2019, Referat fra generalforsamling

Revideret af Benditte Skyhøj Olsen, formand | |   Husejerforeningen og GF

Tid: Tirsdag d. 26. febr. 2019 kl 19.30.

Sted: Charlottehaven, Lokale: Vinterhaven, Hjørringgade 12C, København Ø.

Referatet fra generalforsamlingen 

  Det fulde og officielle referat.

Kort referat fra GF

Webadministratoren har her lavet et kort resumé af beslutningerne på aftenen.
Dette resumé er uautoriseret og uden juridisk betydning, men forhåbentligt nyttigt til en hurtig orientering for medlemmer, som ikke var med til mødet, eller som ikke lige vil læse hele referatet.
Mødet startede med tre kvarters forsinkelse pga stort fremmøde med kø til helt ud på gaden.

1. Valg af dirigent. 

 • Peter Lambert valgt til dirigent.
 • Repræsenterede husstande 248, hvoraf 92 ved fuldmagter.
 • Mødet var lovligt og beslutningsdygtigt, og mere end halvdelen af stemmerne til stede.

2. Bestyrelsens beretning: Forudsat læst i indkaldelsen og fremlagt kortfattet af formanden. Beretningen taget til efterretning. 

3. Orientering om:  Arbejdsgruppernes arbejde i 2018 fremgår af indkaldelsen. Punktet hoppet over i år i forventning om tidspres på generalforsamlingen. 

4. Foreningens regnskab 2018 (fremgår af indkaldelsen): Præsenteret af vores regnskabsmand Lars Bjerregaard. Godkendt. (Behandlet sammen med punkt 6 efter punkt 5).

5. Forslag til beslutning:

 • 5a Deleordning for affald: Alternativ A, fælles deleordning, vedtaget med stort flertal.
 • 5b Revidering af Håndbogen: Afsat budgetramme på 200.000 kr. For stemte alle på nær en.
 • 5c Leje af telt mm til sommerfesten: Afsat budgetramme på 35.000 kr. For stemte mange, imod stemte færre.
 • 5d Facaderegulativets status ændres til vejledende: Forslag afvist. Stemmetal: For 23, imod 207, blanke 4.
 • 5e Facaderegulativets paragraf 3 ændres så udadgående døre også tillades: Forslag afvist. Stemmetal: For 110, imod 120.
 • 5f Udvalg til undersøgelse af procedure for at håndhæve facaderegulativet: Forslag afvist med stort flertal.
 • 5g Ændring af kvarterets navn til Komponistkvarteret. Forslag afvist. Stort set samme antal stemmer for og imod. Men forslaget er en vedtægtsændring og kræver derfor mindst to tredjedele af de fremmødte stemmer, hvilket ikke var opfyldt.
 • 5h Henstilling om reduceret brug af brændeovne: På forslagsstillerens indstilling blev forslaget ikke behandlet.
 • 5i Foreningssystem til styring af YouSee grundpakker: Forslag vedtaget. Afsat budgetramme på 50.000 kr. For stemte mange, imod stemte ca 10.

6. Budgetforslag 2019 (fremgår af indkaldelsen): Budget godkendt. Kontingentet sat kraftigt ned for 2019. 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. 

 • Bestyrelsesmedlemmer: Jesper Øland Petersen genvalgt og Ginna Sørensen nyvalgt.
 • Suppleanter: Christel Teglers og Louise Garde Wibroe genvalgt som suppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

 • Genvalgt blev Morten Rand Jensen (revisor) og Jakob Bjerre (revisorsuppleant).

9. Eventuelt.
 

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget kan hentes her i pdf-format. Dette blev uddelt i papirformat til alle huse den 9. februar og lagt her på hjemmesiden den samme dag.
 

Supplerende information og debat

Du kan finde mere information om generalforsamlingens temaer flere steder, hvor du også kan indlægge kommentarer:

 

Log: Officielt referat indlagt 23/4-2019. Artiklen er oprettet med uofficielt referat den 27/2-2019.

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet