Alle kommentarer (nyeste øverst)

Her nedenfor ses alle brugerkommentarer.
Du kan gå til den nyhed, som kommentaren vedrører, ved at klikke på 'Gå til artikel'.

Hvis du vil indlægge en kommentar

Enhver kommentar hører til en nyhed, og du indlægger som bruger din kommentar under den nyhed, som du vil kommentere.
Hvis du vil indlægge en generel, tværgående kommentar, så gå til siden Nyheder>Brugerindlæg.

 • user
  Østerbros Boghandel 08-05-2024 kl. 11:19 am
  Hej Søren,

  Vi er løbet tør for bøger til butikken.
  Vi vil meget gerne bestille 20 eks. til butikken :)

  Mvh.
  Anne-Katrine

  Østerbros Boghandel
  Østerbrogade 200
  2100 København Ø.
  Gå til artikel
 • user
  Kristian Mikkelsen 17-04-2024 kl. 8:35 am
  Tak for informationen. Jeg vil være interesseret i at forstå mere om hvordan projektet finansieres, mht fordeling, lånemuligheder & løbetider. Det tænker jeg kommer ved mødet. Vi ses.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 04-04-2024 kl. 5:38 pm
  Du kan nok ikke regne med, at fiber er klar inden 30-60 dage; i bedste fald måske efter 60 dage.
  YouSee-grundpakkeafgiften er nok den samme uanset hvilken internetforbindelse du bruger.
  YouSee-bredbånd vil du kunne spare/udskifte.
  Gå til artikel
 • user
  Mads Bjerre-Petersen 27-03-2024 kl. 1:58 pm
  Jeg er tilmeldt TDC fiber løsningen til mit hus i Weysesgade 15. Når denne internet adgang er etableret har jeg ikke længere brug for YouSee til hverken Internet eller TV.
  Når jeg ser på min faktura fra foreningen, indeholder denne en grundpakke 24 til 3.285,00, som jeg formoder er betaling for YouSee. Kan jeg afbestille denne i håbet om at TDC fiber kommer til at fungere indenfor de næste 30-60 dage, eller hvad er udsigterne? Og kan man afbestille Grundpakken delvis, så snart fiber fungerer?
  Hører gerne kommentarer og forslag og glæder mig til fiber løsningen.
  • user
   Søren Borch 04-04-2024 kl. 5:38 pm
   Du kan nok ikke regne med, at fiber er klar inden 30-60 dage; i bedste fald måske efter 60 dage.
   YouSee-grundpakkeafgiften er nok den samme uanset hvilken internetforbindelse du bruger.
   YouSee-bredbånd vil du kunne spare/udskifte.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 14-02-2024 kl. 4:33 pm

  Nej, du må ikke fjerne Coax-kablerne:


  - Der er stadig signal i dem, formodentlig nogle år endnu


  - De ejes af YouSee


  - Bestyrelsen forhandler med YouSee om Coax-kablernes fremtid.


  Tak for din pæne omtale og tak for dit relevante spørgsmål.

  Gå til artikel
 • user
  Stine Hvitved Leather 13-02-2024 kl. 11:36 pm
  Tak for en fin artikel. Føler mig meget klogere! Har bare et spørgsmål. Efter fiber er installeret og i brug, kan man så fjerne coax cablerne på bagsiden af huset?
  • user
   Søren Borch 14-02-2024 kl. 4:33 pm

   Nej, du må ikke fjerne Coax-kablerne:


   - Der er stadig signal i dem, formodentlig nogle år endnu


   - De ejes af YouSee


   - Bestyrelsen forhandler med YouSee om Coax-kablernes fremtid.


   Tak for din pæne omtale og tak for dit relevante spørgsmål.

  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 13-02-2024 kl. 10:05 am
  I indkaldelsen omtales, at husejerforeningen ejer de fleste af vores forhaver, og at kommunen ejer stort set resten.
  Men der er flere specialiteter: Se https://www.strandvejskvarteret.dk/nyhed/hvem-ejer-din-forhave
  Gå til artikel
 • user
  Niels Møller 14-12-2023 kl. 1:26 pm
  2023.12.14. Kuhlausgade 23
  Lisbet Theilgaard og Niels Møller

  Vedrørende indføring af net-kabel til facade (mur og fundament).

  Kære Peter

  Vores hus har indgangsdøren til venstre i husfacaden. Vi har gravet vores kælder dybere og derfor etableret omfangsdræn.

  Vi har etableret omfangsdræn ved facaden i en dybde af cirka 1,5 - 2 meter på ydersiden af huset mod gaden.
  Omfangsdrænet består af en membran op til ydermuren og et opsamlingsdræn, der forhindrer regnvand i at sive ind i kælderen.
  Der er desuden etableret isolering på husets ydermur.

  Regnvandet pumpes fra omfangsdrænet over i den almindelige kloakbrønd via en pumpe i en mindre brønd ved siden af den almindelige regnvandsbrønd.

  Net- kablet skal føres ind til og igennem muren i en dybde af 45 cm.
  Dvs det skal føres gennem membranen.
  Det vil ødelægge membranen og isoleringen på indføringsstedet.

  Når net-kablet skal føres ind i huset, skal der graves et hul ved facade/fundament på 60x60x45 cm
  Dette gravearbejde risikerer også at beskadige membran og isolering.

  Endelig kommer dertil, at kloakbrønd og pumpebrønd fylder det meste af den plads foran hoveddøren, hvor net-kablet er tænkt ført ind. Altså foran indgangsdøren til venstre set fra gaden

  Jeg spekulerer på hvor meget indskydningsspyddet fylder og hvor præcist skydningen er i forhold til de to brønde.

  Jeg har talt med entreprenøren om problemet. Entreprenøren oplyser, at husejeren ikke bliver opsøgt af en tekniker før grave- og indføringsarbejdet af kablet. Entreprenøren kan ikke oplyse dato for gravearbejdet og indrømmer at arbejderne ikke kan dansk eller engelsk. Med hensyn til ovenstående problem henviser entreprenøren til husejerforeningen. Entreprenøren har dog sendt en email, som desværre er intetsigende.

  Niels Møller
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 11-12-2023 kl. 2:47 pm
  Restaffald/madaffald tømmes dog hver uge i sommerens varme: juni, juli, august.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 03-12-2023 kl. 2:10 pm
  Det lyder godt
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 03-12-2023 kl. 2:07 pm
  En dag ad åre finder kommunen nok en administrativ løsning, så hvert hus kan faktureres sin andel i affaldsordningens omkostninger, uden at vi har en Rest-/Madbeholder.
  I dag er det vist den beholder, som afregningen hægtes op på.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 03-12-2023 kl. 2:02 pm
  Den, der tager papbeholderen, kan nok bare stille sin Rest-/Madbeholder om i baghaven. Dermed er der stadig kun 2 beholdere i vedkommendes forhave.
  Selv om vi fremover kun får tømt Rest-/Madbeholderen hveranden uge, så er der stadig rigelig plads til klyngens 4 huse i 3 RM-beholdere.
  • user
   Søren Borch 03-12-2023 kl. 2:07 pm
   En dag ad åre finder kommunen nok en administrativ løsning, så hvert hus kan faktureres sin andel i affaldsordningens omkostninger, uden at vi har en Rest-/Madbeholder.
   I dag er det vist den beholder, som afregningen hægtes op på.
  Gå til artikel
 • user
  jørgen fris federiksen 02-12-2023 kl. 10:09 pm
  Jeg mener at det vil være en god ide. Vi skal sortere pap.
  Virkeligheden er, at at kun ganske få husejere har valg at få en pap-beholder. Mange sorterer ikke ordentligt
  Hvis klyngerne drøftede udfordringen, og der i klyngen findes en som har plads til en papbeholder, kunne det være et udspil til en begyndende løsning sammen med kommunen.
  Jeg overvejer, at lufte tanken som opfordring/forslag på kommende generalforsamling.
  • user
   Søren Borch 03-12-2023 kl. 2:10 pm
   Det lyder godt
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 02-12-2023 kl. 9:03 pm
  Hver klynge kunne evt prøve at finde en frivillig til at have en papbeholder i forhaven. Det er jo gratis. Og så slap vi alle for at skulle på genbrugsstationen med pap.
  • user
   jørgen fris federiksen 02-12-2023 kl. 10:09 pm
   Jeg mener at det vil være en god ide. Vi skal sortere pap.
   Virkeligheden er, at at kun ganske få husejere har valg at få en pap-beholder. Mange sorterer ikke ordentligt
   Hvis klyngerne drøftede udfordringen, og der i klyngen findes en som har plads til en papbeholder, kunne det være et udspil til en begyndende løsning sammen med kommunen.
   Jeg overvejer, at lufte tanken som opfordring/forslag på kommende generalforsamling.
   • user
    Søren Borch 03-12-2023 kl. 2:10 pm
    Det lyder godt
  Gå til artikel
 • user
  jørgen fris federiksen 02-12-2023 kl. 8:01 pm
  Meget fin information🙂
  Gå til artikel
 • user
  Peter Faurhøj 27-11-2023 kl. 9:58 pm
  OPDATERING
  Aftalen er godkendt

  Det er nu godkendt at fiberkablet vil blive skudt ind til facaden af samtlige huse hvor der vil blive gravet et hul på 60x60 cm (45 cm dybt) herefter vil TDC teknikker tage over og enten installere slutboks som beskrevet nedenfor eller en muffe de steder hvor husejeren ikke ønsker fiber.

  Hjørnehuse vil få mail fra bestyrelsen med mere information mht placering af slut boks.

  Bestyrelsen vil snarest udsende informations brev til samtlige huse så dem der ikke er på FB eller ser hjemmesiden også bliver underrettet.

  Det er ikke et krav at man bruger fiberforbindelsen hvis den er blevet installeret så man kan roligt tilmelde sig da det indtil den 18. december er gratis at få lagt fiber ind i huset.
  Gå til artikel
 • user
  Annette Walter 24-11-2023 kl. 3:44 pm
  Jeg er enig med Mads Bjerre. Jeg synes det ligner en god løsning med fibernet. Der fremgår af orientering af bestyrelsesmødet d. 1/11, at man har bedt om mere information fra TDC, og at der er et udestående spørgsmål om facade regulativ. Er det noget der gør at man bør afvente accept af tilbuddet til efter bestyrelsesmødet d. 6/12 ?
  Gå til artikel
 • user
  Peter Katborg 23-11-2023 kl. 8:40 pm
  Hvem har valgt TDC til denne opgave?
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 22-11-2023 kl. 6:39 pm
  Se også mere på Fibernettets webside her: https://www.strandvejskvarteret.dk/din-forening/fibernettet
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 22-11-2023 kl. 5:15 pm
  Se flere kommentarer og oplysninger i vores Facebook-gruppe på linket https://www.facebook.com/groups/20474956824/posts/10159591108081825/
  Gå til artikel
 • user
  soren 22-11-2023 kl. 5:09 pm
  Flere husstande i ét hus: Jeg tror, at der bare skal være én indre og én ydre dåse. I kan så 1) dele et modem med samme leverandør, 2) tilslutte to modems med hver sin leverandør til den indre dåse, eller 3) trække to antennekabler til separate modems på hver jeres etage. OK, det er bare et halvkvalificeret gæt. Men teknikeren sagde i hvert fald, at der bare skal være én fiberindføring i huset.
  Gå til artikel
 • user
  Jørgen Fris Frederiksen 22-11-2023 kl. 12:26 pm
  Jeg synes det er en rigtig god start, og pøj pøj med det omfattende forstående arbejde
  Gå til artikel
 • user
  Mads Bjerre-Petersen 22-11-2023 kl. 11:02 am
  Jeg mener at dette er en fantastisk mulighed for at få opdateret vores huse til den standard, alle i fremtiden vil forvente i et tidssvarnede hus. Fibernet er langt mere stabilt end vores nuværende flow løsning, og det må forventes, at hastigheden er højere. Dette skal lige afklares med TDC, så vi ikke kommer i en situation, hvor nettet bliver overbelastet.
  Jeg er derfor en klar fortaler for, at vi får denne løsning etableret i 2024 og vil animere til, at der findes en acceptabel løsning på placering og udformning af den udvendige boks. En nedgravet løsning er noget baks, og jeg forventer ikke, at TDC kan komme med en indvendig løsning. Så det handler vel nu om at få lavet en ændring af facaderegulativet, der styrer alle forhold omkring den udvendige boks (placering, inddækning, farve, m.m.).
  Tak for det gode initiativ hvor det end måtte komme fra!
  Gå til artikel
 • user
  Lars Bille Hansen 22-11-2023 kl. 7:20 am
  En kommentar til “mine supplerende tanker” så har vi også fibernet i vores sommerhus på Møn, og der er heller ingen ydre dåse.
  Gå til artikel
 • user
  Anders Stengel Ziegenhagen 28-10-2023 kl. 8:03 pm

  Hvis I skal have lavet noget på de gamle vinduer, har vi gang i snedkermester Jon Due, +45 42 70 24 04. Han kan varmt anbefales!
  Han er meget dygtig, men nok ikke den billigste forestiller jeg mig.

  Gå til artikel
 • user
  kirsten skylv 26-10-2023 kl. 3:54 pm
  Rigtig godt arbejde. Tak!
  Gå til artikel
 • user
  Sofia Olsen 14-10-2023 kl. 8:08 pm
  Tak for bestyrelsens arbejde og at sætte grundværdierne i perspektiv i forhold til nabokvarteret.
  Gå til artikel
 • user
  Andelsforeningen af 7/4-1983 11-10-2023 kl. 10:53 pm
  Godt at bestyrelsen reagerer. Tak
  Steen Larsen
  Gå til artikel
 • user
  jørgen fris federiksen 06-10-2023 kl. 11:58 am
  tak for det gode initiativ
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 29-09-2023 kl. 12:04 pm
  "Hvem ejer haven" er afklaret senere i denne artikel: https://www.strandvejskvarteret.dk/nyhed/hvem-ejer-din-forhave
  Gå til artikel
 • user
  Hanne.munck 14-09-2023 kl. 10:22 pm
  Undrer mig over at oplægsholderen ved aftenens møde sagde at Hofor betalte alt indtil den enkeltes matrikel ,hvorfor står Hofors model så for en udgift til over 30.000.000,- ?
  Gå til artikel
 • user
  Søren Bøgen Andersen 05-09-2023 kl. 10:07 am
  Nogen chance for at lytte med online, hvis ikke man har mulighed for at være fysisk tilstede?
  Gå til artikel
 • user
  Jørgen Fris Frederiksen 29-08-2023 kl. 8:50 pm
  Det er en vældig god information til os alle
  Tak for orienteringen
  Gå til artikel
 • user
  Maria Grønlykke 11-04-2023 kl. 6:51 pm
  Her kommer årets tip:
  Skal man have skiftet tagvinduer, findes der faktisk fremragende alternativer til de gængse, ret klodsede som aldrig har brilleret ved skønhed.
  Smukke tagvinduer som falder kønt ind, ikke mindst til skifertagene her.
  De er noget dyrere, men så meget skønnere at se på.
  Tjek her: www.saxosolution.dk
  Mvh Maria G, BG 14
  Gå til artikel
 • user
  Dines Boertmann 06-03-2023 kl. 3:03 pm
  Det er vigtigt lige at holde for øje, at det er en historisk artikel.
  Foreningens generalforsamling vedtog i 2015 at ansvar for kloak blev lagt over til husejer. Dermed ophørte også foreningens andel i ansvaret for rottebekæmpelse.
  Kloak er således et anliggende for husejers egen beslutning om forsikring. Rottebekæmpelse er et anliggende for kommunen.
  Gå til artikel
 • user
  Jan Væver 17-02-2023 kl. 3:39 pm

  Vi anbefaler Christian Illum Gadegaard.
  Tømrer, Entreprise og Hånddværkerservice


  Illum & Co
  tlf 53702344
  mail@illumco.dk
  www.illumco.dk
  cvr. 34993610


  Udført tømrerarbejde, overholder tidsfrister og godt arbejde.

  Gå til artikel
 • user
  Dines Boertmann 15-02-2023 kl. 3:09 pm
  Jeg tror du overser at dit hus deler kapaciteten i forsyningskablet med de 6-8 huse, der er forbundet med den samme stikledning; måske er der endda flere husstande i nogle af disse huse.

Så det er ikke kun et spørgsmål om hvor meget du trækker på et givet tidspunkt i din husholdning, men også om hvor meget de øvrige husstande trækker på samme tidspunkt.

  Dertil kommer, at det nærmest er meningsløst at kalkulere med opladning af en el-bil med et spændingsniveau der ikke overstiger 6 ampere.
  Gå til artikel
 • user
  Mads Bjerre-Petersen 13-02-2023 kl. 12:14 pm
  Jeg har tidligere praktiseret dette fra W15, men synes det blev for bøvlet, medmindre man som andre etablerede en decideret kabelkasse henover fortovet (med fare for at nogen snublede over den).
  Dog forstår jeg ikke helt argumentet omkring den maximale strømbelastning og faren for overophedning. Jeg går ud fra, at de fleste har en bageovn, der typisk kan installeres til både 1 og 3 faser. Vælger man en enkelt fase, kan ovnen godt trække op til 2000 W. Vælger man at langtidsstege i denne og samtidig køre sin tørretumbler el lign giver det belastning på hovedkablet til huset, der overstiger en mormorlader begrænset til 10 A. Tager man samtidig i betragtning, at denne ladning typisk foregår om natten, bliver belastningen endnu mindre. Så jeg stiller mig lidt skeptisk overfor argumentet om, at der "ikke er plads i forsyningskæden".
  Men som sagt i starten, det er super bøvlet, så foreningen bør nok kæmpe hårdere for, at der kommer flere ægte ladestandere omkring kvarteret.
  Jeg har tidligere fremsendt et forslag til KK om, at 10 m grænsen til hjørne nedsættes til 5 m for udvalgte kryds i kvarteret, der så forsynes med en ladestander til 2 pladser - den nye (5-10 m) og den sidste på vejen. Foreløbig uden resultat, men noget skal der ske, hvis vi alle skal køre i el-bil om få år :)
  • user
   Dines Boertmann 15-02-2023 kl. 3:09 pm
   Jeg tror du overser at dit hus deler kapaciteten i forsyningskablet med de 6-8 huse, der er forbundet med den samme stikledning; måske er der endda flere husstande i nogle af disse huse.

Så det er ikke kun et spørgsmål om hvor meget du trækker på et givet tidspunkt i din husholdning, men også om hvor meget de øvrige husstande trækker på samme tidspunkt.

   Dertil kommer, at det nærmest er meningsløst at kalkulere med opladning af en el-bil med et spændingsniveau der ikke overstiger 6 ampere.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 08-02-2023 kl. 4:11 pm

  Apropos forslag ”4.3. Solceller på tagene”:
  Vi var to beboere, der i 2005 lavede et særnummer af Kilden med fokus på solceller i vores kvarter og mere bredt med temaet ”Bæredygtig energi og solenergi i vores byggeforeningshuse”.
  Særnummeret kan sikkert stadigt fungere som inspiration til en ny arbejdsgruppe.


  Alskens muligheder kunne allerede den gang skimtes, og de fleste bindinger fik vi vist beskrevet.
  Se analysen på hjemmesiden: www.strandvejskvarteret.dk/fileadmin/uploads/kilden/Kilden_1981-2008/kilden-2005-2-febr.pdf . Du kan også finde den via Kildens hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk/nyhed/kilden-2005.


  Jeg håber, at en ny arbejdsgruppe kan komme til mere lovende resultater, end vi kom til; men som jeg husker det, så er håbet mere lysegrønt end realistisk :-(


  Jeg glæder mig til at høre jeres resultat.

  Gå til artikel
 • user
  Dines Boertmann 05-02-2023 kl. 1:15 pm
  Der er temmelig meget mere i det her end hvad der kan oplyses med en henvisning til kommunens vejledning. Vejledningen gælder private fællesveje, og er stort set irrelevant i forhold til vores kvarter.


  Men først og sidst er der kapacitetsproblemet i kvarterets el-net. Husene forsynes via det foreningsejede kabel, der går hen over spidslofterne. Og i dette kabel og dets sikringsboks ligger en absolut begrænsning, idet 6 til 8 huse deles om den samme kapacitet.
Der er ganske enkelt ikke “plads” til at sætte en bil-oplader ind i dén forsyningskæde.
  Gå til artikel
 • user
  Dorte Raaschou 16-01-2023 kl. 1:42 pm
  Jeg skal have udført fugning af brandkamme og skorsten(e) - kan du give lidt flere oplysninger gerne pr. telefon 60760660 - tak mvh Dorte Heise 43
  Gå til artikel
 • user
  Line Fjord 12-01-2023 kl. 5:37 am
  MURER. Jeg anbefaler på det varmeste Henning Muremann 21 22 67 90. Han reparerede min brandmur i 2019. Flot arbejde, overholdt tidsplan og aftaler, meget tillidsvækkende og rimelig i pris.
  • user
   Dorte Raaschou 16-01-2023 kl. 1:42 pm
   Jeg skal have udført fugning af brandkamme og skorsten(e) - kan du give lidt flere oplysninger gerne pr. telefon 60760660 - tak mvh Dorte Heise 43
  Gå til artikel
 • user
  Anette Nawrocki 17-11-2022 kl. 7:27 am
  Arkitekt Naomi Aisen Sattrup, naomi@naomiaisen.dk, tlf. 26363811.
  Naomi var uvurderlig i forbindelse med ombygning af stueetagen (HCL 2). Hun fra involveret fra start til slut og sørgede for en flot løsning (inkl køkken og badeværelse) med maximal udnyttelse af pladsen. Naomi har boet i kvarteret så hun har førstehåndskendskab til vores huse.
  Gå til artikel
 • user
  Bente Elkjær 07-08-2022 kl. 6:58 am
  Kære Anette
  Tak for spørgsmål.
  Det bedste du kan gøre er at checke vores Facebook side, hvor Ane Stenbak jævnligt laver opdateringer om festen.
  DBH Bente
  Gå til artikel
 • user
  Anette 04-08-2022 kl. 11:14 am
  Vil der være borde til alle eller skal vi selv tage borde med? Og skal man tilmelde sig?
  • user
   Bente Elkjær 07-08-2022 kl. 6:58 am
   Kære Anette
   Tak for spørgsmål.
   Det bedste du kan gøre er at checke vores Facebook side, hvor Ane Stenbak jævnligt laver opdateringer om festen.
   DBH Bente
  Gå til artikel
 • user
  Søren 15-05-2022 kl. 9:51 pm
  Hej Bent! Spørgsmål om YouSee skal klares direkte med YouSee. Spørg evt først bestyrelsens YouSee-ansvarlige.
  Hjemmesidens redaktion har intet med YouSee at gøre.
  Gå til artikel
 • user
  Bent Hansen 11-05-2022 kl. 10:10 am
  Hej
  Ifølge Verdens-tv, udenlandske tv-udsendelser med dansk tekstning, er en d påel af grundpakken som adgang til vi har via foreningen. Dog er den franske 'arte' ikke mulig at finde på mulighederne selv om den er med i Verdens-tv's liste. Det må bero på en fejl fra leverandøren YouSee?
  Forklaring udbedes.

  Venligst
  Bent Hansen
  • user
   Søren 15-05-2022 kl. 9:51 pm
   Hej Bent! Spørgsmål om YouSee skal klares direkte med YouSee. Spørg evt først bestyrelsens YouSee-ansvarlige.
   Hjemmesidens redaktion har intet med YouSee at gøre.
  Gå til artikel
 • user
  Niels Møller 10-04-2022 kl. 1:49 pm
  BT -anlægsgartner. 29 76 37 48 Meget sympatisk ung mand. Dygtigt. Han har lagt brosten hos os. Kuhlausgade 23
  Gå til artikel
 • user
  Niels Møller 10-04-2022 kl. 1:44 pm
  Den cyklende låsesmed vil jeg også varmt anbefale
  Niels, Kuhlausgade 23
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch, Webred. 12-02-2022 kl. 11:35 am
  Vedr: GF 2022, debatten om forslagene 4A, 4B, 4C, 4D, 4E:
  Debatten foregår blandt andet i vores kvarters lukkede Facebook-gruppe.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch, Webred. 12-02-2022 kl. 11:14 am
  Vedr: GF 2022, forslag 4C, 4D, 4E om fællesarealer:
  Der er mere om baggrunden for forslagene "4.C. Leg i gaderne", "4.D. Ophold i gaderne" og "4.E. Flere fremtidige fællesarealer" under arbejdsgruppens webside.
  Gå til 'Din forening' / 'Fællesarealer', hvor arbejdsgruppens forarbejder er slået op.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch, Webred. 12-02-2022 kl. 11:12 am
  Vedr: GF 2022, forslag 4B om ladestandere:
  Der er mere om baggrunden for forslaget "4.B. Opstilling af ladestandere til elbiler" under arbejdsgruppens webside.
  Gå til 'Din forening' / 'Ladestandere', hvor arbejdsgruppens forarbejder er slået op.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch, Bgg50 03-12-2021 kl. 4:42 pm
  Knud sikrer Nytårskuren :-)
  Hvis du laver nye sangtekster, så send dem til hjemmesiden.
  Tusinde tak Knud. Jeg glæder mig.
  Gå til artikel
 • user
  Knud Palsbro 03-12-2021 kl. 12:04 pm
  Jeg glæder mig og stiller op igen. Evt. med restriktioner og mundbind. Heldigvis foregår det jo udenfor, og måske skal det moderes eller som sidste år aflyses. Corona bestemmer lige i øjeblikket.
  Gå til artikel
 • user
  Maria Grønlykke 02-12-2021 kl. 3:07 pm
  Jeg er varm tilhænger af grundige og gentagne udluftninger. Men fornøjelsen - plus alle fordele - går fløjten, når dét der er at lufte ud til, er gammel sur fesen klam ildelugtende brændeovnshørm. Undertiden behøver man end ikke at åbne vinduerne for at kunne lugte det. Brændeovne er den største kilde til lokal forurening i denne by. Som råder over jordklodens mest moderne effektive, miljørigtige, endda billige opvarmningssystem. (Ja, jeg er ikke ræd for at gentage mig selv : )) Mvh Maria Bg 14
  Gå til artikel
 • user
  Anette Overby Poulsen 02-12-2021 kl. 2:30 pm
  God idé at oplyse, hvornår på dagen det finder sted...
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch, Bgg50 22-11-2021 kl. 9:02 pm

  Nytårsfyrværkeri:
  Jeg håber inderligt, at nogle beboere er klar til at fyre den af.

  Gå til artikel
 • user
  Allan Rabe 05-11-2021 kl. 10:44 am
  Hej

  Læste jeres interessante artikel :-).

  www.TESTdinBOLIG.dk/radonkort finders et omfattende radonkort for hver kommune i landet
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch, Bgg50 02-11-2021 kl. 9:02 am
  Tøm tagrenden:
  Gør det hvert år, især hvis der er store træer i nærheden af dit hus.
  - Du får mindre organisk materiale ned i samlebrønden
  - Tagrenden tæres mindre
  - Du får mindre risiko for, at smeltevand fra sneen løber over tagrenden ind mod husets væg.
  Tagrenden kan evt. tømmes ifm. brøndrensedagen 7/11.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch, Bgg50 02-11-2021 kl. 9:00 am
  Brøndrensning, 3 muligheder:
  1. Udskyd det, hvis du gjorde det sidste år.
  2. Gør det selv, hvis du kan (se vejledning på hjemmesiden).
  3. Deltag i vores fælles brøndrensningsdag den 7/11. Lærerigt, effektivt og socialt.
  Gå til artikel
 • user
  Anette 29-10-2021 kl. 4:57 pm
  Kunne I arrangører ikke skrive følgende ud i facebook-gruppen (teksten fra sidste år): "Hvis du vil udsættes for "Slik eller ballade", så stil et ægte græskar ved døren, eller hæng billedet af et græskar op synligt på din dør."
  Kvarteret bliver nok fyldt med børn fra hele Østerbro, så det er rigtigt dejligt ikke at blive kimet ned hele aften, når man ikke deltager :-)
  Gå til artikel
 • user
  Søren, webadministrator 28-10-2021 kl. 8:56 am
  Jeg er sikker på, at kvarteret vil fyldes af Halloween på søndag. Bare giv den gas. Der kommer måske nogle fællesaktiviteter, og der kommer helt sikkert en masse individuelle aktiviteter.
  I am sure Halloween will fill our lovely neighbourhood on Sunday. Go for it. Maybe there will be some collective action, and for sure we will have a lot of individual action.
  • user
   Anette 29-10-2021 kl. 4:57 pm
   Kunne I arrangører ikke skrive følgende ud i facebook-gruppen (teksten fra sidste år): "Hvis du vil udsættes for "Slik eller ballade", så stil et ægte græskar ved døren, eller hæng billedet af et græskar op synligt på din dør."
   Kvarteret bliver nok fyldt med børn fra hele Østerbro, så det er rigtigt dejligt ikke at blive kimet ned hele aften, når man ikke deltager :-)
  Gå til artikel
 • user
  Cecile 27-10-2021 kl. 7:12 am
  Hi! Could you kindly confirm if there will be trick or treating on the 31st Oct? Asking for my super excited kid :) Thank you!
  Gå til artikel
 • user
  Silvia - Ishøj 26-10-2021 kl. 11:11 pm
  Sorry men 31.10.2021 Er en søndag 🥳
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch 23-10-2021 kl. 12:32 pm

  Anbefaling af tagentreprenør Jesper Adolphsen fra Nordstrand Huse ApS.


  Jesper lavede mit tag i foråret 2021, udskiftede skiferen lagt på fast undertag, og han ordnede brandkammene, nedløbsrør mm.
  Jeg kan varmt anbefale ham og hans hold.


  - Han gennemførte det hurtigt, efter planen og i et koncentreret forløb.
  - Han lavede det som specificeret af husejerforeningens arkitekter.
  - Hans pris holdt og omfattede det, som jeg havde forventet.
  - Kontrakten var udformet klart og tydeligt efter standardregler.
  - Jeg fandt på ekstraydelser undervejs, og det blev ordnet mod en rimelig ekstrabetaling.
  - Han tog ansvar for at finde gode løsninger på uforudsete problemer.
  - Han var fagligt engageret og tog gerne en diskussion om den rigtigste løsning.
  - Der viste sig efterfølgende en utæthed ved brandkammen, men han fandt skaden og rettede den uden vrøvl.


  Alt i alt, en god oplevelse.

  Gå til artikel
 • user
  jørgen fris frederiksen 15-10-2021 kl. 1:09 pm
  Jeg synes det er et godt initiativ, og formen er et forsøg værd
  Gå til artikel
 • user
  Susi Baerentzen 12-10-2021 kl. 5:59 pm
  Hej Camilla

  Smid mig gerne lige en mail på susibaerentzen@gmail.com, så vi har jeres adresse og mail og kan sende de sidste informationer direkte til jer.

  Dbh
  Susi
  Gå til artikel
 • user
  Susi Baerentzen 12-10-2021 kl. 5:57 pm
  Hej Bita
  Smid mig gerne lige en mail på susibaerentzen@gmail.com, så vi har jeres mail og kan sende jer de sidste informationer, når de kommer :)

  Dbh
  Susi
  Gå til artikel
 • user
  Susi Baerentzen 12-10-2021 kl. 5:57 pm
  Hej Malene
  Smid mig gerne lige en mail på susibaerentzen@gmail.com, så vi har jeres mail og kan sende jer de sidste informationer, når de kommer :)

  Dbh
  Susi
  Gå til artikel
 • user
  Camilla 11-10-2021 kl. 10:24 pm
  Vi kommer to
  • user
   Susi Baerentzen 12-10-2021 kl. 5:59 pm
   Hej Camilla

   Smid mig gerne lige en mail på susibaerentzen@gmail.com, så vi har jeres adresse og mail og kan sende de sidste informationer direkte til jer.

   Dbh
   Susi
  Gå til artikel
 • user
  Bita Paydar Huynh 11-10-2021 kl. 9:45 pm
  Berggreensgade 3
  • user
   Susi Baerentzen 12-10-2021 kl. 5:57 pm
   Hej Bita
   Smid mig gerne lige en mail på susibaerentzen@gmail.com, så vi har jeres mail og kan sende jer de sidste informationer, når de kommer :)

   Dbh
   Susi
  Gå til artikel
 • user
  Bita Paydar Huynh 11-10-2021 kl. 9:44 pm
  Vi kommer 2 mand høj
  • user
   Bita Paydar Huynh 11-10-2021 kl. 9:45 pm
   Berggreensgade 3
   • user
    Susi Baerentzen 12-10-2021 kl. 5:57 pm
    Hej Bita
    Smid mig gerne lige en mail på susibaerentzen@gmail.com, så vi har jeres mail og kan sende jer de sidste informationer, når de kommer :)

    Dbh
    Susi
  Gå til artikel
 • user
  Malene Kastor 11-10-2021 kl. 9:39 pm
  Berggreensgade 5
  • user
   Susi Baerentzen 12-10-2021 kl. 5:57 pm
   Hej Malene
   Smid mig gerne lige en mail på susibaerentzen@gmail.com, så vi har jeres mail og kan sende jer de sidste informationer, når de kommer :)

   Dbh
   Susi
  Gå til artikel
 • user
  Webadm. Søren Bgg50 26-09-2021 kl. 8:15 pm
  Halloween-ugedag: Tak Troels. Du har helt ret, og ugedagens navn er nu rettet i artiklen.
  Gå til artikel
 • user
  TROELS TOFTKÆR Kildevældsgade 25. 2100 Ø 26-09-2021 kl. 8:15 pm
  Er det rigtigt forstået, at Halloween fejres torsdag 31-10 ( og ikke onsdag 31-10!)
  Arrangementet er meget populært og vi får gæster fra langt væk i Sverige, som gerne vil være med. Derfor er det vigtigt med den rigtige dato!
  Bedste hilsner
  Troels- Kildevældsgade 25
  • user
   Silvia - Ishøj 26-10-2021 kl. 11:11 pm
   Sorry men 31.10.2021 Er en søndag 🥳
  Gå til artikel
 • user
  jørgen fris frederiksen 17-09-2021 kl. 8:32 pm
  god information til overvejelser
  Gå til artikel
 • user
  Henrik Linnemann Hornemansgade 4 25-08-2021 kl. 3:31 pm
  Hej.
  Vi har købt Hornemansgade 4 og flytter snart ind. Bliver vi automatisk meldt til Yousee grundpakken? Hvad koster den i givet fald?
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Webadministrator 10-05-2021 kl. 8:42 am
  Kære Anni og alle andre.
  Opsigelse skal ske per e-mail til yousee(at)strandvejskvarteret.dk med følgende tekst i emnefeltet: \'Opsigelse af TV Grundpakke: vejnavn, husnummer, navn på husejer\'.
  Jvf vejledningen ovenfor :-)
  Gå til artikel
 • user
  Anni Damstedt Berggreensgade 8, st. 05-05-2021 kl. 10:39 pm
  Wednesday, 05-05-21 11:28
  Opsigelse af Grundpakke
  Anni Damstedt
  Berggreensgade 8, st.
  Gå til artikel
 • user
  Anni Damstedt Berggreensgade 8, st. 05-05-2021 kl. 11:28 am
  Opsigelse af Grundpakke
  Gå til artikel
 • user
  Jan Væver Kildevældsgade 13 12-04-2021 kl. 7:34 pm
  Reparation af frys, køl, opvaskemaskiner og hårde hvidevarer
  flemming@hvidservice.dk
  Flemming Jørgensen
  mobil 28121020
  Kan varmt anbefales. Hjalp os med gode gratis råd omkring vores opvasker, så vi undgik at skulle udskifte maskinen
  Gå til artikel
 • user
  Tommas Weysesgade 56 14-02-2021 kl. 5:23 pm
  Husk at stemme til Generalforsamlingen.

  F.eks. på Tommas Kisbye fra Weysesgade 56.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 13-02-2021 kl. 2:59 pm
  Jeg synes, at Affaldsgruppen klarer opgaven fint med at forhandle med kommunen.
  Vi kan nok nøjes med det nuværende antal spande, eller med maksimalt én mere i hver forhave.
  Biospande rækker til 3-4 husstande. Restaffaldsspande kan dække behovet hos 5-6 pensionistpar eller et par børnefamilier? Plast- og biospande har trukket meget affald væk fra restspandene.
  Man kan også justere med kommunens tømningsfrekvenser.
  Ensretningen på dansk eller måske endog EU-niveau er vist nødvendig for at gør genanvendelsen rentabel.
  Jeg er ganske optimistisk.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 13-02-2021 kl. 12:29 am
  GF-forslag 4A, 4B, 4C, 4D, 4E:
  Demokrati bygger på kvalificeret debat og informeret beslutning.
  Grundig debat er svær på vores generalforsamling, specielt i år på en virtuel platform.
  Lad os få nogle argumenter for og imod forslagene, så vi hver især kan få indsigt i dem og måske danne os en holdning på forhånd eller evt. afgive brevstemme.
  Se forslagsstillernes uddybning i indkaldelsen side 14.
  Skriv her eller på Facebook-gruppen, hvor jeg har startet med et indlæg.
  Gå til artikel
 • user
  Mads Bjerre-Petersen Weysesgade 15 11-02-2021 kl. 1:56 pm
  FORSLAG:
  Bestyrelsen opfordres hermed til at undersøge alle muligheder for at få etableret el-ladepladser i området, idet disse blandt andet kunne være 1) Skråparkering i Landskronagade, 2) Parkering i Kildevældsgade overfor delebilerne, 3) Parkering ved hjørner, hvor 10 m reduceres til 5 m.
  Gå til artikel
 • user
  Ane Stenbak Berggreensgade 13,1 sal 09-02-2021 kl. 9:19 pm
  Jeg stiller op som suppleant til bestyrelsen. Mit navn er Ane, jeg er 52 år og bor i Berggreensgade. Der har jeg boet i 3 år og bliver til stadighed imponeret over naboskabet, bestyrelsens arbejde og det engagement, der bliver lagt i kvarteret - og hvor vidunderligt og smukt, kvarteret bliver af al den ståhej. Det vil jeg gerne bidrage til, og derfor stiller jeg op til posten som suppleant.

  Derudover er jeg særligt optaget af, at der er plads til alle og vil gerne slå et slag for at gøre FNs verdensmål til hverdagsmål – og tænkes ind i de løsninger, der arbejdes på i stort og småt.

  Jeg er socialt anlagt og gør gerne mit til at arbejdet bliver en fest - også bestyrelsesarbejde - bare det ikke er sundhedsskadeligt, og så bager jeg en ualmindelig god æblekage, siges det.
  Gå til artikel
 • user
  Lone Nørmark Niels W. Gades Gade 41 08-01-2021 kl. 9:19 pm
  Tak, Lise og Christian for en fantastisk flot og velskrevet bog. Hold da op en research I har haft gang i!
  Dejligt nu at vide så meget om vores skønne kvarter.

  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 14-12-2020 kl. 12:46 pm
  LetsGo-gavekort. Jeg har stadig to gavekort til rådighed. Jeg har givet det første af mine tre gavekort væk. First come - first serve. Uden lokalvaluta :-)
  Gå til artikel
 • user
  Kari Thorsson Odense 04-12-2020 kl. 10:45 pm
  Kender du "Hvad skal der ske med denne dreng" billedets oprindelse, eller om der evt. stadigvæk eksisterer eksemplarer, som på nogen som helst måde er tilgængelige ?
  Gå til artikel
 • user
  Philip Thomsen 04-12-2020 kl. 11:02 am
  Har lige fået malet huset af malermester Danni Vienberg og kan varmt anbefale ham. Super skarp pris og kvalitet helt i top. Derudover en glad, punktlig og omhyggelig fyr der kan sit kram og tager gode beslutninger.

  Danni Vienberg, malermester
  Tel. 60850605
  E-mail. Vienbergmalerservice@gmail.com
  Falkehusene 43
  2620 Albertslund


  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 19-11-2020 kl. 4:25 pm
  Glarmester Daniel Grandjean udskiftede mine termoruder i nov. 2020. Rigtigt fint arbejde, sympatisk, og til en virkelig fornuftig pris. Jeg kan varmt anbefale ham.
  Gå til artikel
 • user
  Kristina clausen Kuhlausgade 31 03-11-2020 kl. 1:40 pm
  Jeg vil høre, hvornår det er muligt at låne stilladset?
  BH Kristina Clausen
  Gå til artikel
 • user
  Hans Otto Bisgaard Heisesgade 16-10-2020 kl. 6:22 pm
  Broernes VVS, anbefaling.
  Vi fik udskiftet hele fjernvarmeanlægget af broernes VVS. De klarede det på en dag, var effektive og søde.
  Gå til artikel
 • user
  Hans Otto Bisgaard Strandvejskvarteret 14-10-2020 kl. 10:15 am
  Broernes VVS har netop installeret nyt fjernvarmeanlæg hos os.
  Vi er meget tilfredse med firmaets arbejde - og så er de meget effektive og omhyggelige.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 11-10-2020 kl. 8:55 pm
  Kære hidtidige Materielgruppe. Tusinde tak for jeres store indsats.
  I har virkelig skabt et godt og velordnet lagerrum til materiellet og lavet et velfungerende system til at styre udlånet.
  Det hele er bestemt efterladt i velfungerende stand til næste hold.
  Mange har nydt glæde af jeres indsats. Tak. Søren.
  Gå til artikel
 • user
  Jaffar Østerbrogade 157 27-07-2020 kl. 2:30 pm
  Hej

  Jeg har butikken på Østerbrogade 157
  Og jeg vil godt søge om nye markiser til min butik på begge facader

  Jeg har dig brug for at vide hvilke forhold og regler jeg skal forholde mig til for tegninger og ansøgning
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 22-07-2020 kl. 1:10 pm
  Forsikring af tag ok:
  Lærerstandens Brandforsikring svarede mig 3/6-2018 om forsikring af tag med skiffer på rupløjede brædder: \'... det er helt fint med os ...\'.
  Gå til artikel
 • user
  merete NWG 33 14-06-2020 kl. 5:58 pm
  Hej, jeg vil gerne låne nogle borde i næste weekend, kan det lade sig gøre mon?
  Gå til artikel
 • user
  Lars Bille Hansen H.C 40 25-04-2020 kl. 9:35 pm
  Brandkamme kunne også betales over fællesudgifterne, gennemgåes, og repareres eks. hver 5 år, det ville være noget billigere, og nemmere for den enkelte ejer, (dette er også en form for fællesskab) selvom kammene er i forskellig stand, men det er kun første gang, indtil vedligeholdelsen kører.
  Gå til artikel
 • user
  jørgen fris frederiksen kildevældsgade 9 13-02-2020 kl. 4:06 pm
  Et godt og velfungerende princip om den fælles ordning om brandkarme.
  "Fælles" er det samme som fællesskab
  Gå til artikel
 • user
  Gurli Olstrøm Laursen Facebook 07-02-2020 kl. 8:04 pm
  Byggeriets Vinduesrenovering.
  Vi brugte disse og var super tilfredse. Alt maling taget af. Linolie maling og det holder rigtigt godt.
  http://www.byggeriets-vinduesrenovering.dk/
  [Klippet fra indlæg 7/2-2020 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe af Gurli Olstrøm Laursen]
  Gå til artikel
 • user
  Jørgen fris frederiksen Kildevældsgade 9 16-01-2020 kl. 6:11 pm
  Broernes VVS
  Et utæt rørstykke skulle udskiftes, en opgave som broernes VVS havde udført i 2016, pris 2000,25 kr. Jeg henvendte mig igen for at få det udbedret. Pris 4775 incl. moms. Jeg er selv smed, og med ret godt kendskab til arbejdets omfang.
  , ca. 1 arbejdstime incl. diverse. Jeg har nu fået udført arbejdet af anden VVS,
  Pris 1500 kr.
  Jeg kan ikke anbefale Broernes VVS
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 12-01-2020 kl. 4:27 pm
  Hegn i baghave: Personligt synes jeg, at man kan foreslå at bruge reglerne om hegn i forhaven tilsvarende i baghaven. Sådan fungerer det i hvert fald, så langt jeg kan se ned gennem baghaverne i Berggreensgade.
  Gå til artikel
 • user
  William Rose Weysesgade 33 04-01-2020 kl. 12:17 pm
  Til kloakarbejde kan vi anbefale “Kloakrenseren” fra Hvidovre. Han kommer med det samme og kommer med gode råd og vejledning - udfører ikke mere end der faktisk er behov for.
  Telefon 93 93 76 93
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 02-12-2019 kl. 6:11 pm
  Café Sundet nede på Svaneknoppen i Svanemøllehavnen kan bruges som festlokaler. Lyse rum, dejlig udsigt. Kan rumme ca 120 siddende gæster, dansegulv mm. Se www.cafesundet.dk. Jeg nyder stedet.
  Gå til artikel
 • user
  Vibeke Hemmel Kuhlaugade 2 28-11-2019 kl. 9:28 am
  Københavns Vinduespolering, Morten 40840204, kontakt@kbhv.dk
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 26-11-2019 kl. 8:33 pm
  Coq en Pâte er et godt forslag. Landskronagade 4.
  https://www.coqenpate.dk/

  NB: Etre comme un coq en pâte = have det som blommen i et æg (egtl. "at være en hane i en dej"). Det må vel være godt.
  Gå til artikel
 • user
  Hanne Halvorsen Hornemansgade 6 29-09-2019 kl. 4:39 pm
  Hej, vi har ikke fået skiftet affaldsspande i Hornemansgade 6.
  Vi har skrevet tii Københavns kommune cq21@kk.dk

  håber tømning bliver foretaget alligevel indtil de er skiftet
  Gå til artikel
 • user
  Jacob Mollerup Berggreensgade 14 22-09-2019 kl. 1:11 pm
  Hej Søren,
  Mange tak for al hjælpen. Producenterne skal have kritik for dårlig vejledning, men I retter flot op på det. Tak! Jeg har lige været igennem det hele for at finde en fejl (det var en blokeret UMP3-pumpe) - og en sag for Broernes antager jeg.
  Mvh Jacob, BG14
  Gå til artikel
 • user
  Jørgen Fris Frederiksenv 10-09-2019 kl. 9:20 am
  Meget fint at det er lagt på websiden
  Gå til artikel
 • user
  Sidsel Forchhammer Heisesgade 33, st 10-09-2019 kl. 5:44 am
  Mindepladen er på Heisesgade 33 (og ikke 35), hvis nogen skulle have lyst til at se den :)

  Mvh Det 1000. hus
  Gå til artikel
 • user
  Webadm. Søren Bgg50 06-08-2019 kl. 4:21 pm
  Halloween-ugedag: Tak Troels. Du har helt ret, og ugedagens navn er nu rettet i artiklen.
  Gå til artikel
 • user
  TROELS TOFTKÆR Kildevældsgade 25. 2100 Ø 02-08-2019 kl. 4:27 pm
  Er det rigtigt forstået, at Halloween fejres torsdag 31-10 ( og ikke onsdag 31-10!)
  Arrangementet er meget populært og vi får gæster fra langt væk i Sverige, som gerne vil være med. Derfor er det vigtigt med den rigtige dato!
  Bedste hilsner
  Troels- Kildevældsgade 25
  Gå til artikel
 • user
  Holger Bisgaard Niels W. Gades Gade 14 07-06-2019 kl. 12:03 pm
  Hej alle
  Er der en der har en god vinduespudser?
  På forhånd tak
  Holger
  Gå til artikel
 • user
  Ann-Louise Hornemansgade 8,1 24-04-2019 kl. 10:06 pm
  Vi har ikke modtaget noget i Hornemansgade 8
  Gå til artikel
 • user
  Renato Ronco Heisesgade 30 18-04-2019 kl. 10:58 am
  Jeg advarede allerede i 2017 om Halloween arrangementet i kvarteret på Facebook-gruppen. Reaktionerne startede en diskussion om dette emne, hvor jeg argumenterede for det kontroversielle i at holde dette arrangement for kvarterets børn, præsenteret som en sjov, spændende og uhyggelig fest, sådan som arrangørerne gør det til, medens den fejres i dag som en de største satanistiske fester. Derved burde foreningen, efter min mening, ikke tillade dette arrangementet i kvarterets navn. Nu, op til påske 2019, efter en lang og bitter diskussion på Facebook-gruppen er jeg blevet “pillet ud” af gruppen efter mit sidste indslag om forskellen mellem den kristne Påske og Halloween. Dermed er fronterne blevet trukket klart op.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 19-03-2019 kl. 3:13 pm
  Linje 12 i Kildevældsgade. Tak for din information, Annette.
  Gå til artikel
 • user
  annette damm kildevældsgade, 4 18-03-2019 kl. 8:09 pm
  Linie 4A erstattes i vores kvarter af linie 12 som kommer til at køre fra Svanemøllen St gennem Kildevældsgade til Nørrebro St og videre til Islev. Der bliver væsentlig færre afgange i forhold til nu - 4 afgange i timen.
  Gå til artikel
 • user
  Jan Væver Kildevældsgade 13 20-02-2019 kl. 3:28 pm
  Hej Søren,
  God research og info.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 18-02-2019 kl. 1:15 pm
  Facaderegulativ? GF 5d, 5e, 5f:
  Skal Facaderegulativet fjernes, nedtones, ændres eller håndteres anderledes?
  Hvad er forskellen på Facaderegulativet og Lokalplanen?
  Hvilken juridisk status har foreningens Facaderegulativ, og hvad er historien bag det?
  Tre forslag til generalforsamlingen den 26/2 handler om netop dette regulativ.
  Vi har derfor udredt emnet med henblik på, at alle på Generalforsamlingen har en fælles opfattelse af udgangspunktet, når der skal tages stilling til forslagene.
  Mange hilsner, Lise Fogh og Søren Borch, Bgg 50.
  Se: www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1710/20/ eller \'Dit hus\' > \'Regulativer\' >\'Facaderegulativ, servitut, lokalplan, håndbog. Forskelle og baggrundshistorie\'.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 14-02-2019 kl. 1:27 pm
  Deleordning for affald (punkt 5a):
  Denne sag er debatteret ganske grundigt på Orienteringsmødet med Affaldsgruppen om alternative delingsordninger den 9. jan. i år.

  Det vedrører GF-punktet: \'5a. Forslag om etablering af deleordning inden for affald\'.

  Se mere på hjemmesiden under \'Din forening\' > \'Affaldsgruppen\', hvor der bl.a. er en række debatindlæg af relevans for GF under artiklen "Indkaldelse til orienteringsmøde fra Affaldsgruppen om alternative delingsordninger 9.jan."

  Man kan finde mere om vores aktuelle affaldsordning via \'Dit kvarter\' > \'Af fald og Skrald\'.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 13-02-2019 kl. 10:08 pm
  Nyt navn = Komponistkvarteret?

  Man kan sige meget for og imod at ændre foreningens navn.
  Forslaget er punkt 5g på generalforsamlingens dagsorden.

  Her er nogle eksempler i tilfældig rækkefølge:
  - Nyt navn kræver en vedtægtsændring.
  - Vi har reelt navnet Komponistkvarteret som 'alias'.
  - Navnet Komponistkvarteret kan give anledning til forveksling med kvarteret omkring Mozarts Plads i Sydhavnen, hvor der er masser af gader med (udenlandske) komponistnavne, og med Haveforeningen Komponistbyen.
  - I vores logo står der ikke Strandvejskvarteret, men dog 'Parti fra Strandvejen'.
  - Vi har heddet Strandvejskvarteret siden starten for mere end 100 år siden.
  - Det er vildledende med navnet Strandvejskvarteret nu om dage, hvor Strandvejen først starter på den anden side af jernbanen.
  - Vi ejer allerede domænenavnet Komponistkvarteret.dk på internettet, og det er sat til at linke direkte til www.strandvejskvarteret.dk.
  - Hjemmesiden er programmeret, så man også kommer dertil, hvis man googler Strandvejskvarteret, Komponistkvarteret, Svanemøllekvarteret eller Kildevældskvarteret.
  - Forslaget om Komponistkvarteret var oppe, og blev afvist, på en GF for måske 20 år siden.
  - Flere ejendomsmæglere bruger navnet Komponistkvarteret i deres salgsannoncer.
  - Bogen 'Et lille hus i byen' om Københavns byggeforeningshuse kalder os Komponistkvarteret.
  - På www.kbhbilleder.dk viser søgeordet Komponistkvarteret til gadebilleder fra området omkring Mozarts Plads, mens søgeordet Strandvejskvarteret giver nul hits.
  - På www.danbolig.dk betegner Kildevældskvarteret et større område inklusiv Skt. Kjeldskvarteret, men eksklusiv vores kvarter. Samtidig betegner Svanemøllekvarteret området fra Strandboulevarden og nordpå, inklusiv Ryvangskvarteret og vores kvarter.
  - På Wikipedia står der 'Strandvejskvarteret (også kaldet Komponistkvarteret og Komponistbyen)…' (13/2-2019)
  - Visse andre steder omtales vores kvarter også som Komponistbyen.
  - Navnet Strandvejskvarteret indgår allerede i håndbogen, regulativer, servitutter, lokalplan, bladet Kilden, vores hjemmeside.
  - Københavns kommune kalder os for Kildevældskvarteret i en publikation fra 2014 om 'Værdifulde kulturmiljøer i København'.

  Ak ja, der er ingen indlysende rigtig beslutning. Tænk selv over det, og diskutér det med naboen inden generalforsamlingen.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Webadmin. 25-01-2019 kl. 3:08 pm
  Se de mange typer affaldsbeholdere i en artikel under \'Dit kvarter\' > \'Affald og skrald\'.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 10-01-2019 kl. 10:53 am
  Affaldsløsning B, den fleksible, er nu min foretrukne løsning.
  Jeg deltog i det rigtigt gode orienteringsmøde med Affaldsgruppen og kommunens repræsentant 9/1-2019.
  Og jeg går varmt ind for affaldssortering og for deleordninger.
  Jeg har tidligere støttet en meget frivillig ordning; men efter at have hørt argumenter for og imod går jeg nu ind for arbejdsgruppens fleksible forslag B.
  Dels fordi kommunens regler slet ikke tillader deleordninger for andet end bio-beholdere, hvorfor vi skal glæde os over alligevel at få lov til at dele gennem noget, som kommunen kan acceptere som en forsøgsordning. Dels fordi denne løsning reelt giver ganske megen frihed.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 10-01-2019 kl. 10:49 am
  Faser for affaldsordninger:
  Jeg tænker, at vi kan se fremtiden for udvikling af delingsordninger for affald således:
  • Fase 1, som nu: Vi skal have Rest og Papir. Metal/Plast er for så vidt obligatorisk, men er endnu ikke rullet ud hos alle. De andre er frivillige. Man kan dele bio-beholdere, men ikke de andre beholdere.
  • Fase 2, efter generalforsamling: Hvis vi beslutter A eller B, så kan vi dele papir, plast/metal, bio, men ikke rest. Plast og metal rulles ud, og man frit kan vælge kombinerede Plast/Metal beholdere eller rene Plastbeholdere. Bio er frivillig.
  • Fase 3, om 1-2 år: Bio-beholder bliver obligatorisk, men kan stadig deles. Mindre rød kasse, 40 liter, til farligt affald bliver obligatorisk; men den forventes ikke at stå i forhaven.
  • Fase 4, om måske 4 år?: Pap bliver måske også obligatorisk.

  Hverken kommunen eller Affaldsgruppen har eksplicit nævnt denne faseopdeling, men jeg tror, at den kan være nyttig at tænke i.
  Gå til artikel
 • user
  Keld Jepsen Jørlunde Overdrev 17 29-12-2018 kl. 11:52 am
  En god historie fra området hvor jeg har trådt mine barnesko.
  Jeg boede i Edvard Griegsgade nr. 18 og senere i nr. 6
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 20-12-2018 kl. 11:03 am
  Helt fri deleordning er måske det bedste. Model C?

  Affaldsgruppen foreslår:
  - Model A: Fælles løsning med obligatorisk deling.
  - Model B: Halvfrivillig deleordning.
  Jeg foreslår, at vi tilføjer:
  - Model C: Frivillig deleordning, hvor enhver kan vælge at dele lidt eller meget med hvem de vil.
  Og så selvfølgelig:
  - Model D: Ingen deling, nemlig den hvor vi slet ikke deler, men alle hver især har samtlige obligatoriske spande. Det er \'default-løsningen\'.

  Jeg tror nemlig:
  - Beboerne kan bedre lide frivillighed.
  - Vi skal tage højde for, at der i fremtiden nok kommer 4 eller 5 obligatoriske spande, og ikke kun de nu 3 stykker.
  - Skraldemændene kan i praksis sagtens leve med frivillighedens anarkistiske tilstande.
  - Kommunens administration og IT-systemer kan nok håndtere det, og ellers bør de nok udvikles til at håndtere det aht. fremtiden.

  Se i øvrigt artiklen 'Åbent brev: Affaldssortering og nabodeling' (under 'Din forening' > 'Affaldsgruppen'), hvor disse fire alternativer er uddybet. (NB: De er dog dér desværre nummereret anderledes.)
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 20-12-2018 kl. 11:01 am
  3, 4 eller 5 obligatoriske spande?
  Hvordan er udsigterne til, at vi ikke kun har rest-, papir- og metal/plastspande som obligatoriske?

  Jeg hørte på et tidspunkt, at vi inden for 1-2 år også får obligatoriske spande til sortering af bio og pap.

  Kan Affaldsgruppen oplyse, hvordan udsigterne er på dette felt?
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 20-12-2018 kl. 10:33 am
  Skraldemændene tager normalt, hvad der står af spande.

  Jeg har lige talt ude på gaden med en skraldemand, der tømte biospandene.
  Han oplyste, at han som skraldemand er opmærksom på, om han får alle spande med.

  De har en liste i bilen over husene, så de ved, hvor de i hvert fald skal lede efter en spand.
  Og hvor de eventuelt skal bruge en nøgle for at komme ind i gården ifm. visse hjørnehuse.

  I praksis - i vores kvarter - tager de dog bare alle synlige spande, og hopper huse over, hvis de ikke kan finde en spand (evt. med en nøgle).

  Han oplyste, at hver enkelt husstand selv kan vælge serviceleverandør. Han vidste dog ikke, om det også gælder i vores kvarter, men det gør det i andre kvarterer.
  Så han skal i teorien tjekke med listen i bilen, om huset er tilmeldt, førend han tager en spand, men det tjekker han ikke i praksis i vores kvarter.

  Min konklusion er altså, at i praksis betyder det ikke noget for skraldemændene, hvordan eller hvor meget, vi deler spande med hinanden.
  Det vil derfor nok være umagen værd, om Affaldsgruppen interviewer mere end min ene skraldemand for at afklare, om vores fremtidige delordning skal indrettes efter skraldemændenes arbejdsforhold, eller om dette kun er et teoretisk hensyn.

  Vores fremtidige deleordning kan blive mere fleksibel, hvis vi ikke pålægger os selv eventuelt unødige begrænsninger.
  Gå til artikel
 • user
  Lisbeth Thorup Strandvejskvarteret 17-12-2018 kl. 1:52 pm
  Sådan løser de skrald-sorteringen nede ved søerne.


  Vh. Lisbeth Thorup
  Gå til artikel
 • user
  Bente Elkjær Hornemansgade 3 12-12-2018 kl. 9:12 am
  Låsesmed: Jeg har fået skiftet min lås ud på min kælderdør. Den var slidt efter mange år. Jeg brugte \'Den cyklende låsesmed\', som hermed anbefales.
  www.dencyklendelåsesmed.dk, +45 2259 6013
  • user
   Niels Møller 10-04-2022 kl. 1:44 pm
   Den cyklende låsesmed vil jeg også varmt anbefale
   Niels, Kuhlausgade 23
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 10-12-2018 kl. 7:55 pm
  Kommunen er positiv.
  Christianshavn har fået en skræddersyet ordning for aflevering af sorteret affald.
  I kommunens husstandsomdelte orientering "Affald Kbh", som jeg modtog 10/12-2018, er der på side to et eksempel på, hvordan kommunen er positiv og fleksibel med affaldssortering i byrummet, dér hvor der ikke er plads nok.
  Vores Affaldsgruppe har også mødt en positiv kommune.
  Så det tegner jo alt i alt godt for, at vi ender med en udmærket løsning.
  Gå til artikel
 • user
  Bettina Lerche Kildevældsgade 11 10-11-2018 kl. 1:20 pm
  Kan på det varmeste anbefale Niller Byg. Det er en ung nystartet murer, Nicklas, som er fantastisk grundig og ser en dyd i at udføre "ordentligt" murerarbejde. Han har lavet vores brandkarm.
  Nummer - 60 46 66 67
  Gå til artikel
 • user
  Mia Jensen Ligustervænget 1 08-11-2018 kl. 1:37 pm
  man kunne også kontakte en energivejleder fra https://dansk-efterisolering.dk/

  det er vist gratis?
  Gå til artikel
 • user
  fin egenfeldt niels w. gades gade 31 10-10-2018 kl. 10:01 am
  Forbrug/overforbrug hænger sammen med affalds mængder og affalds sammensætning. Der er bred enighed om at den vækst og det forbrug der giver materielt affald skal vendes til negativ vækst og mindre forbrug, altså til et fald og den vækst der ikke giver materielt affald altså vækst i værdi og kvalitet skal øges. Hvis vi skaber mulighed for at vi kan komme af med stigende mængder af alle typer af affald går vi en en forkert retning. Jeg foreslår derfor:
  Maximalt een affalds box pr. hustand, der skal opbevares indenfor husets egne arealer. Opfordring til nabosamarbejde om affaldsbeholder diversitet. Fx bio., papir, plast, pap og div. begyndende med bio i nr. 1, papir i nr 3 og så videre. Det samme gentages på den anden side af vejen.
  Det affald der ikke kan rummes i ordningen må beboerne selv bringe hen på genbrugspladsen og ind til da opbevare indenfor egne rammer.

  Vi kan evt. opfinde et ordning fx et hvidt flag på beholdere, som ikke er fulde og et rødt på fulde beholdere så alle kan fordele affald så tæt som muligt på sig selv.

  For at nedbringe den overflødige og tåbelige mængde af affald foreslår jeg at vi pakker vores varer ud i butikkerne og efterlader emballagen der. MVH Fin
  Gå til artikel
 • user
  Berend Christian WG 17 02-10-2018 kl. 8:28 pm
  Først og fremmest er det super godt, at der ikke er givet op. 1350 affaldscontainere i et bevaringsværdigt kvarter som vores, vil være en arkitektonisk skændsel. Jeg synes stadig nedgravning er den mest attraktive løsning. Spørgsmålet bør udelukkende handle om placering, omkostningen og den tekniske løsning (udseende, adgang, renholdelse).
  Gå til artikel
 • user
  mathilde Nyhavn 22-08-2018 kl. 4:27 pm
  Hej

  Vi overvejer at købe et hus, i kvarteret og ville gerne høre fra nogle af jer der har købt hus fotnyligt, hvor meget renovering af hus koster. Både hvis det er et hus der har skulle renoveret fra top til tå, men også hvis der er nogle der har efaringer med at udgrave kælderen, og gøre beboelse muligt. Jeg håbe i kan hjælpe og håber det bliver os en dag, der får lov til at flytte ind i et af de skøne huse.
  Gå til artikel
 • user
  Michael Kuhlausgade 5 17-08-2018 kl. 11:52 am
  GS Byg er lukket og henviser til Gisselbæk.
  Gå til artikel
 • user
  Michael Kuhlausgade 5 17-08-2018 kl. 11:48 am
  Alt tyder på at Birkholm Byg ApS er lukket, se https://lasso.dk/firmaer/34583595/direktrstop-efterlader-birkholm-byg-aps-uden-direktion/Mi4xNHxDVlItMS0zNDU4MzU5NXwxOC4wNi4yMDE1fGRpcnxMRUFWSU5HfERpcmVrdMO4cnw0MDAwNjc1MjY2
  Gå til artikel
 • user
  Nick O’Regan Berggreensgade 34 13-08-2018 kl. 7:28 pm
  Carpenter- We have used Noomi design twice and very happy with the work: Mobile: 29705857
  Email: shahar@noomidesign.dk
  Website: www.noomidesign.dk
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Hjemmesiden, Bgg50 19-06-2018 kl. 1:11 pm
  Jubilæumsforslag om Arbejdsgrupperne:
  Hvad med et telt, hvor alle vores grupper igennem tiden præsenteres med opslag, personer og små foredrag?
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Hjemmeside, Bgg50 19-06-2018 kl. 1:09 pm
  Forslag til Jubilæum-125 år, Loppemarked og Sommerfest.
  - Jubilæum (historier fra kvarteret, komponisternes musik, vores egen forenings aktiviteter, nærsamfundet, byggeforeningen, osv)
  - Loppemarked (legetøj, barnevogne, kaffe, osv)
  - Sommerfest (morgenbadning, børneleg, dansemusik, osv)
  Følg med på
  hjemmesiden: http://www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1645/20/ og i
  Facebook-gruppen samt med
  dine naboer.
  Kom med ideer, og deltag i at realisere ideerne!
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 10-06-2018 kl. 5:02 pm
  Heisesgades Heavenly Heavies var en fantastisk oplevelse.
  Tusinde tak fra en stor fan.
  Gå til artikel
 • user
  Vibeke Hemmel Kuhlausgade 2 16-05-2018 kl. 5:28 pm
  Glarmester Jørgen Nielseb, 78743963.
  Hurtig og god
  Gå til artikel
 • user
  Søren Schultz Landskrg 36 26-03-2018 kl. 10:51 am
  Husejerforeningen opkræver nu grundpakke hos YouSee sammen med kontingentet for 2018.
  Hvor længe skal vi \'klappe hesten\' før den kan opsiges?
  Mvh
  Søren Schultz
  administrator E/F Landskrg 36
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 22-03-2018 kl. 1:35 pm
  Kloak.
  Lihn\'s Kloak
  Krogebjerg 76, 2720 Vanløse, info@lihn-kloak.dk, www.lihn-kloak.dk, døgnvagt +45 7027 2618.
  Rotter, faldstammer, toiletter, ...
  Talt med ham ved en fest. Virkede troværdig.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 25-02-2018 kl. 8:21 pm
  GF: Demokratisk debat.
  Som forberedelse til generalforsamlingen gik jeg en tur på torvet og på Landskronagade for at vurdere, hvad jeg skal mene om forslagene 5B, 5C og 5D.
  Det var nyttigt at bese gerningsstederne, inden jeg skal mene noget og stemme om det.
  Jeg vil foreslå, at andre gør det samme.
  Jeg lægger mine overvejelser her på hjemmesiden, men også på vores Facebook-gruppe.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 25-02-2018 kl. 8:19 pm
  GF-forslag 5B: Træerne på torvet.
  Forslaget går på, at vi betaler for at få lavet en tilstandsrapport og en handlingsplan for træerne.
  Men i princippet er det jo kommunens opgave.
  Hvis de svigter den opgave, kunne vi overveje at hjælpe eller presse på. Men indtil nu ser træerne da sunde ud, og kommunen har sidste år udskiftet to træer i Berggreensgade, som var lidt syge.
  Så jeg synes, at vi i første omgang skal se tiden an.
  Hvad synes du?
  Hilsen fra Søren, Bgg50, webadministrator.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 25-02-2018 kl. 8:18 pm
  GF-forslag 5C: Beplante hjørnerne på Landskronagade.
  Der er chaussestensbelagte hjørner på den nordlige side af Landskronagade, dér hvor vores veje støder ud. Forslag 5C er, at vi skyder penge ind i at få disse hjørner beplantet.
  Jeg stod og så ned ad gaden. Fortovet på vores side er kedeligt, selv om der dog er nogle beplantninger i folks ”forhaver”. På den modsatte side er der nogle træer. Høj beplantning ved hjørnerne vil nok genere bilisternes udsigt, beboernes lysindfald og de nedgravede rør og ledninger.
  Jeg kom til den konklusion, at det er en god idé at beplante med fx lave, robuste buske. Den mere konkrete udformning skal vi overlade til fagfolk.
  Hvad synes du?
  Hilsen fra Søren, Bgg50, webadministrator.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 25-02-2018 kl. 8:17 pm
  GF-forslag 5D: Lamper på torvet.
  Forslaget er, at vi selv betaler for at forskønne torvet med 6 lamper i en oprindelig stil.
  Jeg så på torvet fra flere vinkler.
  Jeg synes, at torvet fremstår mere som en rundkørsel med et monument end som en plads, hvor man kan opholde sig.
  Og jeg synes, at lamperne vil virke anakronistiske, da resten af området er belyst på mere moderne vis. Og så er det jo et ret dyrt forslag.
  Jeg kunne se en idé med lamperne, hvis man samtidig ændrede pladsen, så den var mere egnet til ophold, og således at lamperne markerede et funktionelt område. Men det er jo et forslag, der ville kræve mere forarbejde, og som nok skal overvinde en del modstand.
  Hvad synes du?
  Hilsen fra Søren, Bgg50, webadministrator.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 06-01-2018 kl. 11:16 am
  Nabohjælp: Hej Ane, jeg tænker, at du kun skal koble dig til folk, som du kender, og hvor du så kan få en emailadresse.
  Vores Facebook-gruppe finder du via genvejene tv på vores hjemmeside samt ad alle de sædvanlige kanaler.
  Gå til artikel
 • user
  Ane Berggreensgade 13 05-01-2018 kl. 5:45 pm
  Har lige tilmeldt mig, men kan ikke invitere naboer for jeg kender ikke e-mailadresser og kan ikke finde Facebook-grupppen, består den stadig?
  Gå til artikel
 • user
  Jørgen fris frederiksen kildevældsgade 9 05-01-2018 kl. 4:20 pm
  Øbromaleren.dk
  Anders Persson tlf. 31512291

  Vi har fået malet stuer og badeværelse, og kvalificeret arbejdet er udført efter aftale, med arbejdets omfang og pris. Jeg kan fint anbefale maleren.
  Gå til artikel
 • user
  Webadmin. Strandvejskvarteret 13-10-2017 kl. 2:00 pm
  KTE lukket. Michael fortsætter med KTB.
  Michael Haldbæk har den 13/10-2017 skrevet følgende til Strandvejskvarteret:
  ”Relationen til KTE er at det er mig, der åbnede det i 2004, som et enkeltmandsvirksomhed, omdannet til APS i 2008 og er nu desværre blevet lukket af Skat´ som har begæret det konkurs, så har opsagt alle de ansatte, lidt før end jeg havde planlagt, det var planlagt at de skulle opsiges her i slut efteråret og jeg skulle tilbage til kun at være mig selv i firmaet og ellers bruge indlejet selvstændige håndværker i de andre faggrupper, da den anden model med ansatte ikke kunne hænge sammen og ikke gav mig mindre arbejdstimer.
  Jeg har så nu åbnet det nye firma med forventninger om at have meget mindre papir arbejde og kommer mere ud på tagene selv igen.
  Hjemmesiden er ikke oploadet endnu, men er : www.kbhblik.dk.
  8/11-2017: Københavns Tag & Blik er nu blevet godkendt af Dansk Byggeri og er nu med medlem byg garanti ordningen.
  Venlig Hilsen
  Blikkenslagermester
  Michael Haldbæk
  Gå til artikel
 • user
  Thomas Sørensen BG 21 BG 21 02-10-2017 kl. 10:13 am
  Kan IKKE anbefale Broernes VVS - dårlige løsninger og det endelige produkt (varmtvandsbeholder) er en dårlige løsning end det tidligere.

  Vi har været nødsaget til at bruge en anden VVS\'er for at rette op på dette.
  Gå til artikel
 • user
  Lone Nørmark NWGG 41 25-08-2017 kl. 5:03 pm
  Tak for info!
  Kunne bestyrelsen mon vriste en begrundelse ud af kommunen om hvorfor i alverden vi ikke må dele de kæmpestore plast/metalbeholdere?
  Gå til artikel
 • user
  Søren Webadmin Hjemmesiden 25-08-2017 kl. 2:16 pm
  Tusinde tak til Sune.
  Jeg har rettet i selv artiklen.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 25-08-2017 kl. 1:41 pm
  Primo november 2017 kommer kommunen ud med omkring 400 plast/metal-beholdere til vores kvarter.
  Måske bestyrelsen kunne hviske dem i ørerne, at de kan spare mindst halvdelen, hvis de åbner op for nabodeling af beholderne.
  Måske primo september, når kommunen har fordøjet, hvad de senest her 25/8 har defineret som de kommende regler.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 25-08-2017 kl. 12:15 pm
  Når kommunen om et halvt års tid har fået erfaringer med deling af bio-, pap- og papir-beholdere, mon de så ikke også vil åbne op for deling af plast/metal- og restbeholdere?
  Det vil være logisk for alle parter at give fuld adgang til deling af affaldsbeholdere.
  Det bliver spændende at følge udviklingen.
  Gå til artikel
 • user
  Sune Faurschou Niels W. Gades Gade 3 21-08-2017 kl. 8:35 pm
  Ret beset hed han vel F. F. Ulrik (Frederik Ferdinand Ulrich) og ikke C. F. Ulrik?
  Gå til artikel
 • user
  Merete Nwg 33 12-08-2017 kl. 2:17 pm
  Er der mon et pælebor i kælderen?
  Gå til artikel
 • user
  Atanas Weysesgade 25 07-08-2017 kl. 11:05 pm
  Hey, My name is Atanas and my danish is not good enough to understand everything and google translate isnt helping as well as ive hoped.
  Can you please tell me fast if I have to register somewhere in order to have the regular garbage, the metal/plastic and the paper containers. Those are the 3 i need in my yard.
  Thank you for your help. Atanas
  Gå til artikel
 • user
  Thomas Gram KVG 47 07-08-2017 kl. 2:18 pm
  Mich er gået på pension.
  Gå til artikel
 • user
  niels weysesgade 52 21-07-2017 kl. 8:55 am
  Hej. Vi overvejer at skifte vores gamle vinduer med termoruder. Kan i anbefale nogle gode håndværkere?
  Gå til artikel
 • user
  Søren NWGG 37 12-06-2017 kl. 7:51 pm
  Jeg kan ikke rigtigt finde ud af få sat mit anlæg i sommer "mode". Er der nogen, der kan hjælpe?
  Gå til artikel
 • user
  maria grønlykke 22-05-2017 kl. 12:13 am
  Hej, Peter siger der findes klapstole man kan låne, kunne jeg få lov at se dem - hvor brede de er? Vi ville evt gerne låne nogle til mandag den 29. - mvh Maria Bg 14
  Gå til artikel
 • user
  Eskil Sørensen KG50 03-05-2017 kl. 10:13 am
  Jeg kan anbefale Hvidovre VVS v John Fatum, der har installeret nyt varmeanlæg og udskifter et par radiatorer. jeg spurgte nogle forskellige installatører, men John Fatum gav det billigste tilbud og havde også gode forslag til forbedring af mine egne forslag. Hvidovre VVS er certificeret til at arbejde med HOFORs fjernvarme.
  Gå til artikel
 • user
  søren Niels W. Gades Gade 37 13-04-2017 kl. 4:50 pm
  Dejligt med illustrationstegning af huset Kunne det være en ide, at lave et arkiv med standard facadetegninger for vores huse?
  Gå til artikel
 • user
  Søren Webadmin Hjemmesiden 28-03-2017 kl. 3:53 pm
  Tusinde tak Jørgen.
  God kommentar der på Facebook: https://www.facebook.com/groups/20474956824/10154315586861825/?comment_id=10154315687941825¬if_t=like¬if_id=1490648333666527
  Gå til artikel
 • user
  Jørgen fris frederiksen kildevældsgade 9 27-03-2017 kl. 10:09 pm
  Jeg har forsøgt at udfylde spørgeskemaet, men har kommenteret det på facebook, fordi jeg tror mine betragtninger vedkommer flere
  Gå til artikel
 • user
  Bent Loose Berggreensgade 22 11-03-2017 kl. 5:02 pm
  Vi har en alu skydeskive - kan trækkes ud til 5,80 . Er det noget som mat. kælderen er interesseret i ?
  Gå til artikel
 • user
  Jeff Kildevældsgade 56 02-03-2017 kl. 8:14 am
  Jeg ser frem til at høre om alternativer til YouSee - billigere og uden binding tak.

  Og på forhånd tak for indsatsen!
  Gå til artikel
 • user
  Jørn Georg Jensen Niels W. Gades Gade 47 28-02-2017 kl. 3:09 pm
  Mit spørgsmål vedr. ekspropiation galt vejene.
  Kommunens begrundelse for at overtage
  vejene uden kompensation baserer sig på
  ikke underbyggede postulater.
  Giv beboerne en gratis beboerlicens. Så er
  alle "overordnede trafikale vurderinger" vel tilgodeset.
  "fordelene større end ulemperne"???
  Hvor mange biler kan holde i jeres gade-afsnit? Gang tallet med prisen for beboerlicensen og gang igen med antal år imellem større reparationer (30 år??)
  Hvor er fordelen?
  Skal sneen (ikke årets pulverdrys) ryddes op mod bilerne? eller op på fortovet? Vi får selv problemerne med
  rydning! Argumenterne er postulater
  brugt til at knægte den private ejendomsret!!!!
  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG 28-02-2017 kl. 8:05 am
  Kære Jan og resten af bestyrelsen/affaldsgruppen. Tak for jeres partsindlæg.

  Det ville måske have været mere korrekt hvis I have lavet 4 af disse og stillet dem alle op på langsiden af Torvet så man kan se hvordan de 4 på den ene side vil se ud - det vil ikke blive kønt for vores ellers flotte Torv.

  Du skriver dog nu at den nedgravede løsning på Torvet kun betyder vi slipper for 2 ekstra affaldsspande i vores forhaver? Skulle vi ikke have 5 i alt og slippe for 4 affaldsspande? At slippe for kun 2 er da ikke meget, når vi skal ødelægge Torvet og betale over 600.000 kr for det?

  Derudover mangler I stadig også at svare på hvad I mener vi skal gøre ved:

  - risikoen for smidt/henstillet affald - allerede på sidste års generalforsamling anerkendte I og alle andre at det ville blive et stort problem for vores Torv, men ingen løsning er fundet (og nu foreslår I bioaffald inkluderet hvilket giver risiko for rotter, ræve og måger ved bioaffald-affaldscontaineren på Torvet)?

  - den meget store risiko for at de gamle poppel træer dør på pladsen når der graves affaldscontainere 3 meter ned i træernes rodnet. Igen var det allerede en erkendt risiko ved sidste års generalforsamling, men i år ser jeg ingen skriftlige analyser fra fageksperter der modsiger dette?

  - den forøget biltrafik der kommer på Kildevældsgade og Torvet, når beboerne fra både kvarteret, men også udenfor vores kvarter kører forbi pladsen, standser på pladsen og så læsser affald af (og de gener det medfører ikke kun for alle beboerne tæt på pladsen, men også børn og dyr der dagligt (og mange gange) krydser vejen og torvet)?

  - om I virkelig stadig mener der ikke er bare et andet og bedre initiativ som kunne bruges i kvarteret (f.eks. deleløsning, løsning med skraldespande med 4 kamre som i Lyngby, mv)? Og så vi kunne spare over 600.000 kr af vores penge?

  Så stadig rigtig mange uafklarede problemer og også mange alternativer der ikke er belyst, og som heller ikke bliver det på generalforsamlingen i aften!

  Jeg foreslår stadig vi tager en tænkepause og belyser både problemerne og alternativerne på en professionel måde... før vi begynder at grave i vores torv!
  Gå til artikel
 • user
  Magnus Nørrebrogade 15 26-02-2017 kl. 12:30 am
  Vi søger pt. medarbejdere

  Hun skal være mere end velkommen til at kontakte os, hvis dette stadig er relevant.
  Gå til artikel
 • user
  Louise Garde Kuhlausgade 34 24-02-2017 kl. 2:55 pm
  Hej Jørn,

  Vi har ikke spurgt direkte til om vejene kan afspærres ifm. fællesarrangementer, men forståelsen er, at det kan lade sig gøre på samme måde som andre arrangementer kan lade sig gøre på kommunens arealer. Vedr. ekspropriation - jeg forstår det som at du spørger omkring forhaverne, og som skrevet i referatet vil de ikke ændre status. Det er således kun selve vejene der er udlagt, forhaverne forbliver i foreningens hænder.
  Bedste hilsner, Louise Garde, bestyrelsen
  Gå til artikel
 • user
  Jørn Georg Jensen Niels W. Gades Gade 47 23-02-2017 kl. 4:52 pm
  Kan vejene fortsat afspærres til
  fællesarrangementer (vejfester o.l.)?
  Det vil jo medføre provenutab for
  kommunen.

  Er spørgsmålet vedr. ekspropriation
  afklaret? Kommunen overtager jo råderetten.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Webadmin Hjemmesiden 22-02-2017 kl. 10:42 am
  Du skal henvende dig til Materielkælderens folk.
  Se kontakter under >Dit forening > Materielkælderen.
  Gå til artikel
 • user
  Kim Bohr Heisesgade 55 21-02-2017 kl. 9:09 pm
  Kære Søren
  Er det muligt at låne en brøndrenser ved lejlighed og hvor/hvem skal jeg henvende mig til?
  Tak.
  Mange hilsner
  Kim Bohr
  Gå til artikel
 • user
  Webadm. Bgg 01-12-2016 kl. 2:55 pm
  Forening har ikke venteliste på huse til salg eller sådan noget.
  Hver husejer sælger individuelt på markedet.
  Følg ejendomsmæglernes annoncer og hjemmesider, og vores egen hjemmeside, fx artiklen ovenfor eller beboerindlæg på forsiden.
  Gå til artikel
 • user
  Tina Hee Brogårdsvej 26, 1. sal 28-11-2016 kl. 10:12 am
  Hej,
  Kan man skrive sig op et sted. Jeg er ved at sælge min nuværende bolig og ville meget gerne finde en bolig på Østerbro. Håber at høre fra Jer.
  Gå til artikel
 • user
  Kirsten NWGG 4 20-11-2016 kl. 5:25 pm
  Excellent garden architechts:
  http://groennehjemgentofte.dk/portal/bestil-havearkitekt/

  Excellent garden designer and installation, also does hourly clean-up work.
  http://www.den-engelske-gartner.dk/
  Gå til artikel
 • user
  ulla liberg berggreensgade 54 08-11-2016 kl. 9:39 am
  I dag er der sendt en mail til alle tilmeldte enkeltpersoner og par til besøget i FN-byen. Alle skal lige se efter, om deres navn på listen er som i deres pas. Hvis du/I ikke har modtaget mailen, så kontakt mig.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Aggestrup Weysesgade 26 25-10-2016 kl. 9:33 am
  Der er kommet en del børn flere til i Weysesgade siden 2011/2012, så spørgsmålet aktualiseres nu.
  Vil bestyrelsen tage dette op med kommunen igen - eller kan vi gøre noget aktivt?
  Gå til artikel
 • user
  Benditte Skyhøj Bestyrelsesformand 24-10-2016 kl. 10:17 pm
  Ja, vejbump har været drøftet og er også etableret - se bestyrelsens beretning fra Husejerforeningen generalforsamling i 2011 og 2012: http://www.strandvejskvarteret.dk/288/.
  Vi kan ikke forbyde gennemkørsel.
  Bestyrelsen har ikke hørt, at et barn er trafikdræbt i vores kvarter - er det sket for nyligt?
  Med venlig hilsen
  Benditte
  Gå til artikel
 • user
  Søren Aggestrup Weysesgade 26 23-10-2016 kl. 9:40 am
  Til bestyrelsen
  Har i diskuteret vejbump med kommunen, hvilket vi synes vil være en rigtig god ide, så vores små veje ikke er gennemkørselsveje, men legeområder. Der er efterhånden mange små børn i kvarteret - heldigvis - de skulle gerne nå at blive voksne!!
  Gå til artikel
 • user
  Lisbeth Thorup Niels W. Gades Gade 51 02-10-2016 kl. 10:30 am
  Årligt eftersyn af højtvandslukkere. Jeg vil fraråde at lade Anders Bjerring fra Broernes VVS foretage årligt eftersyn af højvandslukkere. Han laver kun det, vi selv skal lave ca. en gang om måneden. Han påstår, at højtvandslukkeren ikke kan skilles ad, og han laver ikke nogen funktionsafprøvning. ”Vi kan jo ikke alle sammen gå på kursus”, siger han, og selvom han har fået forelagt producentens anvisninger for korrekt eftersyn, fastholder han, at hans eget er ”helt efter forskrifterne” og kræver fuld betaling for det.
  Gå til artikel
 • user
  Karlsson Landskronagade 28 29-09-2016 kl. 8:41 am
  Kære affaldsgruppe
  Vi bor på landskronagade 28 og oplever gentagne gange at vores dagrenovation ikke tømmes om tirsdagen - sikkert grundet renoveringen af gaden og besværet med at komme herhen. Igen i tirsdags er hverken vores eller nr 26 tømt og vi har stinkende overfyldte spande foran hoveddørene. Kan I klage på forenigens vegne for - vores mails til Affaldsservice hjælper ikke tilstrækkeligt?
  Kh Kristine og Sebastian
  Gå til artikel
 • user
  Lisbeth Thorup Niels W. Gades Gade 51 07-09-2016 kl. 4:30 pm
  Højtvandslukkere, årlig service. Christian fra "Beta Varme Teknik og Brolægning" er kloakmester, VVS-installatør og autoriseret Kessel-tekniker. Det sidste er meget vigtigt for at få den korrekte højtvandslukker-service.
  Rabat, hvis han kan komme samme dag hos mindst 5 personer.
  Gå til artikel
 • user
  Ulla Bøegh de Neergaard Kuhlausgade 11 31-08-2016 kl. 3:32 pm
  Hej
  Om muligt vil jeg gerne have lov til at købe et eksemplar af bogen.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Webadmin Website 26-08-2016 kl. 5:04 pm
  Hej Søren?
  Du skal melde dig via energigruppen(at)strandvejskvarteret.dk, hvis du vil være sikker på ikke at blive glemt.
  Mvh Webadmin.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Rasmussen Niels W. Gades Gade 37 25-08-2016 kl. 3:06 pm
  Vil gerne have hjælp til at årstidsregulere anlægget. Eks. regulere ned over sommeren
  Gå til artikel
 • user
  Marie 33 14-08-2016 kl. 11:59 pm
  Hvis hun stadig mangler lidt rengørings arbejde, så kan jeg anbefale at søge om at blive oprettet her. Har været tilknyttet der et stykke tid efterhånden og der kommer løbende lidt opgaver ind. Er efterhånden oppe på omkring 10-12 pr. uge. Fint supplement.
  Gå til artikel
 • user
  Martin Andersen 13-08-2016 kl. 11:57 pm
  Gå til artikel
 • user
  Daniel Van Kranendonk Heisesgade 2 16-06-2016 kl. 2:03 pm
  Never never never ever use Broberg- Enterprise !!!! They did a Vandex job on my basement without using Vandex !!!!
  Gå til artikel
 • user
  annette Damm kildevældsgade 4 04-06-2016 kl. 10:08 pm
  Desværre levede SJ Malerservice ikke op til god malerstandard.
  Gå til artikel
 • user
  Benditte Skyhøj Olsen Bestyrelsen 02-06-2016 kl. 5:29 pm
  Kære Mads
  Det er kun, når man søger om tilladelser i henhold til lokalplanens regler, at vi slipper for byggesagsgebyr. F.eks. hvis man søger om at få en fransk altan i stuen/1. salen. Her skal kommunen godkende tegningerne/den planlagte ombygning iht. lokalplanens regler, og den sagsbehandling er gratis.
  Derimod er alle andre former for ombygninger noget, som kommunen kan kræve gebyrer for i henhold til Byggereglementets regler.
  Med venlig hilsen
  Benditte
  Gå til artikel
 • user
  Mads L. Nielsen Kildevældsgade 8, 1. 30-05-2016 kl. 10:10 pm
  Hej
  Gælder dette kun ansøgninger om specifikke ombygninger, eller er det generelt? Vi blev ligeledes opkrævet et større beløb for behandling af en sag om opsplitning af 1. sal i 2 dele
  Gå til artikel
 • user
  Vibeke Lessing 22-05-2016 kl. 12:30 pm
  Besøg SALONEN Østerbrogade 222. En nyåbnet kulturcafe. Den er indrettet i et tidligere antikvariat og det ses tydeligt i indretningen, hvor der er spændende kunstbøger at gå på opdagelse i. Naturligvis også hyggelige børnebøger til de små gæster.
  Alt er økologisk - skøn kaffe - rigt udvalg af kager (også glutenfri) og rigtig mad: specialdedignet retro-smørrebrød.... Og så er indehaveren bosiddende i kvarteret :-) Gå på opdagelse i den - kælderen byder på endnu flere bøger og digtoplæsning - intimkoncerter - debatter og meget mere.
  Ka\' jeg li\' Salonen? For dem server i tvivl
  JAAAAAA
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 29-04-2016 kl. 10:41 am
  Beboere har via Facebook i 2016 oplyst, at man kan købe papirposerne hos: Silvan, Rema1000, Østerbro Tømmerhandel, Røverkøb mm
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 29-04-2016 kl. 10:35 am
  Kommunen giver vejledning om "Plads til affald og genbrug" på http://www.kk.dk/artikel/plads-til-affald-og-genbrug. Bl.a. om "Nedgravet affaldsløsning" og "Fælles nøgleordning".
  Gå til artikel
 • user
  Renato Ronco Heisesgade 30 20-04-2016 kl. 9:57 am
  Jeg har måttet kræve erstatning af KTE for deres fejl og mangler, da de blev gjort opmærksom på men ikke rettede dem, eller tog ikke ansvar for dem. Hvad lokalplanen og facaderegulativet angår er taget blevet løftet med 4-6 cm., mod de 3 cm. de sagde til mig og falsene i brandmurene er blevet pudset. Kan desværre ikke anbefale firmaet.
  Gå til artikel
 • user
  Renato Ronco Heisesgade 30 08-04-2016 kl. 12:20 pm
  Jeg valgte Kbh. Tagentreprise for at skifte tag hos mig efter disse anbefalinger, men har fortrudt det. Selv om deres arbejde er Ok, har de lavet en del fejl og har ikke været fleksible med at genbruge de gamle (velholdte og restaurerede) vinduer. De er har været ligeglade med at de har genmonteret disse vinduer uden at de passer ind igen med de eksisterende lysninspaneler og med alt det ekstra indvedige arbejde det medfører. Når man klager henviser de bare til at det står i kontrakten, men tager ikke ansvar for at de kunne have undgået det, hvis de ikke havde lavet fejl selv.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Steen Rasmussen Niels W. Gades Gade 37 04-04-2016 kl. 9:12 am
  Jeg tror, at man fra affaldsgruppen undervurderer de støjgener, der kommer når de enkelte tømmer deres glas i containeren. Hvordan ser I det løst?

  Hvordan begrænser vi udefrakommendes brug af affaldscontainerne? Er der lås på anlægget?

  Hvordan bliver løsningen visuelt? Kunne I dele billeder af det nedgravede anlæg?

  Det ville klæde bestyrelsen at involvere beboerne, der bor ud imod torvet, således at man reelt tager hensyn til dem, som beslutningen kommer til at påvirke mest og lader dem have en større stemme, så vi ender med en løsning, som alle kan være glade for.
  Gå til artikel
 • user
  Susi Hjorth Bærentzen Kildevældsgade 1 24-02-2016 kl. 12:03 pm
  Kære alle

  I forhold til, hvad der blev/ikke blev besluttet i går vedrørende affaldscontainere på torvet, så har jeg svært ved at se, at dette falder ind under ”almindelige beslutninger” i vedtægternes § 5, stk. 4, som siger, at:

  ”Almindelige beslutninger, herunder beslutninger om regulativer, træffes ved simpel stemmeflerhed. Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er det fornødne antal medlemmer ikke tilstede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. ”

  Vores vedtægter lider generelt af, at det ikke er kvalificeret, hvor mange stemmer, der kræver for større beslutninger, som ikke er deciderede vedtægtsændringer. Som jurist og fra mit tidligere arbejde i en ejerforening vil jeg dog klart sige, at en beslutning som positivt vil forringe ejendomsværdien for et betydeligt antal huse i foreningen, som vil forringe herlighedsværdien af vores fællesområde, og som koster over 500. 000 kr., ikke er en ”almindelig beslutning”.

  Jeg vil derfor hurtigst muligt stille forslag til bestyrelsen om, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, jf. vedtægternes § 7, som siger at:

  ”Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 40 af medlemmerne skriftligt udtrykker ønske herom. Begæringen indleveres til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Mindst halvdelen af de medlemmer, som forlanger en ekstraordinær generalforsamling afholdt, skal personligt være til stede, for at denne har gyldighed.”

  Henset til debatten herinde og til, at der er meget modstridende interesser, mener jeg ikke, at andet kan forsvares.

  Hvis I vil støtte mig i min anmodning, så skriv til mig herinde eller på sms 22 78 50 57, så sørger jeg for at få samlet underskrifter og adresser ind.

  Det skal i øvrigt siges, at det her på ingen måde er en kritik af arbejdet med at finde en løsning, men jeg kan ikke se, at vi kan forsvare andet end at få behandlet det her langt grundigere.


  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG32 23-02-2016 kl. 3:25 pm
  Her er også et alternativ som vi ikke har undersøgt:

  https://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Om-AffaldVarme-Aarhus/Dialog-og-samarbejde/Genbrugsvognen/Laes-mere.aspx?sc_lang=da
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 20-02-2016 kl. 4:17 pm
  Der er måske usikkerhed om kommunens politik for sortering af affald, og det kunne eventuelt have betydning for vores beslutning om affaldscontainere på torvet. Se artiklen http://www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1448/71/
  Gå til artikel
 • user
  Anne-Mette Fiil Hornemansgade 8 19-02-2016 kl. 6:28 pm
  Jeg er hunde ejer i vores kvarter og skammer og undrer mig over hvor mange hundeefterladenskaber der ligger på vores fine små gader. Jeg samler selvfølgelig op efter min hund men ofter også efter andre hunde hvis jeg har en ekstra pose. Hvorfor i alverden vil man ikke have posen i skralde spanden, vil man hellere have lort på gaden!!!!og så skal man KØBE sig til en sticker hvor man tillader at der bliver smidt pose i ens skraldespand!! Det er vel den omvendte verden. Skulle det ikke være hvis man IKKE vil have noget i spanden. Det vil være umuligt om aftenen af se efter mærkater, (jeg lufter kun hund i kvarteret om aftenen) Hvad med at vi brugte resource på at sætte poser op istedet! og offenlige skralde spande. jeg er også en af dem der fejer hele gaden og smider skraldet i min egen skralde spand for det er da bedre end at se på skrald på gaden.Det bliver aldrig bedre med mindre vi finder gode løsninger. Dette sender et signal om at man skal være "bange" for at samle op og smide i den nærmeste skraldespand. Der vil altid være mærkelige mennesker som syntes at det er i orden at lade hundelort ligge på gaden, så længe det ikke er uden for deres egen dør. Mærkeligt nok kan jeg ikke lugte noget fra vores skraldespand. Mvh Anne-Mette
  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG32 17-02-2016 kl. 3:17 pm
  Kære alle,

  Flere nævner at Torvet er lidt kedeligt og ikke brugt ofte (og det i sig selv er så et argument for at lave Torvet om til en genbrugsstation!).

  Jeg er helt uenig med den holdning - hvis det er OK :-)

  Jeg synes Torvet er helt fantastisk og en stor del af kvarteret :-)

  Os der har boet der i flere år har måske efterhånden vænnet os til det, men for mig er det stadig netop Torvet som adskiller os fra de mange andre byggeforeningshus-kvarterer.

  Se f.eks. på Kartofferækkerne - mange lige veje uden nogen form for sammenhæng. Hver vej har deres egen forening og fastelavnsfest!

  Se på vores kvarter - vi er een forening, vi har et væld af fantastiske aktiviteter for HELE kvarteret, børn leger på kryds og tværs...

  Er det alt sammen Torvets ære? Nej :-) Men det at vi på en eller anden måde er samlet omkring et torv og Kildevældsgade (og også den lukket Berggrensgade) tror jeg har en meget stor betydning for det meget høje aktivitetsniveau i kvarteret (og det at vi føler os som et kvarter).

  Er der så ting som kan forbedres for at det ikke bliver "en kedelig kulisse"... Ja... mange...

  Jeg ville personligt gerne have mindre trafik på Kildevældsgade, så det som jeg for nogle år siden lærte hedder "sammenhængskraften" (!) mellem husene på hver side af gaden kunne blive bedre (og børn og ældre mere sikkert kunne krydse).

  Jeg ville gerne - som man ser mange andre steder i København - havde lukket Kildevældsgade ved Østerbrogade med nogle store træer, så man ikke kunne bruge Kildevældgade som gennemkørsel (stadig biler, men en ensrettet vej og ikke som gennemkørsel).

  Og jeg ville især gerne at vi tog os bedre af Torvet :-)

  Vi skal have sået nyt græs (som hundene så helst ikke skulle ødelægge), vi skal have malet hegnet, og der skal plantes roser hele vejen rundt om hegnet indvendigt.

  Samtidig ville jeg forslå, at vi satte nogle små 20 cm høje "hegn" omkring alle de store træer på pladsen og plantede blomster/buske i disse (har jeg set andre steder i området).

  Og endelig skulle vi sætte mange flere bænke op på pladsen - i dag har vi 2 men hvorfor ikke en bænk mellem hvert træ (istedet for som nu foreslået en affaldscontainer!!), og måske på skrå i de 4 hjørner.

  Drømmer vi videre (og kan vi få antallet af biler ned og gjort vejen ensrettet), hvorfor så ikke nogle få cafeborde på græsset i midten, hvorfor ikke få lukket den ene side af for biler (når vejen nu er ensrettet) og måske plante græs og træer i denne side istedet for brosten...

  Mange af disse ting kunne vi gøre allerede nu - det er bare at spørge generalforsamlingen/bestyrelsen om ikke kvarterets gartner kunne give det en stor omgang (når nu kommunen ikke mener de vil bruge tid og penge på det).

  Jeg ville personligt hellere bruge 500.000 kr (som er det affaldscontainerne kommer til at koste os) på at istandsætte Torvet med græs, blomster og bænke end på at opsætte 6 affaldscontainere!

  For nogle år siden blev vi faktisk enige om på en generalforsamling at nedsætte en arbejdsgruppe der skulle arbejde med disse ideer, så vores Torv kunne blive mere levende og aktivt - nu taler vi istedet om 6 affaldscontainere... vi er da helt gale på den!

  Som sagt tror jeg vi nogen gange glemmer hvor unikt dette Torv er for vores kvarter - mange som flytter til kvarteret nævner Torvet som helt fantastisk og ikke noget man ser ofte i København, alle gæster synes det er meget hyggeligt.

  Kan vi forbedre det: Ja :-) Men skulle vi så ikke gøre det istedet for at lave det om til en genbrugsplads (som vi allerede har lige rundt om hjørnet)?

  Hilsen
  Claus
  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG 32 17-02-2016 kl. 3:15 pm
  Generalforsamling – Containere på Torvet i vores kvarter

  Kære alle i kvarteret,

  Jeg kan se i materialet til generalforsamlingen, at bestyrelsen har stillet forslag om at der skal opsættes 6 containere/container-nedfaldsskakte på vores lille torv – først til glas, metal, plast, papir, og derefter bioaffald og pap.

  Jeg må erkende, at jeg er meget ked af – og overrasket over – at bestyrelsen har valgt at stille dette forslag – et forslag som uden tvivl vil ødelægge vores hyggelige og fine torv, og som vil medbringe en stribe problemer og ulemper for os alle i kvarteret!

  For nogle år siden diskuterede vi faktisk det samme forslag i bestyrelsen, men efter mange måneders analyser og også diskussioner med kommunen, blev det besluttet at forslaget var rigtigt dårligt for kvarteret, da det ville ødelægge vores torv og give nogle meget store gener for kvarteret som helhed.

  Det virker på mig, som om man har valgt at se helt bort fra alle disse problemer og gener som allerede har været diskuteret og erkendt tidligere (eller glemt dem) – man nævner faktisk kun to ulemper ved forslaget, nemlig at ”man skal gå ned til torvet med sit affald”, samt at ”dem der bor på torvet nu vil få 4 gange om ugen, hvor der vil være op til 7 min. støj, når containerne bliver tømt”.

  Jeg tror roligt vi kan konkludere, at det vist er de mindste ulemper ved det forslag!

  Lad mig derfor prøve at nævne de ulemper og gener, som gjorde at både bestyrelsen og kommunen for nogle år siden forkastede den ide, som nu er fremsat igen:

  1. Opsætning af 6 containere (eller container-nedfadsskakte) på en så lille og hyggelig plads som vores, vil være meget skæmmende. Pladsen ændrer ganske enkelt karakter fra at være et torv til i stedet at være en containerplads.

  Vores kvarter er underlagt en bevarende lokalplan og i forlængelse heraf har såvel kommunen som ejerforeningen lagt mange ressourcer og bekostet reetablering af et smukt torv for nogle år siden. I dag har vi f.eks. en flot brostensbelægning mellem de flotte gamle træer, og et platformsbyggeri med 6 høje nedfaldsskakter – som det ses på billederne – vil helt ødelægge og skæmme pladsen.

  2. Uanset hvilket design der laves og hvor flot det end kommer til at se ud(!), så er det det grotesk, at containerne skal placeres på hver sin side af torvets bænke. Hyggeligt bliver det i hvert fald ikke at sidde dér en sommerdag, mens folk parkerer bilen og larmende smider flasker i de ildelugtende affaldsskakte.

  3. Prøv at gå forbi en glascontainer en dag – især på en sommerdag. Der lugter mildest talt frygteligt! Jeg tror godt, vi alle kan forestille os hvordan sådan en lugt blæser mildt ind over haverne og de åbne vinduer på huse der ligger omkring torvet og lidt ned ad sidegaderne.

  4. Seks containere på torvet vil tiltrække en masse biltrafik. Fremover vil både beboere i vores kvarter – men også en masse mennesker der ikke bor i kvarteret - køre ned ad Kildevældsgade (og vores sidegader) til torvet for at smide glas/papir/pap/plast ud.

  Hvis man alligevel skal ud og køre, kan man jo lige køre rundt om torvet i bilen og smide alt sit affald ud – det betyder flere biler på Kildevældsgade og på torvet, men også biler der standser og starter hele tiden i takt med de skal stoppe og af med affaldet, og så videre til næste container!

  5. Med den stigende biltrafik ad Kildevældsgade og rundt om torvet, bliver det mere farligt for børn (og ældre). Antallet af børn i kvarteret er eksploderet de sidste mange år (hvilket kun er dejligt), men det betyder også, at alle disse børn løber/cykler rundt i kvarteret, når de leger eller skal til/fra skole og fritidsaktiviteter.

  Da Kildevældsgade og torvet allerede i dag har for mange biler (og busser), blev det for nogle år siden besluttet at lave en arbejdsgruppe, der kunne se på hvordan vi kunne få ændret Kildevældsgade og torvet, sådan at det blev mere sikkert og brugervenligt (den er dog sat på pause pga. planerne med skybrudssikring af Kildevældsgade).

  Nu tænker vi så at gå i den anden retning, og få endnu mere trafik og endnu flere biler ned af Kildevældsgade og rundt om torvet, når der skal afleveres affald. Det giver ikke nogen mening!

  6. Forbipasserende som går til/fra Svanemøllen Station (ad Kildevældsgade og Torvet) vil smide en masse andet affald end papir og glas i disse containere (og især rundt om dem). Især fulde unge som går der om aftenen/natten. Vores bekymring er ikke ubegrundet; Vi fik nemlig informationer fra Lyngbyvejskvarteret om, at dette var et ”voldsomt problem”, da de nogle år forinden havde sat disse containere op.

  For dem har det medført såvel trafik som et stort svineri og for at holde områderne omkring containerne nogenlunde rene, har byggeforeningen dér måttet ansætte nogle folk, som fjerner al det papir, som er smidt ved siden af containerne - særligt pizzabakker. Da vi har to pizzariaer i Kildevældsgade og flere i de nærliggende gader kan vi godt regne med, at pladsen vil blive præget af dette papiraffald / pizzabakker / flasker, som vil flyde rundt om alle containerne / nedfaldsskakterne.

  Jeg kan læse i forslaget, at man anerkender dette problem ved at skrive ”hvem fejer og holder et øje med, at der ikke stilles affald ved siden af nedkastet? Er der en pensionist i kvarteret eller nogle store skolebørn, der vil have sig et "viceværtjob"?”

  Enten ønsker man ikke at forholde sig til problemet eller også undervurderer man det – det kræver ikke en pensionist eller store skolebørn at holde rent hver dag ved 6 container-nedfaldsskakte – det vil kræve et professionelt rengøringsfirma, som kommer forbi hver dag og rydder op og gør rent… og hvem skal betale for det?

  Det kan nævnes, at hvis man er i tvivl, så besøg nogle af glascontainerne der står ved Svanemøllen Station eller andre steder. Der lugter frygteligt og der ligger meget tit glasskår omkring containerne… ikke godt for hunde og børn som løber rundt og leger (til gengæld kan det tiltrække rotter!)!

  Ovenstående er nogle af de ulemper og gener som vores analyser og diskussioner viste for nogle år siden - jeg mener stadig de gælder i dag!

  Jeg må erkende, at jeg udmærket godt forstår ønsket om at slippe for at få de mange containere i vores forhaver, men jeg mener ikke det stillede forslag er det rigtige for kvarteret. Det lyder som et let og simpelt forslag, og når man ovenikøbet kan få lavet nogle billeder, hvor containerne stort set ikke kan ses, ja, så er det let at tro det er den rigtige løsning.

  Det troede vi i bestyrelsen faktisk også, da vi for nogle år siden så på denne løsning. Men hvis man ser på listen af problemer og ulemper ovenfor, som denne løsning vil medføre, så tror jeg de fleste kan blive enige om at disse simpelthen er for store for vores hyggelige torv og kvarter (og så har jeg slet ikke berørt at det kommer til at koste os mere end 1/2 million kroner plus fremtidige driftomkostninger!).

  Jeg håber derfor meget at alle på generalforsamlingen vil takke arbejdsgruppen/bestyrelsen for deres store arbejde med at se på dette problem, men også vil takke pænt nej tak til dette forslag – vi bør ikke løse et problem ved at skabe en stribe nye…

  Mange hilsner
  Claus
  NWGG 32
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 2:29 pm
  Koordinere med projektet for skybrudssikring:
  Nu hvor kommunen (eller HOFOR) er ved at grave under Gasværksgrunden for at lede regnvand væk fra vores bagland (afsluttes i år, dvs i 2016, jvf artiklen i dag i Østerbro Avis), så må det være afklaret så nogenlunde, hvad der skal ske i Kildevældsgade på den front. Jeg håber, at nogen kan informere om det, fx som et indlæg på Generalforsamling eller på hjemmesiden eller Facebook.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 2:28 pm
  Trafikregulering og fodgængerfelt:
  Man kunne ifm hele denne planlægning overveje at følge arkitekt Jan Gehls forslag om at føre hele trafikken (i begge retninger) syd om det store træ og så gøre den nordlige del til et område for mennesker. Samtidig kunne man måske lægge en lettere hævet fodgængerovergang over Kildevældsgade på hver siden af pladsen. Se interview med Jan Gehl i Kilden nr. 1, marts 2012.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 2:27 pm
  Affaldscontainere i skyggen og bænke i solen:
  Så vidt jeg har hørt, så ligger fjernvarmerørene i nordsiden af Kildevældsgade, dvs i solsiden. Det tyder på, at vi kunne lægge alle containerne i sydsiden, dvs skyggesiden, og så få sat bænke op på nordsiden i solen. Dermed kunne pladsen få en fornuftig funktion.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 2:27 pm
  Vi kan nøjes med ½ spand hver:
  Hvis vi får en effektiv affaldssortering (fx med containere på torvet), så viser erfaringerne hos flere beboere, at man ikke engang behøver have hver sin spand til restaffald. Det viser sig nemlig, at når især bio, papir og hårde plast er sorteret fra, så kan man nøjes med 1/3 eller 1/2 spand til restaffaldet, dvs 1 spand for hvert 2 eller 3 huse. Kommunen er med på den løsning, oven i købet så vi kun betaler for en 1/2 eller 1/3 spand.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 17-02-2016 kl. 12:57 pm
  Alternative løsninger for affaldssortering er skitseret og debateret i denne artkel her på hjemmesiden: http://www.strandvejskvarteret.dk/no_cache/nyhed/article/1414/71/
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 16-02-2016 kl. 8:36 am
  Der er nu en livlig diskussion for og imod af bestyrelsens forslag om fælles affaldskontainere på torvet. Forslaget skal behandles på den kommende generalforsamling. Se Facebook-diskussionen på https://www.facebook.com/groups/20474956824/permalink/10153291722256825/
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 16-02-2016 kl. 8:34 am
  Der er nu en livlig diskussion for og imod af bestyrelsens forslag om fælles affaldskontainere på torvet. Forslaget skal behandles på den kommende generalforsamling. Se Facebook-diskussionen på https://www.facebook.com/groups/20474956824/permalink/10153291722256825/
  Gå til artikel
 • user
  Pernille Haurballe HC Lumbyesgade 60 08-02-2016 kl. 11:06 am
  Hej Søren
  Rigtig godt initiativ. Jeg er en af dem der ikke vil have hundeposer i min skraldespand. Vi er det sidste hus på vejen og vores skraldespand står sådan, at man nemt kan tilgå den. Det resulterer i, at vores skraldespand indeholder store mængder af hundeposer. Dem der påstår, at poserne ikke lugter, fordi den er i en tynd plastikpose, tager fejl. Så ved du hvorfor vi er flere der er imod. Med venlig hilsen Pernille
  Gå til artikel
 • user
  Vibeke Hemmel Kuhlausgade 2 06-02-2016 kl. 6:54 pm
  Lørdag 06-02-16
  Nye energivinduer, Elbrandt Entreprise aps, 72118027, www.e-entreprise.dk, info@e-entreprise.dk
  Målte, lavede og isatte nye energiglas forsatsruder i Kuhlau 2, hurtigt, nøjagtigt, til aftalt tid og billigt.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 01-02-2016 kl. 5:11 pm
  Reparation af elektronik mm. Marks Elektronik Service, Rødstensvej 3, 2900 Hellerup, www.radio-tv-service.dk, tlf 4025 8494.
  Mark loddede et løst antennestik på mit TV og en løs forbindelse på et samtaleanlæg den 1. febr 2016. Hurtig, sympatisk, effektiv, all-round vidende.
  Dermed sparede jeg tusinder af kroner til et nyt TV mm. Og vores alles atmosfære sparedes for drivhusgasser fra produktion af et nyt TV.
  Gå til artikel
 • user
  Flemming Toft Affaldsgruppen 29-11-2015 kl. 3:17 pm
  Herligt! Lader til at deleordningen på sin egen \'autonome\' måde er ved at finde sin måske meningsfulde plads - i øvrigt en officiel idé, vi i affaldsgruppen, er i dialog med kommunen om.
  [Klippet af Søren Borch fra Flemmings indlæg 20/11-2015 på Facebook]
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 29-11-2015 kl. 3:13 pm
  Humleby har en tilsvarende debat og forhandling med Københavns Kommune.
  Noget om aviscontainere og rød plastboks til farligt affald.
  Se http://humleby.dk/2015/11/nyt-om-affaldsordning-i-humleby/?utm_source=Nyheder+fra+humleby.dk&utm_campaign=302ec30202-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_b57195b6c7-302ec30202-100748449
  Gå til artikel
 • user
  Anne-Marie Bisgaard Landskronagade 48A 27-11-2015 kl. 5:48 pm
  Jeg kan stadig ikke se sammenhængen mellem, at vores huse er fredet i klasse B bl.a. fordi de er smukke med de små forhaver, og så at kommunen kan overrule fredningsnævnet og kræve placering af ualmindelige grimme affaldscontainere foran husene.
  Det hænger simpelt hen ikke sammen..
  Gå til artikel
 • user
  Bestyrelsen, Benditte Ols Strandvejskvarteret 27-11-2015 kl. 11:01 am
  KTE og lokalplan: Der er flere ting: Gavlkamme på hjørne- og frontspeciehuse skal udføres med zinkinddækninger med fald mod taget på de vandrette partier. Dvs., at der ikke må være det meget brede ombuk med zink og som dækker den lodrette del af gavlene. Taget må ikke løftes over 2,5 cm., nye brandkamme må ikke pudses. Men med KTE henvendelse til bestyrelsen via Merethe håber vi på en dialog med KTE. I øjeblikket må bestyrelsen derfor anbefale, at de, som indgår aftaler med KTE, at de forpligter sig til at overholde lokalplanen og facaderegulativet.
  [Klippet fra foreningens Facebook-gruppe af Søren Borch, 27-11-2015]
  Gå til artikel
 • user
  Bestyrelsen for Husejerfo Strandvejskvarteret 25-11-2015 kl. 4:29 pm
  Bestyrelsen kan i øjeblikket ikke anbefale Københavns Tag Entreprise (KTE), fordi firmaet udfører arbejde, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen og facaderegulativet. Vi har været i dialog med firmaet om, at de skal overholde reglerne. Hvis I derfor indgår aftale med KTE, så sørg for at få tilføjet, at firmaet forpligter sig til at overholde lokalplanen og facaderegulativet.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Webadministrator 17-10-2015 kl. 2:15 pm
  Tyverisikring: Hej Frederik. Tak for supplerende gode råd.
  Gå til artikel
 • user
  Dila Berg http://www.kalender-2016.dk 14-10-2015 kl. 5:57 pm
  Denne side er smart. Jeg skriver alt ud og tjekker alle de vigtige frister for 2016, så jeg kan huske mine vigtige begivenhed med hensyn til skolestudier. En rigtig god hjemmeside, tak!
  Gå til artikel
 • user
  frederik Falkoner Alle 12-10-2015 kl. 3:55 pm
  Det er en god liste med nogle gode råd. Man kan også se nogle råd på på Københavns Låsesmeds hjemmeside, der måske kan hjælpe til en bedre sikring. Man kan se den her
  http://koebenhavns-laasesmed.dk/privatsikring/gode-raad/
  Gå til artikel
 • user
  Allan Rasmussen H.C. Lumbyes Gade 9 18-09-2015 kl. 11:09 am
  SJ malerservice stod for maling af vinduer og døre, samt flere rum, alt sammen fuldt tilfredsstillende og inden for en kort periode
  Gå til artikel
 • user
  Susanne Ulrik Ved Kanalen 1/3 14-09-2015 kl. 12:54 pm
  Hej, jeg vil meget gerne bestille et eksmeplar af bogen.
  Venlig hilsen
  Susanne Ulrik
  Ved kanalen 1
  Gå til artikel
 • user
  Birgit Weber Kildevældsgade 11 01-09-2015 kl. 8:34 am
  Broernes VVS Kan jeg varmt anbefale.
  De har restaureret mit badeværelse på
  en måde, så det næppe kan blive bedre og
  smukkere - til en rimelig pris.
  Anders er meget behagelig at samarbejde
  med og murer og de øvrige håndværkere
  er meget dygtige til deres håndværk.
  Gå til artikel
 • user
  annette damm kildevældsgade 4 28-08-2015 kl. 8:26 pm
  Hej - hvis det ikke er for sent vil jeg også gerne købe et eksemplar af bogen.
  Hilsner Annette, kildev. 4
  Gå til artikel
 • user
  jan væver kildevældsgade 13 28-08-2015 kl. 6:10 pm
  Så er det rettet ind med ny kontaktinfo.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 25-08-2015 kl. 5:54 pm
  Energigruppen laver et bord på hjørnet af Heisesgade og Berggreensgade, hvor en energirådgiver fra EnergiTjenesten gratis besvarer spørgsmål og kommer med gode råd om dit hus.
  Se om EnergiTjenesten på www.strandvejskvarteret.dk/102/article/1389/75/ under "Dit hus"/"Håndværkere og rådgivere".
  Gå til artikel
 • user
  Lotte Wetterling Østerbrogade 161 24-08-2015 kl. 3:30 pm
  Jakob Haals er ikke hos All Remove mere. De henviser i stedet til:
  Marianne Jensen eller Ronni Brun.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 18-08-2015 kl. 2:47 pm
  Bedst at tilmelde sig til energimøde via energigruppen(at)strandvejskvarteret.dk som angivet ovenfor :-)
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 18-08-2015 kl. 2:26 pm
  Raadvad, Anders Bæhr Nielsen: Jeg brugte ham 18/8-2015. Dejligt kvalificerede råd i to timer om tagsten, brandkamme, skorsten, kælder mm. Standardpris er 850 kr/t ex moms og minimum 2 timer, dvs 2.125 kr. Jeg følte mig helt tryg ved hans faglighed irt vores huse.
  Gå til artikel
 • user
  Elsebeth kjærulff Heisesgade 36 14-08-2015 kl. 8:09 pm
  Hej kan jeg melde mig til her til fjernvarmemødet den 15.9. Venlig hilsen E Kjærulff. Heisesgade36
  Gå til artikel
 • user
  Anette Overby Poulsen H.C.Lumbyes Gade 4 14-08-2015 kl. 3:57 pm
  Vi vil også gerne købe et eksemplar af bogen. Mvh Anette, H.C.Lumbyes gade 4
  Gå til artikel
 • user
  Clement Harlang Kuhlausgade 18 14-08-2015 kl. 2:14 pm
  Hej,
  Vi er nogle stykker der IKKE er på Facebook, og derfor ikke har set tilmeldingen til indkøb af bogen.
  Vi vil meget gerne købe et eksemplar.
  Med venlig hilsen/Clement
  Kuhlausgade 18
  Gå til artikel
 • user
  Nina Ter-Borch Heisesgade 9 12-08-2015 kl. 9:02 pm
  Hej. Vi vil meget gerne købe et eksemplar af bogen. Mvh Nina, Heisesgade 9
  Gå til artikel
 • user
  Anette Friis Jakobsen H C Lumbyes Gade 11 04-05-2015 kl. 10:47 am
  Dennis Multiservice: vinduespudsning. God service, god pris (550 kr) for hele huset. Kan kontaktes på 53502866
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 22-04-2015 kl. 11:12 am
  Ja, slam kan smides ud som dagrenovation. Men det skal være drænet. Se vejledningen på websitet om brøndrensning.
  Gå til artikel
 • user
  Sara Viskum Kuhlausgade 52 21-04-2015 kl. 2:50 pm
  Hej. Ville bare høre, om det fortsat er sådan, at slam kan smides ud med dagrenovationen?
  med venlig hilsen
  Sara
  Kuhlausgade 52
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 19-04-2015 kl. 10:28 am
  Boye og Dorthe: De har pudset alle mine vinduer til min fulde glæde og tilfredsstillelse. De sørgede selv for at tage potteplanter ned af karmen, og vi fik en hyggelig snak.
  Jeg tror, at deres priser pr 2015 for et alm. mellemhus er 400 kr for alm. ruder (enkelt eller termo), 600 kr for forsatsruder, 700 kr for koblede ruder, 100 kr ekstra for loftsetagen. Mere for større huse. Priserne er inkl. moms.
  Gå til artikel
 • user
  Anton Greiffenberg Strandvejskvarteret 05-03-2015 kl. 9:43 am
  Så fik jeg bestilt to gratis Nabohjælp-skilte, som vi kan sætte op i kvarteret. Det er fint, at I skriver hvor I bor, men det er sådan set kun relevant for naboerne lige omkring jer. Så med den snart hustandsomdelte pjece i hånden (der er 1-2 ugers leveringstid), er det nok nemmere at banke på eller tage snakken over hækken.
  [Klippet fra Facebook 4/3-2015 af Webadministrator]
  Gå til artikel
 • user
  Anton Greiffenberg Strandvejskvarteret 01-03-2015 kl. 6:43 pm
  Nabohjælp: Hej alle, jeg har nu bestilt infomateriale til kvarteret hos Det Kriminalpræventive Råd, som sammen med Tryg står får Nabohjælp.dk, og som jeg huststandsomdeler asap. Jeg ved, at nogen allerede bruger det, men det vil selvfølgelig hjælpe, hvis så mange som muligt sætter mærket op og begynder at bruge appen. Til info forebygger Nabohjælp hver 4. indbrud, og appen hjælper til at holde naboer orienteret om, hvornår man er bortrejst samt varsle om indbrud. Tilmelding online: www.nabohjælp.dk
  Gå til artikel
 • user
  Webadministrator Strandvejskvarteret 01-03-2015 kl. 11:02 am
  Forslag:
  Vi går sammen, 4 og 4 huse, om at dele beholdere til de genanvendelige affaldsordninger (papir, hård plast/metal, bio og pap).
  Alle beholder deres obligatoriske dagrenovationsbeholder – og de 4 beholdere til genanvendelige affaldsordninger fordeles på 4 forskellige huse.
  Det kan ikke lade sig gøre at deles om dagrenovationsbeholdere, men Københavns kommune ser positivt på denne løsning – og vil se på mulighederne for at få den etableret.
  Dette princip kan evt. udelukkende gøres på de 2 frivillige ordninger.
  Centralisering er også en mulighed.
  [Klippet fra Årsberetningen]
  Gå til artikel
 • user
  jørgen F kildevældsgade 9 28-02-2015 kl. 4:14 pm
  Der er mange deltagere, men der er stadig plads til nogle flere.
  Skrevet d.28. Februar.
  Mange hilsener Jørgen frederiksen
  Jorgenff@pc.dk
  Gå til artikel
 • user
  Stine Carsten Kendal Strandvejskvarteret 25-02-2015 kl. 10:14 am
  MS Total: Vi fik nyt tag hos dem for nogle år siden og det tog alt for lang tid og var bøvlet at kommunikere med dem.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 25-02-2015]
  Gå til artikel
 • user
  Casper Mathiesen Strandvejskvarteret 24-02-2015 kl. 11:24 am
  Kbh Tagentreprise er igang med vores og de er klart værd at tale med inden du beslutter dig. Vi er meget glade for deres resultat og håndtering indtil videre.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 24-02-2015]
  Gå til artikel
 • user
  Rita Sørensen Strandvejskvarteret 24-02-2015 kl. 11:23 am
  Tag Søglimt istedet
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 24-02-2015]
  Gå til artikel
 • user
  Sidsel Kjær Scheibel Strandvejskvarteret 24-02-2015 kl. 11:22 am
  MS Total VVS: Kan ikke anbefales - vendte aldrig tilbage efter lidt indledende kommunikation.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 24-02-2015]
  Gå til artikel
 • user
  Cecilie Walberg Andersen Strandvejskvarteret 23-02-2015 kl. 8:40 pm
  MS Total VVS: Har brugt dem til badeværelse og det endte med vandskade og fejlinstalleringer. Det værste var at de ikke var til at få fat i da skaden var sket. Først da de blev meldt til ankenævnet, slap vi i det mindste for nogle økonomiske forpligtigelser. Men et andet firma skulle komme og "rydde op" efter dem. Kan bestemt IKKE anbefales!!!
  [Kopieret fra Facebook af webadministrator]
  Gå til artikel
 • user
  Svend Friis Kildevældsgade 33 08-02-2015 kl. 1:01 pm
  Peter Enggaard
  Nordre Fasanvej 186B, KLD
  2000 Frederiksberg
  Tlf. 27101080
  www.snedkerfirmaeteg.dk

  Jeg har fået skiftet en dør (udgang til gård fra stueetage) og et køkkenvindue. Perfekt finish! Meget omhyggelig, også med efterreparationer på vægge og tilpasning til køkkenbor, og rydder fint op efter sig. Kan varmt anbefale Peter Enggaard.
  Gå til artikel
 • user
  Nanna Balsby Heisesgade 54 02-02-2015 kl. 10:07 pm
  Murer og VVS Kjeld
  T: 39653965
  Gå til artikel
 • user
  Hanne Johannessen Strandvejskvarteret 02-02-2015 kl. 4:50 pm
  Murermester Per Rosenkilde, Farum, mobil: 2078 1772.
  Gå til artikel
 • user
  Helene Simonsen Strandvejskvarteret 02-02-2015 kl. 4:49 pm
  Torben Pettersson, 22930601
  Gå til artikel
 • user
  Nanna Balsby Heisesgade 02-02-2015 kl. 4:47 pm
  Kjeld Hansen (murer og VVS), 39653965
  Gå til artikel
 • user
  Thomas Sandberg H.C. Lumbyes Gade 36 02-02-2015 kl. 4:38 pm
  MURER: Jeg kan varmt anbefale murer Torben Pettersson. Han er meget dygtig og pålidelig. Han har lavet murerarbejde og flisearbejde for mig. Meget tilfredsstillende.
  Hans nummer er: 22930601
  Gå til artikel
 • user
  Miles Heisesgade 52 28-01-2015 kl. 4:46 pm
  I foråret 2013 fik jeg lavet tag og 1 brandkam af Kbh Tagentreprise. De er professionelle, sympatiske, gode til at vejlede, stille de gode spørgsmål og overholde tiderne. Den ene brandkam var lavet af nogle andre og de påpegede problemer, som det oprindelige firma så kom tilbage og udbedrede. De så vi havde kat og spurgte bl.a. også om den mht ind og ud af døre. Lyder måske irrelevant, men synes bare det viser, at de også tænker sig om her (-:
  Gå til artikel
 • user
  Christian Just Werenberg Kuhlausgade 28-01-2015 kl. 10:38 am
  Rørbech VVS: Hej Torsten. Vi har også haft vandskade pga Rørbech. Du er velkommen til at ringe onsdag - det kunne jo være samme dumme fejl. Vi fik det dækket af forsikringen.
  Gå til artikel
 • user
  Torsten Schmidt-Jensen Kuhlausgade 9 28-01-2015 kl. 10:37 am
  Rørbech VVS: Sammen med vores nabo fik vi sidste år sat nyt tag på af rørbech VVS. Nu er der hos os samt vores nabo begyndt at komme fugtskader ligesom det også drypper ind ved kraftig regn. Jeg har forgæves forsøgt at komme i kontakt med rørbech. Er der en der kender en god byggesagkyndig? Jeg har tænkt mig at oprette en sag hos ankenævnet - andre gode procesforslag ud over at få det fikset hurtigst muligt?
  Gå til artikel
 • user
  Kirsten Vintersborg H.C.Lumbyesgade 45 19-01-2015 kl. 10:07 pm
  Københavns Tagentreprise lavede vores tag (HCL 45) i foråret 2014. Vi var meget tilfredse og kan varmt anbefale dem. De har lavet et virkelig godt arbejde og har overholdt alle aftaler. Det er meget behagelige mennesker.
  Gå til artikel
 • user
  Christian Werenberg Kuhlausgade 38 10-01-2015 kl. 5:22 pm
  Er helt enig med Thomas Gram - Rørbech holder ikke hvad han lover. Heldigvis holdt vi penge tilbage, så vi kunne få lavet det han ikke ville gøre færdigt. Efter ca. 1 år havde vi vandskade fordi han havde brugt en forkert kobling mellem et gammelt og et nyt udluftningsrør fra faldstammen. Det rigtige kostede 500 kr. men han havde brugt et koblingsstykke til 70 kr. Øv
  Gå til artikel
 • user
  Henrik Hoffmeyer Weysesgade 5 07-01-2015 kl. 1:34 pm
  MS TOTAL VVS har den 29.12.2014 repareret rørinstallation hos os. Kom som aftalt og udførte opgaven tilfredsstillende. Modtog efter få dage faktura uden oplysning om antal arbejdstimer og uden nogen specifikation af anvendte materialer. Modtog dette efter to henvendelser og fik oplyst timeløn ekskl. Moms på 600 kr. Den fakturerede pris for de enkelte materialer syntes høj sammenlignet med priser fundet på nettet. Måtte selv bortskaffe gamle rør, da ellers ekstra gebyr.
  Gå til artikel
 • user
  Renato Ronco Strandvejskvarteret 02-01-2015 kl. 4:12 pm
  Jeg fraråder Halloweens afholdelse i Strandvejskvarteret fremover, da det ikke er et uskyldigt arrangement på linje med fastelavn, men en fest som er forbudt i den Katolske Kirke, og af gode grunde. De mørkets kræfter, som børnene leger med, dyrkes for alvor af voksne satanister, som fejrer deres nytår natten til d.1. november med afskyelige ofringer. Dem der fejrer Halloween for sjovt bliver bedraget af de mørke kræfter uden deres viden, som fryder sig over deres uvidende tilhængere i verden.
  Gå til artikel
 • user
  Nanna Balsby Strandvejskvarteret 28-12-2014 kl. 8:46 pm
  Elskov\'s Installation i Lyngby har vi brugt i mange år. De er ikke de billigste, men er pålidelige og effektive. Hvis du bruger dem, hils Johnny og Søs fra Nanna i Heisesgade.
  Gå til artikel
 • user
  Lisa Ahrenkiel Strandvejskvarteret 28-12-2014 kl. 8:45 pm
  Jeg har lige brugt Dahl a/s. De kom til tiden, arbejdede non-stop, og selvom der dukkede overraskelser op ift. tilbud, så bliver det ikke dyrere, de kommer bare to dage mere og laver det sidste.
  Gå til artikel
 • user
  jørgen frederiksen kildevældsgade 9 15-12-2014 kl. 11:39 pm
  Jeg synes det er en meget klar og god artikel, med åbenlys klar information og oplysning
  Gå til artikel
 • user
  Vibeke Hemmel kuhlausgade 2 21-11-2014 kl. 4:55 pm
  Holst Kristansen har været helt fin, prof, hurtig og ikke dyr, har lavet nyt fjernvarmeanlæg, udskiftet faldstamme og lavet højvandslukke, kan anbefales
  Gå til artikel
 • user
  Kari Marchen Andersen, Strandvejskvarteret 19-11-2014 kl. 3:08 pm
  Per Tange, Henningsens Alle 28, 2900 Hellerup, +45 39 62 62 82
  Gå til artikel
 • user
  Louise Crone Faarborg, Strandvejskvarteret 19-11-2014 kl. 3:06 pm
  Vi er trofaste incl.moms kunder hos www.logik.dk
  Gå til artikel
 • user
  Sanne Overbeck, Strandvejskvarteret 19-11-2014 kl. 3:05 pm
  Lyngby El-tema
  Gå til artikel
 • user
  Anton Greiffenberg Strandvejskvarteret 19-11-2014 kl. 3:04 pm
  Elstyrken Aps
  Jakob, El-styrken, super fyr! 26 87 16 20. Vi brugte Jakob til vores ombygning, kan varmt anbefales.
  Gå til artikel
 • user
  William Rose, Strandvejskvarteret 19-11-2014 kl. 3:00 pm
  Flemming Jørgensen
  EL-inst. Flemming Jørgensen, helst deres elektriker Peter. De har telefon 61 18 29 71 eller mobil 35 38 52 63.
  Gå til artikel
 • user
  Taina Anneli Berg Strandvejskvarteret 19-11-2014 kl. 2:58 pm
  Øbro Electric
  Gå til artikel
 • user
  Per Munch Berggreensgade 19-11-2014 kl. 2:57 pm
  Chr. Andersen A/S
  Christian Andersen på Lyngbyvejen var tjekkede, hurtige og ordholdne.
  Gå til artikel
 • user
  Trine Jørgensen Strandvejskvarteret 19-11-2014 kl. 2:52 pm
  Laybourn-el
  Flemming fra firmaet "Laybourn-el" har jeg brugt et par gange og mine forældre har brugt ham i mange år i deres ejendomme. Flemmings mobilnummer er 26737634
  Gå til artikel
 • user
  Thomas Gram Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 2:17 pm
  Hvis nogen skulle overveje at indgå en aftale med Rørbech VVS - så lad endelig være. De er meget flinke, men de holder ikke hvad de lover. Det er uafsluttet arbejde/ udbedring af fejl som ikke færdiggøres - selvom det er lovet igen og igen. Nu er det gået over et år.
  [Klippet fra indlæg 20.05.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Kari Marchen Andersen Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 10:51 am
  Vi har brugt Mich ti alt mulig arbejde med træ, du kan komme og se selv: Snedkerfirmaet Mich Nørding Aps, mobil: 20404256, snedkermich@mail.dk
  Gå til artikel
 • user
  Anne Kamstrup-Larsen Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 10:50 am
  Vi har brugt tømrer Jørgen Andersen på 20203434 til nye døre + åbninger, design og montering af bænk i køkken og alle mulige andre opgaver. Han er dygtig, fair, punktlig og rar at omgåes. Han bruger en murer, som har lavet nye dørhuller og rep fuger hos os. Begge kan klart anbefales!
  [Klippet fra indlæg 19.02.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Martine Skov Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 10:48 am
  Birkholm Byg kan på det varmeste anbefales. Min gode ven Jakob er en stjerne til både døre og til at designe reoler! 27400978.
  [Klippet fra indlæg 20.02.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Mette Kaasgaard Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 10:46 am
  Peter Thomsen fra www.bygipraksis.dk Tlf 20895758.
  [Klippet fra indlæg 19.06.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Anne Kamstrup-Larsen Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 10:45 am
  Jørgen Andersen 20203434 - vi har lige fået lavet det samme og han er virkelig dygtig.
  [Klippet fra indlæg 19.06.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Rikke Lysgaard Iversen Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 10:43 am
  Anders Gisselbæk , 28600416. Han stod for renovering af vores hus og vi var meget tilfredse.
  [Klippet fra indlæg 12.08.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Eva Bejder Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 10:42 am
  Thomas Pantmann fra Poul Sørensen og søn i Landskronagade. Søde og dygtige.
  [Klippet fra indlæg 12.08.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Anne Kamstrup-Larsen Strandvejskvarteret 12-11-2014 kl. 9:40 am
  Jørgen Andersen 20203434 Vi har brugt ham meget og er rigtig godt tilfreds.
  [Klippet fra indlæg 12.08.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Karin Eriksen Strandvejskvarteret 11-11-2014 kl. 8:45 pm
  Prisen afhænger af vinduer m.v men 2506.500 kr for den store overhaling inkl. 3 nye vinduer. Når man er i gang og har stilads, er det godt at få tjekket brandkarmene også og fascaden...men komforbi og kig hvis i vil se det . I får et tilbud med all inclusive der holder med søglimt - det er dyrt hvis det skal laves ordentligt og med nyt zink etc.
  [Klippet fra indlæg 15.02.2013 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Anne Bendfeldt Westergård Strandvejskvarteret 06-11-2014 kl. 1:55 pm
  Gulvmand. Floorcare: Vi har Floorcare gående i H38 nu. Det virker rigtig godt, og han har tidligere lavet fine gulve for mine søskende..
  [Klippet fra indlæg på Facebook 6.11.2014]
  Gå til artikel
 • user
  Birgitte Boesen Kuhlausgade 14 05-11-2014 kl. 1:41 pm
  renevinduer.net: Jeg har en god, venlig og pålidelig vunduespudser: Robert Butoro. Email: robert@renevinduer.net. Han har også en hjemmeside: www.renevinduer.net
  [Klippet fra indlæg af 01.05.2012 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Line Gaunø Jensen Strandvejskvarteret 04-11-2014 kl. 10:13 pm
  Maler kontakt Flemming Trøigaard Tlf 27116660. Dygtig og kan overholde en tidsplan.
  (Klippet fra indlæg af 23. juni 2013 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe)
  Gå til artikel
 • user
  Marie Juel Jakobsen Strandvejskvarteret 04-11-2014 kl. 10:04 pm
  SJ malerservice Susanne Johnson 40632901 hun er bare så sej.
  Gå til artikel
 • user
  Sanne Overbeck Strandvejskvarteret 29-10-2014 kl. 1:18 pm
  Boye og Dorthe: Vi har lige fået malet opgangen af 3B efter anbefaling af dem her på FB.
  Det har på alle fronter været en super oplevelse og et godt resultat.
  [Klippet fra indlæg af 23.09.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Kari Marchen Andersen Weysesgade 48 29-10-2014 kl. 1:17 pm
  Claus Hybschman, malerfirmaetcbh@mail.dk, mobil nr. 2236 9792 har malet opgangen hos os.
  [Klippet fra indlæg af 25.09.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Maja Plesner Strandvejskvarteret 29-10-2014 kl. 1:16 pm
  Arvid fra Litauen: Maja Plesner Har lige fået malet hele huset af Arvid fra Litauen: mail@arvidmalermester.dk, 26571817. Omhyggelig, behagelig, pålidelig og absolut konkurrencedygtig på prisen.
  [Klippet fra indlæg af 26.09.2014 på Strandvejskvarterets Facebook-gruppe]
  Gå til artikel
 • user
  Kim Marquart Hornemansgade 24 27-10-2014 kl. 9:27 pm
  Broernes VVS kan anbefales. Yderst troværdig og reel. Anvendt til ny pumpe til fjernvarmeanlæg og utæt trykdifferensregulator. Jeg fik lov selv at købe regulatoren billigere på nettet. Og de satte den sørme op inkluderet i tilbudet for pumpen, også selv om de havde tjekket priser. Fornem service og super flinke!
  Gå til artikel
 • user
  Rikke Hinkbøl Jensen Rosenvangs Allé 38, 8260 Viby J 15-10-2014 kl. 3:04 pm
  Hej
  Er køkkenet stadig til salg??
  Hvis ja - hvad er prisen og hvad er målene?
  Mvh Rikke
  Gå til artikel
 • user
  Ulla Liberg &Per Elvekjær Berggreensgade 54 03-10-2014 kl. 3:11 pm
  Alt-mulig-mand, Andy Loch, tlf. 28147000, www.AndyLoch.dk.
  Vi har haft flere gode erfaringer med nedenstående selvstændige håndværker. (har redskabslokale og bolig tæt på kvarteret).
  Han har gulvafhøvlet vores trappe og nogle gulve. Lakeret med en mat lak, som er meget holdbar og ikke glat (bruges af DSB til deres trapper af den grund). Kom gerne og se, de er meget flotte.
  Han har også malet diverse vinduer indvendig og udvendig og sat optoglas på halvdelen af vinduerne, så vi kunne beholde de gamle.
  Gå til artikel
 • user
  Tine Gertz Miles Strandvejskvarteret 01-10-2014 kl. 12:23 am
  Kbh Tagentreprise har ligesom Søglimt lavet mange tage i kvarteret, og begge kan vist anbefales, bl.a. pga deres gode erfaring. Har fået tilbud fra begge og Kbh tag er vist en anelse dyrere. De er p.t i gang i Berggrensgades vestende, så hør evt. dem (-:
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 11-12-12 10:14]
  Gå til artikel
 • user
  Marie Louise Berggreensgade 01-10-2014 kl. 12:04 am
  Hej! Jeg fik sidste år et tilbud fra Falk tag og facade. Men fik ikke sat det i gang inden frosten. Jeg er derfor meget interesseret i at høre hvem der ellers kan anbefales (mandag, 30-04-12).
  [Klippet af Søren Borch fra forsiden på www.strandvejskvarteret.dk, tirsdag, 11-12-12 10:39]
  Gå til artikel
 • user
  karen skou Berggreensgade 28 01-10-2014 kl. 12:02 am
  Vi har rigtig gode erfaringer med københavns tagentreprise, de skiftede vores tag sidste sommer,det gik godt, taget er lagt rigtig pænt og prisen var rimelig, og tidsplanen blev overholdt. Se op når du går forbi berggreensgade 28, så kan du se vores fine nye tag. Hilsen, Karen, mandag, 07-05-12.
  [Klippet af Søren Borch fra forsiden på www.strandvejskvarteret.dk, tirsdag, 11-12-12 10:37]
  Gå til artikel
 • user
  Lene Andersen Strandvejskvarteret 01-10-2014 kl. 12:00 am
  Er der nogen herinde, der har erfaring med at bruge Rørbech VVS til at skifte tag og genopbygge brandkamme? Har fået et temmeligt dyrt tilbud fra Søglimt og de kan først lave det til vinter og det er jeg ikke interesseret i og det ser ud til at Rørbech kan klare opgaven inden frosten sætter ind.
  Brian Carlson, Høyensgade 11 svarede: Vi fik lavet skifertag på vores hus i Høyensgade 11 her i foråret. Meget tilfredse.
  [Klippet af Søren Borch fra forsiden på www.strandvejskvarteret.dk tirsdag, 11-12-12 10:36]
  Gå til artikel
 • user
  Karin Eriksen Strandvejskvarteret 30-09-2014 kl. 11:58 pm
  ... er også glad for Søglimt i Weysesgade 30, og så anbefaler de murer og tømrer, der også er gode.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 11-12-12 10:21]
  Gå til artikel
 • user
  Sanne Overbeck Strandvejskvarteret 30-09-2014 kl. 11:57 pm
  KBH tagenterprise lagde nyt tag hos os sidste år (Landskronagade 42). Det virker til Søglimt og de laver de fleste tage - og vi er super tilfredse.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 11-12-12 10:19]
  Gå til artikel
 • user
  Sidsel Kjær Scheibel Strandvejskvarteret 30-09-2014 kl. 11:55 pm
  Søglimt lavede også vores og vores nabo - Hornemansgade 5. De kan anbefales.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 11-12-12 10:18]
  Gå til artikel
 • user
  Benditte Skyhøj Olsen Strandvejskvarteret 30-09-2014 kl. 11:51 pm
  Kan anbefale Søglimt, som er hurtige og laver et godt arbejde. Men billigt er tagrenovering aldrig. Men andre har nok konkrete erfaringer. Jeg ved, at Kildevældsgade nr. 12 eller 14 fik lavet tagarbejde i foråret af Søglimt. Og Jan Væver fik skiftet hele taget i 2008 af samme firma, så måske kunne du tale med en af dem.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, tirsdag, 11-12-12 10:16]
  Gå til artikel
 • user
  Keld von Eyben Strandvejskvarteret 30-09-2014 kl. 11:48 pm
  Kbh Tagenterprise kan klart anbefales. Dygtige, reelle og hyggelige mennesker. De lavede hele vores tag plus noget murværk. Overholdt alle aftaler.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch, tirsdag, 11-12-12 10:14]
  Gå til artikel
 • user
  Jan Væver Kildevældsgade 13 26-09-2014 kl. 7:41 am
  Fra foreningens materielkælder har der
  været et stort udlån af kloakskovle og
  spande.

  Husk at få tilbageleveret det lånte, så
  brøndrensedagen ikke mangler de vigtige
  redskaber.
  Gå til artikel
 • user
  Claus Madsen Weysesgade 3a 27-05-2014 kl. 2:08 pm
  Vi er desværre i Paris men regner med at slå til næste år.

  Claus
  Gå til artikel
 • user
  Trine KVG 2, 1 19-05-2014 kl. 10:03 pm
  Hej,
  Vi vil mægtig gerne deltage(Olivia på 8 år og jeg) og jeg vil rigtig gerne give en hånd med til det praktiske f.eks. telt mv på selve dagen :)
  God aften!
  Mvh. Trine
  Gå til artikel
 • user
  Kit Bjerre Duus Weysesgade 17 14-05-2014 kl. 11:54 pm
  Jeg/vi vil gerne deltage med Niels på 6 og Jens på 3.
  Gå til artikel
 • user
  Ingrid Blindheim 08-04-2014 kl. 4:21 am
  Pris?
  Gå til artikel
 • user
  Jørgen Dahl Madsen Kuhlausgade 32 26-03-2014 kl. 5:34 pm
  Vi har haft Holst Kristiansen VVS ApS til at foretage en flytning af radiator og totalgennemgang og opdatering af anlæg med ny ekspansionsbeholder, ny pumpe, ny varmeveksler, nye rørføringer og en del mere. En dedikeret, dygtig og pligtopfyldende medarbejder udførte arbejdet. Resultatet fremvises og forklares gerne ved besigtigelse.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Webadministrator 25-03-2014 kl. 9:44 am
  Hej Sanne! Super. Jeg er med på det med at lave en liste over håndværkere. Jeg har lagt din FB kommentar ind på websitets artikel, så alle kan se den.
  Gå til artikel
 • user
  Sanne Overbeck Klippet fra Facebook af Søren Borch 25-03-2014 kl. 9:43 am
  God ide. Jeg kan prøve at lave en liste baseret på hvad der er på FB siden og række ud til de enkelte for at få feedback om håndværkerne skal på listen.
  Tusind tak for tilbudet om at kigge forbi. Det vil vi meget gerne men skal have styr på kalenderen
  Gå til artikel
 • user
  Anders Olson Højdevej 9, 1.th 04-03-2014 kl. 7:02 pm
  Korrekt - det gælder kun mellem og fuldpakke - Jeg har listet alle kanalerne her: http://www.tv-pakke.dk/475/hvilke-100-tv-kanaler-kan-jeg-vaelge-med-yousee-bland-selv/
  Gå til artikel
 • user
  Sofia Olsen Strandvejskvarteret 28-02-2014 kl. 9:29 am
  Broernes VVS:
  Anbefaling. Jeg har haft besøg af Broernes VVS som er et lokalt østerbro firma. Og det var for første gang en optur. Han kom til tiden, var super hurtig, fortalte hvad han lavede og fik et par gode råd til besparelse og vedligehold. Og så er timeprisen 450,- incl div. co2 tillæg, ex moms.
  Tænk at man endelig kan have optur over en håndværker.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch]
  Gå til artikel
 • user
  Chris Pethick Niels W. Gades Gade 34 19-02-2014 kl. 9:31 pm
  Køre Ellen,

  Vi forventer at fejre Halloween 31.10 ogsaa i 2014.

  Hilsen, Chris.
  Gå til artikel
 • user
  Ellen Bredgade 10 17-02-2014 kl. 12:45 pm
  Blir der også Halloween fest i 2014? Nåede ikke med, da jeg var syg og lå hjemme og læste i en Søren Toft roman.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Energigruppen 28-11-2013 kl. 9:19 pm
  Forsinket svar til
  Flemming Pahus Jensen: Hvis du har "svært ved at spare bare en brøkdel af 22.000", skyldes det nok, at du allerede har rimeligt godt styr på tingene. Tillykke.
  Det er der heldigvis flere beboere, der har.
  Men et besøg fornylig i fjernvarmekældrene viste, at mindst halvdelen af os kan spare ca 2.000 kr pr år, alene på fjernvarmen og blot med de simple midler.
  Og så var vi ikke oppe i huset og se på løbende cisterner mm :-)
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 04-11-2013 kl. 3:53 pm
  Vand i kælderrum. Hej Henrik! Jeg har hørt om kældre, hvor regnvandet siver ind gennem væggene, hvilket vel må skyldes, at vandet hober sig op langs ydervæggen. Hvis du finder en løsning, må du endelig dele den med alle os andre.
  Gå til artikel
 • user
  Mogens Almgren-Jensen Anemonevej 22, 3500 Værløse 02-11-2013 kl. 2:28 pm
  Supergod energisparefilm, som enhver også uden for strandvejskvarteret bør kunne få megen gavn af.
  Filmen illustrerer enkelt, indlysende og pædagogisk, hvordan vi alle, ved almindelig omtanke, og ved at vi uden besvær ændrer nogle dårlige vaner, kan reducere vort energiforbrug betragteligt og derved spare adskillige tusinde kroner årligt. Jamen. Det er jo så oplagt

  Herhjemme er vi nu gået i gang med at handle på filmens rådgivning.

  Filmen kommer til sidst ind på, at der er mange flere måder at spare på til gavn for såvel energien som for økonomien.

  Vi håber derfor, at der vil blive lavet en fortsættelse -en film 2 - som på lige så enkel og pædagogisk vis kan åbne vore øjne for selvfølgeligheden i at tænke miljøbevidst.  I filmen
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 29-10-2013 kl. 3:16 pm
  Det var "fedt" med en rask storm til at ryste bladene af træer og buske inden den fælles brøndrensningsdag den 10. nov. 2013 :-)
  Gå til artikel
 • user
  Henrik Berg H. C. Lumbyes Gade 36 22-10-2013 kl. 1:12 pm
  Vi har et problem med vand i et kælderrum, der ikke har kloak eller rørføringer. Vandet kommer kun under stærke regnskyl, og må komme gennem vægge eller op gennem gulvet. Der er tagbrønde på den væggen mod Kildevældsgade. Har nogen erfaringer med sådant og hvad gør man? Kan det skyldes utætte kloakker under huset? Mvh. H. Berg og medejer Thomas Sandberg
  Gå til artikel
 • user
  Knud Palsbro Heisesgade 4 22-10-2013 kl. 10:23 am
  jeg deltager meget gerne som hjælper ved den store grill
  Kh Knud Palsbro, Heisesgade 4
  Gå til artikel
 • user
  jørgen frederiksen 16-09-2013 kl. 7:20 pm
  Godt initiativ
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 06-07-2013 kl. 2:47 pm
  Det er noteret. Vi ses :-)
  Gå til artikel
 • user
  Julie Kokkedal 06-07-2013 kl. 12:57 pm
  Hej!
  Jeg ser lige jeres anonce og kan virkelig anbefale Sidse fra Lufteriet.dk, hvis I ønsker jeres hund i gode hænder. Hun koster godt nok 300 pr dag (fuld pasning) - men er superduper og bor på Østerbro.

  Vh Julie (og Lulu, thaihund)
  Gå til artikel
 • user
  Karsten Biering Nielsen Weysesgade 54 29-06-2013 kl. 7:04 pm
  Jeg deltager gerne i energimødet
  Gå til artikel
 • user
  Anders Poulsen Bredgade 4 02-05-2013 kl. 9:56 am
  Skal den være med brændeovn og pejsemontør?
  vh
  Anders
  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG32 16-04-2013 kl. 9:57 pm
  Super godt :-)
  Gå til artikel
 • user
  Marie Berggreensgade 10-03-2013 kl. 2:59 pm
  Hej Malene,

  Hvis du stadig leder efter et sted at bo i strandvejskvarteret, kan vi være behjælpelig med april-måned, hvis det har interesse.
  I så fald, skriv dit tlf. nr., og jeg kontakter dig.
  Mvh. Marie
  Gå til artikel
 • user
  Johan Alsøe 04-03-2013 kl. 8:43 pm
  hej Karin, godt initiativ. Vil bare gentage mit forslag om at lade sig inspirere af hvad man gør fx i Bryssel i Beligen, hvor man indsamler papir og andet affald i særlige poser, som så kan sættes frem foran huset på afhentningsdagen.
  Gå til artikel
 • user
  Karin Eriksen Strandvejskvarteret 27-01-2013 kl. 6:29 pm
  Anbefalet VVS til fjernvarmeanlæg: W. Johansen VVS mail - Ditte Rokamp.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch]
  Gå til artikel
 • user
  John Kendal Strandvejskvarteret 24-01-2013 kl. 11:37 am
  VVS-anbefaling: Kan anbefale K. Thomsen VVS, Carstens mobil er 26163713.
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch]
  Gå til artikel
 • user
  Daniel Nathan Strandvejskvarteret 16-01-2013 kl. 12:46 pm
  VVS: MS total VVS - god service, og ligger lige om hjørnet.
  Taina Anneli Berg: De var i al fald meget effektive her.
  [Klippet fra Facebook af Søren Borch]
  Gå til artikel
 • user
  Jette Bang HCL gade 6 02-01-2013 kl. 12:44 pm
  VVS-anbefaling: Vi har brugt Finlow VVS A/S, Hornevej 13, 2770 Kastrup, tlf. 3251 4559, finlow@finlow.dk. De har kendskab til byggeforeningshuse.
  Vores anlæg giver mere varme nu og vi betaler ikke mere.
  Også en Dan Sundmand VVS ApS i Vanløse. Ham kender vi dog ikke.
  Begge er på en liste, Københavns E har på deres hjemmeside mht. fjernvarme
  Gå til artikel
 • user
  Nanna Solow Strandvejskvarteret 11-12-2012 kl. 10:23 am
  Vi har god erfaring med Østblik VVS.
  Gå til artikel
 • user
  Taina Anneli Berg Strandvejskvarteret 11-12-2012 kl. 10:11 am
  Hejsa. Vi har haft besøg af en VVSér, og der var rigtig god service. Vi har bare ikke fået regningen endnu. Det var dem her: http://www.th-hansen.dk/
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch]
  Gå til artikel
 • user
  Madeleine Scanlon Strandvejskvarteret 11-12-2012 kl. 10:09 am
  Vi har været meget glade for JJC VVS. 2 friske mænd som har styr på deres fag, møder til tiden og til en fair pris :-)
  [Klippet fra foreningens Facebook af Søren Borch]
  Gå til artikel
 • user
  Flemming Toft Aggersboggade 2 20-11-2012 kl. 6:56 pm
  Glemte lige min mail:
  doctortoft@gmail.com
  Gå til artikel
 • user
  Lone Nørmark NWGG 41 13-11-2012 kl. 3:58 pm
  Det var både lærerigt og hyggeligt – og måtte gerne blive en tradition.
  Det er rart at være sammen om det – og en anledning til at få taget sig sammen.
  Gå til artikel
 • user
  Kristjan Jul Houmann Strandvejskvarteret 13-11-2012 kl. 3:54 pm
  Mange tak til arrangørerne for et rigtig godt "brøndrensnings event" i weekenden. Det var både meget informativt og en stor hjælp :-)
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 05-11-2012 kl. 10:53 pm
  Jeg har dags dato rettet lidt i artiklen "Brugsvandets temperatur" efter en række gode råd fra læsere. Tak til dem.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg50 05-11-2012 kl. 9:43 pm
  Jeg har dags dato rettet lidt i artiklen om Trykket på radiatorvandet efter en række gode råd fra læsere. Tak til dem.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Bgg50 05-11-2012 kl. 9:41 pm
  Om muligt kan det af samme grund være en fordel at påfylde fra den varme hane.
  Husk i øvrigt at slippe luft ud af radiatorerne (især på 2. sal) før påfyldning og ca en halv time efter.
  Fyld op til tæt på 2,0 bar, så der er lidt "at lufte ud af" :-)
  Gå til artikel
 • user
  jørgen kildevældsgade 9 02-11-2012 kl. 11:53 am
  Her skal man oså være opmærksom på at vandet ekspanderer fra kold til varm tilstand:højere temperatur efter evt. fornyet påfyldning, jo mere tryk vil der også være i måling af bar.
  Gå til artikel
 • user
  Flemming Pahus Jensen Krusemyntegade 23 15-10-2012 kl. 6:47 pm
  For at kunne sammenligne vil det være rart om man kan se hvad der så er den reelle udgift. Vi får ihvertfald svært ved at spare bare en brøkdel af 22.000 om året i vores hus.
  Gå til artikel
 • user
  torsten kuhlausgade 9 02-10-2012 kl. 8:06 pm
  Fandt du nogle gulvbrædder?

  Vi kunne også godt bruge et par stykker i forbindelse med en ombygning af stueetagen.

  Mvh torsten
  Gå til artikel
 • user
  Maria H.B. Ålandsgade 11-09-2012 kl. 11:39 am
  Kære Marie Louise.

  Er det stadig aktuelt at du søger en lejer?
  Jeg synes det lyder meget spændende, og kunne godt være interesseret. Jeg er ikke ryger og bor for mig selv. 21 år, og er for nyeligt startet i lære på Østerbro.
  Jeg ser frem til at høre fra dig.

  Venlig Hilsen Maria
  Gå til artikel
 • user
  jørgen hjelmsgade 06-09-2012 kl. 10:37 pm
  hej
  vi fik solgt vores andels boliglyn hurtigt og står nu uden tag fra 1.10
  ville vi have mulighed for at leje stue etagen
  vi er en familie på ialt 4
  jeg er bådebygger og kan lave ting på huset skulle der være mangler
  hilsen jørgen
  Gå til artikel
 • user
  Line Rørholmsgade 23-08-2012 kl. 1:18 pm
  Kære Marie Louise,
  Jeg har godt læst at du søger at fremleje til en enlig, men min dejlige kæreste og jeg søger en lejlighed i dette kvarter og jeg tager derfor chancen og skriver alligevel. Vi arbejder begge på Østerbro (begge fast arbejde indenfor sundhedssektoren og indenfor ejendomsbranchen) og står lige nu i akut boligmangel. Vi er begge rare, pålidelige og empatiske mennesker uden husdyr og børn.
  Håber at høre fra dig, selvom du ønsker at fremleje til en enlig.

  Med venlig hilsen

  Stefan & Line
  Gå til artikel
 • user
  Brian Carlson Høyensgade 11 07-08-2012 kl. 2:08 pm
  Vi fik lavet skifertag på vores hus i Høyensgade 11 her i foråret. Meget tilfredse.
  Gå til artikel
 • user
  Søren Borch Bgg 50 27-06-2012 kl. 9:39 am
  Hej Blatt!
  I Energigruppen arbejder vi på flere fronter for at komme tættere på de vises sten.
  Det er jo frustrerende at vide, at der ligger så meget guld under regnbuen, og så ikke vide, hvordan man samler det op :-)
  Gå til artikel
 • user
  Hans Kuhlausgade 20 25-06-2012 kl. 8:28 pm
  Det er rigtigt spændende at se. Godt hvis vi kunne lære hvordan dem der har lavt forbrug har opnået det.
  Gå til artikel
 • user
  karen skou berggreensgade 28 07-05-2012 kl. 8:39 pm
  Vi har rigtig gode erfaringer med københavns tagentreprise, de skiftede vores tag sidste sommer,det gik godt, taget er lagt rigtig pænt og prisen var rimelig, og tidsplanen blev overholdt.

  Se op når du går forbi berggreensgade 28, så kan du se vores fine nye tag.
  Hilsen
  Karen
  Gå til artikel
 • user
  Marie Louise Berggreensgade 30-04-2012 kl. 11:36 pm
  Hej

  Jeg fik sidste år et tilbud fra Falk tag og facade. Men fik ikke sat det i gang inden frosten. Jeg er derfor meget interesseret i at høre hvem der ellers kan anbefales.
  Gå til artikel
 • user
  isabel bramsen helsingborggade 6, 2100 østerbro 10-04-2012 kl. 6:50 pm
  Hej,
  Jeg vil virkelig gerne leje en etage i strandvejskvarteret med min kæreste. Vi er begge rolige og venlige studerende. Jeg studerer Global Political Studies i Malmö og min kæreste studerer politisk kommunikation og ledelse på CBS - begge på kandidaten.

  Jeg håber meget at nogen vil leje ud.

  De bedste hilsner,
  Isabel
  Gå til artikel
 • user
  Inge Nielsen Vognmandsmarken 33 25-02-2012 kl. 8:22 pm
  Hej

  Er I kommet af med dem? Hvis ikke - hvilken farve er de?

  Mvh Inge
  Gå til artikel
 • user
  Meret Nwg33 19-02-2012 kl. 8:51 pm
  Måske er jeg bare langsom...Men vil nogen forklare præcist hvad forskellen er på rækkehus og etageejendom? Hvis man er etageejendom udfra at der er flere husstande i huset -så er Post Danmarks liste i hvert fald i flere tilfælde forkert...men hvordan skal den så forståes?
  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG32 18-01-2012 kl. 8:04 pm
  Så er de lagt op som pdf fil og skulle virke.

  Mvh
  Claus
  Gå til artikel
 • user
  Lone Nørmark Niels W. Gades Gade 41 11-01-2012 kl. 1:05 pm
  Der er desværre stadig "sus" i billederne.
  I øvrigt er det tankevækkende, at når You See skal indkræve antenneafgift, er det nu pr. husstand uanset at et hus med 2 eller flere husstande har "enfamiliestatus", hvorimod PostDK be (læs ud-)nytter denne status i deres beregninger af omkostninger.
  Gå til artikel
 • user
  Lucas NWGG 43 10-01-2012 kl. 3:18 pm
  Jeg kan kun se de sidste to fotos - nr. 11 og 12. Når jeg klikker på linket suser skærmen forbi de første 10 fotos - og jeg har brug for at se dem.
  mvh
  Lucas
  Gå til artikel
 • user
  Miles Heisesgade 52 09-01-2012 kl. 11:30 am
  Kan desværre kun se 2 af de uploadede billeder. Håber det er muligt at se alle eksempler, da jeg er lidt i tvivl mht placering af postkasse. Vh Miles
  Gå til artikel
 • user
  Ole Graugaard Berggr. 60 04-01-2012 kl. 9:49 pm
  Linket virker nu!
  Gå til artikel
 • user
  bizzarro weysesgede 53 02-01-2012 kl. 4:39 pm
  Mens vi venter på billederne, vil jeg lige spørge, om man må sætte postkassen på stakittet i skellet til nabo ved lågen??
  Posten vil kunne leveres uden at åbne lågen.
  mvh Bizzarro - W53
  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG32 31-12-2011 kl. 9:08 am
  Hej Mads,

  Du har ret - billederne er af en eller anden grund ikke oploadet sammen med dokumentet (måske pga en virusopsætning som fjerne disse).

  Vi arbejder på at finde en løsning, så vi kan vise billederne også.

  Mvh
  Claus
  Gå til artikel
 • user
  Mads Bjerre-Petersen W15 30-12-2011 kl. 6:42 pm
  Hvem kan hjælpe mig med et IT problem:
  Jeg følger linket til de forskellige postkasse opsætningsmuligheder, men der kommer ingen billeder med - uanset om jeg bruger Safari, Chrome eller iPad.
  Hvad gør jeg galt?
  Mvh Mads
  Gå til artikel
 • user
  Michael Topsøe H.C. Lumbyes Gade 47 01-12-2011 kl. 10:50 am
  Kære Bestyrelse

  Er der i den gamle aftale med YouSee aftalt noget om prisen på tillægspakkerne. Jeg spørger fordi jeg har en fornemmelse af at vi er blevet overfaktureret for vores tillægspakke. I det varsel der er sendt ud om prisstigninger pr. 1. januar er der i hvert fald ikke taget højde for den pris der er aftalt i den nye aftale, og når man henvender sig til YouSee, så er der ingen dér,som ved noget om vores aftale med dem. De bedste hilsner Michael
  Gå til artikel
 • user
  pia ohmsen berggreensgade 16 20-09-2011 kl. 6:27 pm
  HEJ

  Vores 2. sal i berggreensgade 16 er disponibel for udlejning 1. år frem, med start 1 oktober lejen ligger på 4.000 dkr.

  maile til poco@webspeed.dk for interesse
  Gå til artikel
 • user
  Benditte Skyhøj Olsen Hornemansgade 22 07-09-2011 kl. 9:41 pm
  Vi brugte Søglimt til en mindre tagrenovering, udskiftning af tagrender samt renovering af kviste. Samtidig fik vi ordnet brandkarmene.
  Vi kan anbefale Søglimt, som er hurtige og laver et ordentligt stykke arbejde. René (ejer af Søglimt) brugte den gang en murer, som hedder Frank, til brandkarmene og dette arbejde var også godt. Frank lavede også andet arbejde for os. Søglimt har nr. 40853186 og Frank har nr. 29804060.
  Held og lykke med det.
  Mange hilsener
  Benditte
  Gå til artikel
 • user
  Bente Elkjær Hornemansgade 3 04-09-2011 kl. 8:00 pm
  B&O Byggeindustri ved Hans Kristian Olsen
  Dampfærgevej 8, 5. sal
  2100 København Ø
  tlf. 35430101/fax 35432522
  www.bogobyg.dk

  Dette firma har lavet alle vores ombygninger i de sidste mange år, bl.a. en virkelig flot støbejerns trappe ned til haven.

  De er formentlig ikke de billigste, men de leverer god kvalitet.

  Venlig hilsen
  Bente&John
  Gå til artikel
 • user
  Christian Iversen Kildevældsgade 18 04-09-2011 kl. 4:11 pm
  Hejsa,

  Jeg går med præcis de samme overvejelse og har fået et tilbud fra Søglimt, som jeg kan se bliver anvendt en del. Jeg vil også meget gerne høre om andre muligheder, erfaringer m.v.

  Mvh Christian

  Gå til artikel
 • user
  Line Fjord Niels W Gades gade 49 31-08-2011 kl. 11:56 am
  Vi brugte Askov Fuger og Træbyg, og taget blev skiftet på kun 14 dage.

  Kan varmt anbefales.
  Gå til artikel
 • user
  Jens Serup mfl WG 35 27-08-2011 kl. 4:25 pm
  22. august 2011
  Åbent brev i forbindelse med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling om fælles YouSee TV-løsning.
  Vi vil gerne starte med at sige tak til bestyrelsen for et stort og omfattende arbejde med en vanskelig opgave. Vi værdsætter de mange timer, der er brugt på besværlige forhandlinger med YouSee. Vi kan dog ikke støtte det foreliggende udkast til aftale med YouSee og opfordrer medlemmerne af beboerforeningen til at stemme nej til dette udkast.

  Vores indvendinger er i vidt omfang nævnt i bestyrelsens materiale, men vi ønsker at tegne dem klarere op. De kan rubriceres i tre hovedkategorier: 1) tekniske 2) økonomiske og 3) æstetiske.

  1) Tekniske: Helt grundlæggende finder vi det problematisk, at vi er i færd med at vælge en løsning som i bund og grund ikke virker rigtig. Vi lever i en tid med hastig udvikling og det går efter vores opfattelse kun en vej mod internetbaseret TV og opkobling til omverdenen. Om det er med lyslederkabler som føres langs fjernvarmeforbindelsen, eller via elforsyningen, det er op til nogle teknisk kloge at vurdere. Det primære er at vi ikke ønsker en forlængelse, men heller en fornyelse og en forbedring som er langsigtet.
  Der findes et utal af løsninger og der bliver flere og flere. Se bl.a.: http://digitaltvguiden.dk/tv-via-bredbaand
  Det er simpelthen ikke tidssvarende, at vi stiller flere bokse op, lægger flere kabler og ikke mindst nye grimme kabelbakker som er i strid med facadereglementet. Og en omfattende opgravning i alle hjørnehusgårdene er heller ikke acceptabelt i forhold til det vi får for besværet og den økonomiske udgift. Vi har forståelse for, at det - da bestyrelsen påbegyndte denne langvarige proces med YouSee for en del år siden - virkede som det rigtige med bokse og YouSee. Men nu står vi over for en anden virkelighed med mange forskellige valgmuligheder og løsninger. Lad os ikke hænge fast i en forældet løsning. En forældet løsning, der vel at mærke er dyr!

  2) Det bringer os til vores anden indvending: Økonomien. Med denne aftale bliver vi stavnsbundet for en lang periode til TDC. Vi er opmærksomme på de beregninger, bestyrelsen har lavet og hvordan det angiveligt vil være dyrere for os at forhandle individuelle aftaler med TDC. Men vi er ikke så sikre på at andre løsning ikke kan vise sig at være billigere. Helt konkret undgår vi at betale den indledende investering på 350,000, der kunne anvendes til mange fornuftige formål her i kvarteret. Derudover kan man vel godt påregne, at YouSee vil vide at tage sig betalt for de øvrige omkostninger, de har med etablering og vedligeholdelse af kablerne. Dertil kommer, at alt tyder på, at TV løsninger i fremtiden bliver individuelt designede, og derfor vil mange af os med en YouSee-aftale komme til at betale for en række kanaler som vi aldrig ser. Ja, som måske tværtimod bare er til besvær, når man skal zappe sig igennem tysk tv eller hvad man nu måtte finde irrelevant i sin pakke. Som det er beskrevet i bestyrelsens materiale har vi heller ikke nogen garanti for, at prisen på YouSee-abonnementer ikke stiger i de 6 år, vi er bundet. Prisen er som nævnt steget 27 % de seneste år. På et tidspunkt hvor man må forvente at konkurrence på tv-markedet øges voldsomt, er vi ved at binde os til en de facto monopol-virksomhed, der ikke synes utilbøjelig til at udnytte sin ”dominerende” stilling på markedet maksimalt.

  Endelig vil vi også advare mod at tro, at man selv med YouSees Fuldpakke vil kunne se alt det, man vil. Der vil - formentlig i stigende omfang - være flere og flere tilfælde hvor man vil skulle betale ekstra for programmer, eksempelvis store sportsbegivenheder o. lign.

  3) Til sidst skal vi nævne det æstetiske: Smag er jo individuelt og vi har noteret os de fine illustrationer og billeder af bokse og kabelbakker i indkaldelsen til generalforsamlingen. Det ændrer imidlertid ikke på, at det efter vores opfattelse er en besværlig, uelegante og indgribende foranstaltning. Det skæmmer vores pæne huse, også selvom man sætter en potteplante foran boksen!
  Afslutningsvis skal vi ikke undlade at nævne, at det måske ikke er tilfældigt, at vi er et par hjørnehusejere, der er de første underskrivere på dette brev. Der liggere også en opfordring til, at man - når der skal findes løsninger på papircontainere, postkasser og tv-kabler, engang i mellem tænkes i andre løsninger end hjørnehuse.

  Sammenfattende vil vi igen opfordre til, at andre, ligesom os, stemmer imod, at der indgås aftale med YouSee. Hvis man er forhindret i at deltage i afstemningen og ønsker at følge vores opfordring, skal vi anmode om, at man gør brug af sin fuldmagt og overdrager denne i udfyldt stand til Jens Serup WG 35.
  Med venlig hilsen
  David Kendal, WG 36 Jens Serup, WG 35 Kaare Breinholt, HG 13

  Gå til artikel
 • user
  Janne Schubell Snekkersten 06-10-2010 kl. 2:11 pm
  Hvilke svar er der indløbet på spørgsmålet? Jeg er i præcis samme situation, men har en veninde, som påstår, at man iflg. artikler i bl.a. Politiken for nylig beskriver, at parcelhuse kun kan udlejes til samme person(er) for et år (ikke 2 eller 3 år). Dvs., at man ikke kan udleje til samme lejere for en tidsbegrænset periode af mere end 1 år. Ligeledes kan man ikke forlænge lejemålet med bestående lejer eller leje ud til en ny. Jeg opfatter det derfor, som om man er nødt til at flytte tilbage til sit parcelhus efter et års udlejning - og forsøge at sælge det.
  Gå til artikel
 • user
  Claus NWGG32 03-09-2010 kl. 6:04 pm
  Hej Kristjan,

  Jeg har ikke selv oplevet nogen ændring på nuværende tidspunkt.

  Det ville også undre lidt, da YouSee ikke har fået lavet mange ændringer endnu, og de få ændringer de har lavet er ikke tæt på os i NWGG.

  Men måske andre har bemærket noget?

  I hvert fald kan vi lige være opmærksomme på dette i vores dialog med YouSee.

  Mvh
  Claus
  Gå til artikel
 • user
  Kristjan Jul Houmann NWGG 20. 2100 KBH Ø 31-08-2010 kl. 9:09 pm
  Hej,

  Lige et spm. - er jeg den eneste, der har fået forvrænget billedkvalitet på DR1 efter antennearbejdet er påbegyndt? Info-kanalen har også dårlig kvalitet med skrå striber hen over skærmen. Alle andre kanaler står fint. Jeg har prøvet med flere forskellige fjernsyn og finindstilling etc. På forhånd tak.

  Mvh. Kristjan
  Gå til artikel
 • user
  Simon Egenfeldt-Nielsen Strandvejskvarteret 27-07-2010 kl. 2:05 pm
  tirsdag, 15-06-10 09:22
  Kabeltv bokse,

  Den er godt nok usædvanlig stor og grim. Udviklingen går normalt i mod mindre bokse når vi tale elektronik men åbenbart ikke her.

  Har der været snak om man har lov/mulighed/der plantes noget foran dem. Virker unægteligt noget absurdt med et facaderegulativ med sådan en øjebæ.

  Mvh Smon
  Gå til artikel
 • user
  Jens Jens WG35 27-07-2010 kl. 2:02 pm
  torsdag, 10-06-10 17:15
  Kære "hjørnehus" ejere.

  Hermed en lille opfordring til at besigtige en af de såkaldte "boxe" som nu er installeret i haven hos familien som bor i hjørnehuset KVG/HORNEMANSGADE.

  Det kan godt være at jeg har sovet i timen under sidste generalforsamling, men jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig hvordan sådan en ville se ud/fylde.

  Hvis man ser på de eksisterende boxe vi har siddende rundt om på vores bagvægge, så er der jo tale om en sag på ca 40x40 cm. Denne nye box som opsættes er næsten 100x100 og særdeles uskøn at se på.

  Jeg vil hermed gerne opfordre alle jer "potentielle" ofre for installation af denne nye sag i jeres forhaver om, at give jeres mening til kende overfor bestyrelsen.

  Jeg er på ingen måde interesseret i at spænde ben for kabel TV i kvarteret, men jeg synes ikke det er rimeligt at vi skal påduttes placering af en armygrøn kasse på størrelse med et køleskab i vores forhaver, uden nogen som helst ret til indsigelse eller dialog om valg af placering. Vi er påduttet bestemmelser om forhavernes udseende, cykelstativers arkitektoniske udtryk oma. gennem ejerforeningens håndbog - og det bifalder jeg som sådan også, men hvordan kan det så være, at vi på hjørnerne, bare sådan uden videre skal acceptere en løsning som denne.

  Jeg føler at denne beslutning er "lusket" ind ad bagdøren, og havde jeg fået forevist et billede af denne nye kasse, så havde jeg opponeret voldsomt mod det på sidste generalforsamling. Jeg er villig til at tage min andel for fælles TV løsning her i kvarteret, men så mener jeg også at der ved beslutningsforslag af denne type skal rene linjer på bordet.

  Jeg/vi kan sikkert ikke stoppe denne proces, men hvis jeg/vi skal have denne box anbragt på fællesskabets vegne, kunne vi så ikke i det mindste få den anbragt i gården hvor den ikke på samme måde skæmmer facaden som det er tilfældet nu?

  Jeg vil rette henvendelse til bestyrelsen og bede om at få indflydelse på placeringen og jeg kan kun opfordre alle andre i min situation om at gøre fælles front på dette område.

  Mvh Jens
  Gå til artikel
 • user
  Helle Borup Søndermarksvej 77, 7100 Vejle 25-02-2010 kl. 8:19 am
  god artikel, vi har et hus som er udlejet på tidsbegræset lejemål i 2 år, da vi ikke kunne sælge det, lejemålet slutter til 1. august. Vi vil gerne vente med at sælge huset indtil det er bedre tider, kan vi lavet et nyt tidsbegrænset lejemål med de samme lejer i 2 år uden af vi kommer i klemme og er nødt til at lade dem bo i huset så længe de ønsker det?
  Gå til artikel