Offentlige regler, Lokalplan og Offentlige data

Statslige og kommunale love og regler.

Lokalplanen er udtryk for en offentlig regulering af vores kvarter. Dette gælder også BBR-data mm.  

Det er regler, som gælder for alle husejere i kvarteret, og som reguleres af det offentlige udefra.

Se også:
- Regulativer og servitutter
- Håndbog mm

Forskel på Regulativer, servitutter, lokalplan og vejledninger.

Lokalplan, offentlige data mm

El-biler, opladning fra egne huse

Revideret af Søren Borch | |   TV, Post, El, Vand, Varme, Gas, Bredbånd, YouSee

Bestyrelsen gøre opmærksom på, at opladning af en el-bil fra husets normale el-installation med en nødlander (også kaldet mormor-lader) er et problem.

Skurvogns-tilladelserne i gaden

Revideret af Søren Borch | |   Parkering, Gader og Træer

Du kan selv følge med i, hvem der har tilladelse til at stille materiale, skruvogne o.l. i gaden – og hvor længe.
Evt filmoptagelser i vores smukke…

Bygningsarven hæver vores huspriser med 30%

Revideret af Søren Borch | |   Salg af huse

"Realdania fastslår i analyse, at huse med høj bevaringsværdi som vores ... har 30% højere salgspris end andre huse. Derfor kan det i den grad betale…

Fortov, sne, hække og træer; regler

Revideret af Kontakt: Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Dit kvarter

Regler for almindelig renholdelse mm:

Fortov

Husejeren er forpligtet til at holde fortov ud for ejendommen rent og fremkommeligt.

Renholdelsespligt…

Materiel på gader og fortov

|   Parkering, Gader og Træer

null

Kvarterets huse kræver vedligeholdelse, og derfor er her nærmest konstant håndværkere på job. En del af opgaverne er mere krævende, både i tid og…

Cykler; regler

Revideret af Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Husejerens pligt til at holde fortovet rent og fremkommeligt betyder også, at fortovet ikke kan bruges som den normale plads for husstandens cykler -…

Støj, diverse regler

Revideret af Bestyrelsen, Dines Boertmann | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Dette vedrører støj fra håndværkere, trommer mmm.

Bygge- og renoveringsaktivitet af enhver art er underlagt Bygge- og Anlægsforskriften i Københavns…

Lokalplan for kvarteret

Revideret af Webadmin | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Vores kvarter er omfattet af en bevarende lokalplan fra 1993, Lokalplan nr. 221, som Københavns Kommune har udarbejdet i samråd med Husejerforeningen.…

Facadetegning ifm. lokalplan

Revideret af Benditte Skyhøj, Hmg 22 | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Denne tegning illustrerer mange vigtige aspekter:

Klik her for at downloade i et større format. 

 

 

Log: Oprettet 6-7-2014. Dato ændret til…

Rådgivning og tegninger for dit hus i kommunen

Revideret af Webadministrator | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

I Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter i Njalsgade 13 kan du få hjælp til byggesager, arrangementer, miljøforhold og meget mere. 

For at du kan…

Vi er et Kulturmiljø i København

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, bestyrelsen | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Københavns kommune har udgivet en rapport om værdifulde kulturmiljøer i København, og Strandvejskvarteret (i rapporten kaldet Kildevældskvarteret) er…

Data om vores huse fra BBR og OIS

Revideret af Søren Borch, Bgg50 | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

OIS

Den Offentlige Informationsserver, OIS, er en statslig database, der samler en række oplysninger vedrørende ejendomme i Danmark. Oplysningerne…

Skråfotos fra luften af dit hus

Revideret af Søren Borch, Webadmin | |   Off. regler, Lokalplan, Off. data i BBR og OIS, Støj

Se dit hus fra alle fire verdenshjørner fra websiden skraafoto.kortforsyningen.dk.  

Baggrundsoplysninger

Fotoene leveres af SDFE, Styrelsen for…