Kvarterets vandforsyning, projektet

Vandforsyning, nye ledninger. Gruppens opstart

Kvarterets vandforsynings-anlæg er mere end 120 år gammelt. Der skal lægges ny forsynings- og stikledninger, og det er et både kostbart og langvarigt projekt.
Ved bestyrelsesmødet den 1/11-2023 oprettede man et par arbejdsgrupper til at koordinere projektet, med bestyrelsen som styregruppe for det samlede projekt. 
Den første arbejdsgruppe har oplistet er række spørgsmål og forhold, der skal afklares i relationer til de to modeller for vandforsyningen, der er i spil. De undersøgelser og afklaringer sætter vi nu i værk med ekstern konsulentstøtte.
Den anden arbejdsgruppe skal kulegrave finansieringsdelen. Det arbejde er endnu ikke indledt.

Vandprojekt-gruppe-1, koordinering

Den første arbejdsgruppe består af to fra bestyrelsen og tre husejere:

  • Dines Boertmann, HCL 50 (bestyrelsen, koordinator for gruppen)
  • Jakob Bjerre, Weyses 23 (bestyrelsen)
  • Lars Aagaard, HCL 46
  • Daniel Van Kranendonk, Heises 2
  • Hans Henrik Linde, Kildev 31

Vandprojekt-gruppe-2, finansiering

Den består foreløbig af:

  •     Jacob Ingvartsen (bestyrelsen, koordinator for gruppen)
  •     Lars Bjerregaard

Kontakt via bestyrelsesmedlemmerne på Bestyrelsens side.

null

Projekt: Nye vandledninger

Vandprojekt-grupperne beskæftiger sig fra oktober 2023 med planlægning af, hvordan vi bedst får renoveret vandledningerne i vores kvarter.

Vandprojekt-grupperne beskæftigede sig ikke med den aktuelle drift af vandforsyningen i kvarteret. 
Her nedenfor samles artikler om projektet. 
Listen omfatter også artikler fra folk uden for projekt-gruppen.

Drift: Vandforsyning

Løbende spørgsmål, tekniske problemer, kan vendes med den vand-ansvarlige person i bestyrelsen.
Diverse oplysninger om de gældende regler for vandforsyning kan ses på siden "Dit kvarter"/"TV, Post, El, Vand, ......".


Nyheder om Vandprojektet

Ny vandforsyning i kvarteret. Projektstart.

Revideret af Dines Boertmann | |   Vandledninger

Baggrund for at renovere vandforsyningen

Kvarterets vandforsyning er lagt ved husenes opførelse - forsyningsledningerne er med andre ord omkring…

Informationsmøde om kvarterets vandforsyning den 14. september

Revideret af Formand Dines Boertmann | |   TV, Post, El, Vand, Varme, Gas, Bredbånd, YouSee

Kære husejere og beboere i Strandvejskvarteret

Bestyrelsen indkalder hermed til:
informationsmøde om kvarterets vandforsyning,
torsdag den 14.…