Husejerforeningen Strandvejskvarteret

Husejerforeningen

Alle 393 huse i Strandvejskvarteret skal være medlemmer af husejerforeningen Strandvejskvarteret (tinglyst).

Generalforsamlinger

Ordinære generalforsamlinger afholdes årligt den sidste tirsdag i februar.

Indkaldelse med dagsorden, beslutningspunkter, årsberetning, regnskab og foreslået budget uddeles normalt direkte til husene på papir i vedtægtsbestemt tid inden generalforsamlingen.

Referatet kommer normalt i det førstfølgende nummer af Kilden efter generalforsamlingen.

Indkaldelse, årsberetning, regnskab, budget og referat mm kan findes nedenfor her på websiden

Kontingent

Foreningens kontingentforhold.
NB: Tilmeld dig til betalingsservice og aflast dermed vores regnskabsmand!!
Se hvorledes fra denne kontingentvejledning.

Vedtægter

Foreningens vedtægter.

Regnskaber og budgetter

Årsregnskab og budget kan downloades fra indkaldelse eller referat for årets generalforsamling her på siden.
Alle huse får uddelt regnskab og budget sammen med årsberetningen og mødeindkaldelsen forud for generalforsamlingen.
Husejerforeningen Strandvejskvarterets medlemmer kan få detaljerede regnskaber ved at kontakte foreningens kasserer.

Til nye købere og ejendomsmæglere

Du finder det meste af, hvad du har brug for, her rundt om på foreningens hjemmeside.
En detaljerede forespørgsel om et specifikt hus sendes til kassereren (se bestyrelsens side).


Generalforsamling, indkaldelse, referat, årsberetning, budget, ...

2022, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 22. februar

Oprettet af Webredaktionen | |   Kalender

Foreløbig og uofficiel indkaldelse til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. 
Opslået af webadministratoren, for at…

Vedtægter for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret

|   Husejerforeningen og GF

Vedtægter for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret hed tidligere "Love for Husejerforeningen i Strandvejskvarteret"

§ 1. Navn, formål og opgaver

Kontingent

|   Husejerforeningen og GF

Lars Bjerregaard, NWGG 44
lars.bjerregaard(at)hotmail.com

Det årlige bidrag til husejerforeningen, som består af et medlemskontingent inklusiv én…

2021, Officielt referat fra generalforsamling 23/2

Oprettet af Søren Borch, webadm | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 23. febr. 2021 kl 19.30 - 21:10.

Sted: Virtuelt Zoom-rum.

Kort referat fra generalforsamlingen 

Webadministratoren (Søren) har her…

2021, GF 23. februar. Indkaldelse. Tilmelding senest 21/2.

Oprettet af Bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Generalforsamlingen afholdes i år virtuelt som webinar via Zoom pga. COVID-19. 

Indkaldelsen blev omdelt i papirformat til hvert hus mandag den 8/2…

BREAKING. Praktisk information til GF 23/3-2021: Tilmelding/Brevstemmer, Livestreamning og bemærkninger til forslag 4.c og forslag 4.e

Oprettet af Christel Teglers, bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Seneste tilmelding til GF var søndag den 21. februar !!    

Tilmelding/brevstemmer

Husk frist for tilmelding (til den elektroniske…

Generalforsamling 2021. Nyt fra bestyrelsen aht coronaen.

Oprettet af Christel Teglers, bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Bestyrelsen har besluttet at forsøge at gennemføre den formelle generalforsamling 2021 i henhold til vedtægterne, herunder for at sikre godkendelse af…

2020, Referat fra generalforsamling

Oprettet af Søren Borch, webadm | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 25. febr. 2020 kl 19.30.

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø.

Referatet fra generalforsamlingen

2020, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 25. februar

Oprettet af Bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. 
Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Tid: Tirsdag…

2019, Referat fra generalforsamling

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, formand | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 26. febr. 2019 kl 19.30.

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø.

Referatet fra…

2019, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 26. februar

Oprettet af Formand og Webadministrator | |   Husejerforeningen og GF

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. 
Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Tid:…

Udmelding fra bestyrelsen om forslag 5d og 5e til GF-2019

Oprettet af Bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Bestyrelsen har her inden den kommende generalforsamling vurderet, at der er behov for, at vi melder klart ud angående de forslag, som nogle husejere…

Rapport om træer på Kildevældspladsen og i kvarterets gader

Oprettet af Michael Quist, Kuhl.g. 36 | |   Husejerforeningen og GF

"Rapport om træer på Kildevældspladsen og i kvarterets gader" indgår som materiale til generalforsamlingen i februar 2019. Det er en rapport om…

2018, Referat fra generalforsamling

Oprettet af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 27. febr. 2018 kl 19.30-ca 23:30.  

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø.

Referatet fra…

2018, indkaldelse, ordinær generalforsamling 27. februar

Oprettet af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 27. febr. 2018 kl 19.30.  

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø.

Hermed indkaldes til…

2018, GF: 5D Forslag om indkøb og opsætning af reetablering af lamper på torvet. Supplerende materiale

Oprettet af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Vedr: Forslag 5D Forslag om indkøb og opsætning af reetablering af lamper på torvet.

Supplerende information fra bestyrelsen til forslaget. Udtalelse…

2017, Referat fra generalforsamling

Oprettet af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 28. febr. 2017 kl 19.30-ca 23:30.  

Sted: Svanemøllen Kaserne.  

Referatet fra generalforsamlingen 

  Det fulde og officielle…

2017, Indkaldelse, ordinær generalforsamling 28/2

Oprettet af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 28. febr. 2017 kl 19.30.  

Sted: Svanemøllen Kaserne.  

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Orientering…

2016, Referat fra generalforsamling

Oprettet af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Referat fra husejerforeningens ordinære generalforsamling den 23. februar 2016 kl. 19.30-22:30 i Roklubben KVIKs lokaler.  

Fuldt referat

Det…

2016, Indkaldelse, ordinær generalforsamling

Oprettet af Webadministratoren | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 23. febr. 2016 kl 19.30.

Sted: Roklubben KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø

Dagsorden

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens…