag til beslutning

Følgende forslag var…

Affaldsbehandling i kommunen med REnescience-teknologien

Revideret af Søren Borch, webadmin | |   Affaldsgruppen

Denne løsning er ikke relevant for affaldsbehandling i vores kvarter. 

Vi har fået følgende udtalelse fra kommunen:
”REnescience er kun tænkt som en…

Containere til sortering af affald på vores torv

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Affaldsgruppen

Se containere hos andre

Jan Væver fra Affaldsgruppen oplyser, at man kan se et fungerende system ved KEA, Meinungsgade/Guldbergsgade 29 i København.…

Vores alternativer for affaldssortering i fremtiden

Revideret af Søren Borch, Berggreensgade 50 | |   Affaldsgruppen

Vi er på vej mod at skulle - og få mulighed for - at sortere vores affald i hård plast, metal, glas, bio, papir, pap, haveaffald, storskrald, farligt…

Oplæg til GF-2016 om affaldshåndtering

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, Bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

5 A Forslag om at afsætte midler til affaldshåndtering

Forslag til beslutning:

At generalforsamlingen beslutter at afsætte 550.000 kr. med henblik…

Nyt fra Affaldsgruppen (Klippet fra Kilden)

Revideret af Flemming Toft, bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

Affaldsgruppen er blevet inviteret af kommunen til at deltage i et dialogmøde om affaldssortering i villaer og rækkehuse i København.

Her fik vi…

Beboerhøring om affaldsbeholdere. Deadline 26. maj

Revideret af Flemming Toft, Bestyrelsen | |   Affaldsgruppen

Kommunen indfører til september en ny ordning for affaldsbeholdere/skraldespande, og det har betydning for vores kvarter.

For at sikre en så bred…

Meld dig til arbejdsgruppe - organisk affaldsindsamling

Revideret af Claus Engelsen, H.C.L. 61 | |   Affaldsgruppen

Som du kan se i Kilden uddelt forleden søger bestyrelsen aktive husejere, som gerne vil gå ind i en arbejdsgruppe, som skal se på, hvordan kommunens…