2020, Indkaldelse, Ordinær generalforsamling, 25. februar

Revideret af Bestyrelsen | |   Husejerforeningen og GF

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Husejerforeningen i Strandvejskvarteret. 
Alle husejere er medlemmer med én stemme per hus.

Tid: Tirsdag d. 25. febr. 2020 kl 19.30.  
Sted: Charlottehaven, Lokale Vinterhaven, Hjørringgade 12C, Østerbro.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Foreningens regnskab 2019 (bilag vedlagt).

4. Forslag til beslutning:
    A. Forslag til nyt haveregulativ.
    B. Forslag om genfremsættelse af Håndbog for Husejere.
    C. Forslag om leje af telt, borde og stole ved sommerfesten og julemarkedet.

5. Budgetforslag 2020 (der henvises til bilag til dagsordens 3).

6. Orientering om:
    a. Energigruppen
    b. Kilden
    c. Hjemmesiden
    d. Facebook
    e. Hjertestarter
    f. Østerbro Lokaludvalg

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen.
    På valg:
     Bestyrelsesmedlemmer: Benditte Skyhøj Olsen, Jacob Ingvartsen og Peter Faurhøj.
     Benditte genopstiller ikke.
     Jacob Ingvartsen og Peter Faurhøj genopstiller.
     Jesper Øland Petersen udtræder.
    Suppleanter:
     Christel Tegler genopstiller som suppleant.
     Louise Garde Wibroe genopstiller ikke som suppleant.

8. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
      Morten Rand Jensen og Jakob Bjerre - begge genopstiller som revisorer.
      Johan Alsøe genopstiller som suppleant.

9. Eventuelt.

Indkaldelse og beretning

Indkaldelse, beretning, forslag til dagsordenen, regnskab og budget.
Indkaldelsen blev uddelt i postkasserne søndag den 9/2-2020.

  

Opstilling af kandidater

Der skal som sædvanlig vælges nye medlemmer til bestyrelsen, så det er fint, hvis du får egnede naboer til at stille op - eller stil selv op. Kontakt evt. formanden for yderligere information.

Man kan også opstille kandidater til revisor-(suppleant-)posterne.

Supplerende bemærkninger

  • Husejerforeningen Strandvejskvarteret har sin årlige generalforsamling sidste tirsdag i februar.
  • Deltagere: Alle husejere; én stemme pr hus.
  • Fuldmagt: Stemmeafgivningen på generalforsamlingen kan ske ved skriftlig fuldmagt. Ingen kan ved fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer (§ 4 og 5).
  • Indkaldelsen (inkl. dagsorden, budget, regnskab, årsberetning og forslag ) udkommer i papirform til alle huse samt på vores website (§ 6. Stk 2: Senest 14 dage inden generalforsamlingen udsender bestyrelsen: 1. Dagsorden...)
  • Send evt.forslag til dagsordenen i god tid og senest den 24. januar:
    (§ 6, Stk 4: Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar. Send til bestyrelsen@strandvejskvarteret.dk
  • Få egnede naboer til at stille op til bestyrelsen - eller gør det selv. Man kan tale med folk i bestyrelsen om det, gerne i god tid. Vedtægterne tillader opstilling helt frem til på selve generalforsamlingen. Bestyrelsen skal suppleres op som sædvanligt. (§ 8, Stk 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der afgår 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal og 3 på lige årstal).
  • Få også egnede naboer, eller dig selv, til at stille op til en af posterne som revisor, eller som ildsjæl eller arbejdskraft i en af arbejdsgrupperne eller arrangementerne.
  • Diverse information, herunder indkaldelsen, foreningens vedtægter, referater fra tidligere generalforsamlinger mm. kan læses på websiden "Husejerforeningen og GF".

 

Log: Officiel indkaldelse indlagt 9/2-2020. Forvarsel lagt op ca 3.dec. 2019

Bliv den første til at skrive en kommentar på denne artikel

Skriv ny kommentar

×

Dit navn er påkrævet

Udfyld gyldigt navn

Din email er ugyldig

Din email er ugyldig

Kommentar er påkrævet

Captcha Code Kan du ikke læse billedet? Klik for at genskabe ny kode

Captcha er påkrævet

Koden er ikke korrekt

* Disse felter er påkrævet